Home

De Bergrede in kindertaal

Ontdek hoe de Bergrede uit Matteüs 5-7 klinkt in de gewone taal. De Bergrede ( Matteüs 5-7) is een van de bekendste en meest geliefde teksten uit de Bijbel. Jezus vertelt hier over Gods nieuwe wereld. En hij laat zien wat het betekent om nu al te leven op een manier die past bij Gods nieuwe werkelijkheid. Koninkrijk De Bergrede is te vinden in het evangelie volgens Mattheüs, de hoofdstukken 5-7 en in Lukas, het hoofdstuk 6.Het is een lange preek van Jezus Christus.Daarin vertelt Jezus te komen tot een nieuwe interpretatie van de Tenach, de heilige geschriften van de joden.De bergrede met de zaligsprekingen.Daarin vertelt Jezus dat mensen die goed doen voor anderen en God zoeken uiteindelijk dichter bij. De Bergrede van Jezus op een andere manier benaderd (Mattheus 5: 1-9) Arme mensen Gezegend zijn de armen, want Gods koninkrijk staat voor hen open. stelling: Zegt Jezus hier dat je beter af bent als je arm bent dan rijk? Rouwende mensen Gezegend zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden In de Bergrede leerde hij zijn luisteraars hoe ze moesten bidden en wat een juiste kijk is op materiële dingen (Mattheüs 6:9-13, 25-34). Ongeveer anderhalf jaar later herhaalde Jezus deze lessen (Lukas 11:1-4; 12:22-31)

De bergrede volgens Matteüs in Gewone Taal - debijbel

De Bergrede is de rede of onderwijzing van Jezus Christus gehouden op een berg. De Bergrede wordt zowel beschreven in het Evangelie naar Mattheus (Mt. 5-7) als in het Evangelie naar Lucas (Luc. 6,17-49). De Bergrede bestaat uit de Zaligsprekingen, de Weespreuken en enkele praktische leefregels. Inhoud Bergrede Bijbel voor Kinderen heeft als doel om Jezus Christus bekend te maken onder kinderen door distributie van geillustreerde bijbel verhalen via: het Internet, mobiele telefoons, PDA, traktaten in Full Color en kleurboeken, in vele talen Jezus onderwijst over het gebed, Gods Koninkrijk en hoe je anderen moet behandelen. Leer de namen van de twaalf apostelen De Bergrede. Vanaf Matteüs 5:1 tot 7-29 lezen we de zogenaamde Bergrede van onze Here Jezus. Deze rede wordt zo genoemd omdat de Heer, zoals we in Matteüs 5:1 lezen, zich op een berg had neergezet en vanaf die berg de schare deze geweldige boodschap leerde. Zou het niet geweldig geweest zijn wanneer wij daar onder die schare gestaan hadden en deze. De Bergrede 9 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel Seizoen 2010-2011 te Waddinxveen: 03 september 2010 Prof. dr. Willem J. Ouwenee

Bergrede - Wikikid

 1. In de Bergrede drukt Jezus het als volgt uit: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Het verhaal van Jezus en de kinderen is, zoals Hans-Ruedi Weber het uitdrukt, een proclamatie van Gods kostbare liefde
 2. Bergrede andere moraal. In Matteüs 5:1-12 staan best opvallende dingen, als je de tekst bekijkt. Wij moderne mensen worden toch vooral aangespoord om assertief te zijn, onszelf succesvol te presenteren
 3. De wet zal altijd blijven bestaan, totdat alles gebeurd is wat er gebeuren moet. 19 Stel dat iemand het kleinste regeltje van de wet afschaft, en dat hij anderen leert om dat ook te doen. Dan zal hij op de laatste plaats komen in Gods nieuwe wereld. Maar stel dat iemand zich aan de hele wet houdt, en dat hij anderen leert om dat ook te doen
 4. der losgemaakt van de rest van het evangelie, zodat men bijna zou kunnen spreken van bergrede christendom
 5. 21-nov-2015 - Bergrede en Zaligsprekingen uit Matteüs: wereldberoemde speech van Jezus, nu als geïllustreerd bijbelverhaal voor kinderen

5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen Navertelling Matteüs 5, 1-12a. De evangelielezing van vandaag is Matteüs 5,1-12a. Voor de jongste kinderen kan de navertelling gebruikt worden, voor wat oudere kinderen is de vertaling uit b.v. het Evangelieboek voor kinderen of de Bijbel in Gewone Taal ook heel goed te begrijpen Onder de eik Over hoe je met elkaar omgaat in het beloofde land. Regels moet je niet alleen kennen, maar je moet ze leven vanuit je hart en doen met je handen. Ja, dat doen we, beloofd is beloofd! uit: Het hoogste woord, Imme Dros e.a. Alles past samen in deze ene stad, naar psalm 12

 1. 'Liturgie Digitaal' is de naam van een programma dat ik geschreven heb omdat digitale mogelijkheden ook nuttig zijn als ondersteuning voor de liturgie in de kerk. Het is een programma om in kerkelijke bundels met liederen, belijdenisgeschriften, enz. snel te kunnen zoeken, om een liturgie samen te kunnen stellen, om even te horen hoe die melodie ook al weer klinkt, enz
 2. De latere joodse wetgeving wil iedere seksuele handeling voorkomen die niet de voortplanting dient. De meest essentiële motivatie van de joodse ethiek is een diepe eerbied voor het leven. In de traditionele Hebreeuwse interpretatie heeft dit gebod vooral betrekking op gebruiken die niet vallen onder de schending van de huwelijksband
 3. = niet alleen aan de buitenkant leven ze zoals de Heere wil, maar ook van binnen [in hun hart] is de zonde niet de baas. Leven met een goed geweten. Belofte: de zonde zal niet tussen hen en God in staan, maar ze zullen heilig zijn en daardoor omgang met God hebben. Voorbeeld: Henoch 7.Vreedzamen = vredestichters, vredemakers
 4. Begrijpelijk voor iedereen. Lees de Tien Geboden hier! Tien geboden in gewone taal God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet. 1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven. 2
 5. De Bergrede: grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. 'Ik geloof met mijn hele hart dat God de Bijbel heeft gegeven aan gewone mensen', schrijft Henk Binnendijk in zijn voorwoord bij 'De Bergrede'. Daarom, zo zegt hij, wil hij met dit boek op de achtergrond blijven en de Bijbel op de voorgrond plaatsen
 6. Les 9: Jozua volgt God, de muren gaan kapot (Jozua: 6:1-21, 24, 27) Les 10: David de herder (1 Samuël 17) Les 11 : Daniël in de leeuwenkuil (Daniël 6) Les 12: Nehemia herbouwt de muur (Nehemia 1-7) Les 13: De stukjes van Gods plan - herhaling kwartaal herfst/middenbouw Blok 1 - Spoorzoeken Les 1: De schepping: In het begin schiep Go
 7. Bergrede, de (Paperback). Henk Binnendijk (1934) is bekend geworden als televisieprogrammamaker en presentator

2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven.. 3 En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw.. 4 En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.. 5 Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen. Abdijstraat 40 C. 2260 Tongerlo. Tel. 014/53 82 10. Fax 014/53 82 14 . oude.linden@tongerlo.or

bol

De Bergrede Het leven van Jezus - JW

 1. In gesprek: Rode en groene kaarten - Creatief Kinderwer
 2. Bergrede - Wikipedi
 3. bergrede Kindernevendienst weblo
 4. De Bergrede van Jezus - Inleiding - HOLYHOME
 5. Bijbel voor Kinderen » Gratis Bijbelverhalen om te Downloade

Video: Jezus onderwijst op een berg (Mattheüs 5-7) Bijbelverhaa

Geloven thuis - Bijbelverhalen over tevreden zijn en samenFile:Micker Narrow way of virtue10 free Magazines from MEERKERKBergrede - Wikipedia
 • Zonnebank Preston Palace.
 • Free stock photo.
 • Pizzabodems bestellen.
 • Langoustine recept voorgerecht.
 • Tekst etsen.
 • Koude schotel bestellen Zeeland.
 • Gevel Co.
 • Mercedes GLC review 2018.
 • Kerstdorp figuren.
 • Wat te doen in New York met regen.
 • Blumfontain overhemden.
 • Waterjuffer larve in aquarium.
 • Vloeibare kleurstof.
 • Japanse salade.
 • Israëlisch vleesgerecht.
 • NRC reacties.
 • The Petra.
 • Werkstraf strafblad.
 • 3840x1080 wallpaper 4K.
 • LED lupus Erythematosus disseminatus.
 • SMOK Nederland.
 • Meeloopdag Hanze.
 • Melli Mello Loar Dekbedovertrek 240x220.
 • Wifi verbinding.
 • Steunzolen via huisarts.
 • EpocCam.
 • Pull bear.
 • Gearomatiseerde olie.
 • Draaibeweging natuurkunde.
 • Verdiensten acteurs.
 • Verplichte uren lichamelijke opvoeding.
 • David Schwimmer lengte.
 • WordPress website maken.
 • Aandachtspunten testament.
 • Duits poolse grens.
 • Braukeller Monschau.
 • SAB inloggen.
 • Café Breda 16 .
 • Groei depressie.
 • Voedingscentrum dagmenu.
 • Zelf je huis verkopen checklist.