Home

Blauwtong schaap

Bluetongue / blauwtong - Veearts

 1. Bluetongue / blauwtong. Bluetongue of blauwtong komt voornamelijk voor bij schapen, maar ook andere herkauwers, zoals koeien en geiten, kunnen besmet raken met het bluetonguevirus. De ziekte heeft haar neem ontleend aan de blauwe necroseplekken op de tong die besmette dieren kunnen krijgen. Dit is echter een zeldzaam verschijnsel
 2. Blauwtong bij schapen. Blauwtong (bluetongue) is een virusziekte die voorkomt bij herkauwers. Vooral schapen en blauwtong bij runderen kunnen er ziek van worden. Bij schapen doen zich de meeste sterfgevallen voor. Ook blauwtong bij geiten kunnen met het virus worden besmet en ziek worden
 3. Blauwtong is een virusziekte die alle herkauwers kan treffen, maar vooral bij schapen genadeloos kan toeslaan. Er zijn geen geneesmiddelen, wel vaccins. Vakblad en website voor de schapenhoude

Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De ziekte is vernoemd naar een van de symptomen die als gevolg ervan kan optreden, namelijk de blauwe tong die dieren kunnen krijgen, wat veroorzaakt wordt door cyanose. Naast schapen kunnen ook rundvee, geiten, dromedarissen, buffels en wilde herkauwers besmet worden met het blauwtongvirus. Blauwtong is niet overdraagbaar op mensen en vormt dus geen bedreiging voor de mens. De verspreiding van blauwtong vindt plaats via een ve Blauwtong is een virusziekte bij herkauwers. Runderen, schapen en geiten, maar ook buffels, dromedarissen en wilde herkauwers kunnen met het virus worden besmet. Vooral schapen kunnen erg ziek worden en er zelfs aan sterven. De ziekte is vernoemd naar de blauwe tong, één van de symptomen van de ziekte, die overigens sporadisch gezien wordt De ziekte is vernoemd naar één van de symptomen die als gevolg van deze ziekte kunnen optreden, namelijk de blauwe tong door zuurstoftekort. Alle herkauwers (o.a. schapen, geiten, runderen, herten, reeën, buffels, kamelen en lama's) zijn gevoelig voor het blauwtongvirus (BTV). Vooral schapen kunnen ernstig ziek worden en zelfs sterven Wat zie ik aan mijn schapen? Schapen met blauwtong zijn over het algemeen acuut erg ziek, hebben hoge koorts en zijn sloom. De kunnen een dikke kop hebben, kwijlen of kreupel zijn. Het virus nestelt zich in de slijmvliezen van de bek en neus en zorgt daar voor ontstekingen en uiteindelijk weefselsterfte

Blauwtong is een virusziekte die wereldwijd voorkomt bij herkauwers, zoals runderen en schapen. De dierziekte wordt overgebracht door kleine mugjes, zogenaamde knutten. Het is vrijwel onmogelijk dat dieren elkaar kunnen besmetten. Er is altijd een stekende, besmette knut voor nodig Blauwtong wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen door knutten. Zowel schapen, geiten als runderen kunnen besmet raken, maar schapen zijn het meest gevoelig. België is risicogebied voor serotype 8 van het blauwtongvirus. De actuele maatregelen, procedures en wetgeving zijn te vinden op de website van het FAVV

04 februari 2019 In 2007 was er een uitbraak van blauwtong, die veel slachtoffers heeft gemaakt onder de schapen in Nederland. In 2012 werd Nederland weer vrij van blauwtong verklaard. Blauwtong is een meldingsplichtige ziekte, dus wordt over heel Europa gemonitord. De afgelopen jaren was er blauwtong in Frankrijk Stand van zaken blauwtong Details Geschreven: vaccin op tijd beschikbaar is heeft de Belgische overheid 2 miljoen doses vaccin voor runderen en 100.000 doses voor schapen besteld. Het Diergezondheidsfonds draagt de kosten. De Belgische overheid heeft aangekondigd dat de vaccinatie in april kan starten Blauwtong. Blauwtong is een door knutten (kleine insectjes) overgedragen virusziekte, die vooral ernstige gevolgen kan hebben voor schapen en rundvee. Belangrijke symptomen van de ziekte zijn hoge koorts, overmatig kwijlen, vochtophoping in lippen, oogleden, mond, neus en tong en blauwverkleuring van de tong

Bluetongue, ook blauwtong genoemd, is een virusziekte die voorkomt in grote delen van de wereld en vooral in streken met een tropisch en subtropisch klimaat. Bluetongue kenden we in Nederland slechts uit de schoolboekjes. Echter, op 17 augustus 2006 werd de ziekte voor het eerst definitief vastgesteld in Nederland Blauwtong: ook geiten ontkomen er niet aan Sinds 2006 kennen we in Nederland blauwtong. In dat jaar zagen we zieke runderen en schapen, maar geiten werden niet getroffen door de ziekte. Dat was anders in 2007; in februari werd een eerste seropositieve geit gevonden. En in augustus volgden er meer. Ook geiten ontkomen niet meer aan blauwtong. drs Hoe ziek dieren worden aan blauwtong ligt behalve aan de weerstand van koe of schaap ook aan hoe zwaar ze besmet worden. Het binnenhouden van de dieren is geen garantie dat ze geen blauwtong krijgen, maar zorgt minstens voor een minder zware besmetting. Behandeling met het vliegenwerende middel Butox blijkt niet afdoende te zijn Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De ziekte is vernoemd naar een van de symptomen die als gevolg van deze ziekte kan optreden, namelijk de blauwe tong die dieren kunnen krijgen (blue = blauw, tongue = tong), wat veroorzaakt wordt door cyanose

Blauwtong bij schapen Levende Hav

 1. Blauwtong bij runderen Blauwtong is een door insecten (knutten) overgedragen virusziekte van schapen, geiten en runderen. Door de milde ziekteverschijnselen zorgt blauwtong bij runderen doorgaans voor weinig directe schade
 2. Blauwtong is een virusziekte van herkauwers (rundvee, schapen, geiten, kameelachtigen, wilde herkauwers). Ze wordt overgedragen door tweevleugeligen van de familie Culicoides (kriebelmuggen). De ziekte is vooral belangrijk bij schapen, die gevoeliger lijken voor een besmetting dan andere herkauwers
 3. Re: schaap met blauwtong. Geplaatst door de TopicStarter: 25-12-08 16:58 . ja kom op hij moet het redden hoor. nou hopen maar. ik had stukjes wortel voor der gesneden dat eet ze niet. wel heeft ze een paar hapjes brood op. en water drinken doet ze ook wel maar alleen als ik die bak onder haar mond houd en dan der bekkie een beetje indoe. dan hoor je wel dat ze gaat drinken
 4. Blauwtong is zeer besmettelijk, ook voor schapen. Runderen zijn wel het grootste 'doeldier'. De besmetting is ontdekt op een bedrijf vlakbij Paliseul, in de Belgische Ardennen. Het eerste positieve geval was 3-4 weken geleden en werd, opmerkelijk genoeg, stilgehouden
 5. Het blauwtongvirus (wetenschappelijke naam: Bluetongue virus) is een dsRNA-virus uit de familie van de Reoviridae, en net als het Afrikaanse-paardenpestvirus onderdeel van het geslacht Orbivirus.Er zijn van het blauwtongvirus 24 verschillende serotypen bekend. Het blauwtongvirus is de verwekker van de virusziekte blauwtong die voornamelijk voorkomt bij schapen

Blauwtong • Het Schaap

Klinische verschijnselen Blauwtong. Klinische verschijnselen worden vaak samengevat met FFF (Fever, Face, Feet). Deze verschijnselen worden vooral bij schapen waargenomen als: hoge koorts, speekselen, zwelling in de kop, inclusief tong en lippen, en pijn en ontsteking van de kroonrand van de hoeven Blauwtong veroorzaakt met name klinische ziektebeelden bij schapen, maar alle herkauwers zijn gevoelig. Bij schapen zijn de verschijnselen hoge koorts, neusuitvloeiing, dikke lippen, speekselen, rode tot paarsblauwe slijmvliezen, een dikke tong en wonden aan de zijkant van de tong, op de tandeloze rand van de kaak en op de wangen Begrijpelijk aangezien in 2007 rond 27.000 schapen aan blauwtong stierven. Blauwtong klopt opnieuw aan de deur, hield ze de zaal voor. Als niet massaal (meer dan 80% van alle runderen, schapen en geiten) wordt geënt, is het virus niet te stoppen en rest veehouders niets anders dan de bescherming van de eigen veestapel In de Belgische provincie Luxemburg is op meerdere runder- en schapenbedrijven blauwtong vastgesteld. Voor hele hele land heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) exportbeperkingen afgekondigd voor herkauwers Blauwtong. Blauwtong is een virusziekte, die wordt overgedragen door knutten. Symptomen zijn koorts, een dikke opgezette kop, kreupelheid en sterfte. Als gevolg van de koorts kunnen schapen verwerpen. Op dit moment is het virus weer aangetoond in het zuiden van Nederland en het is mogelijk tegen blauwtong te vaccineren

Blauwtong - Wikipedi

 1. In de periode van 2006 tot en met 2008 werden in Nederland veel schapen en runderen getroffen door het blauwtong type 8-virus. Zo lieten in totaal zeker 27.000 schapen het leven. Ook geiten kunnen besmet worden door het virus. Het huidige virustype wijkt iets af van het vorige type 8-virus
 2. Schapen en geiten kunnen worden gevaccineerd worden tegen: 't bloed (Clostridium spp.) zomerlongontsteking (Pasteurella haemolytica) rotkreupel; zere bekjes (Ectyma contagiosa) Q-koorts; blauwtong . Ieder vaccin heeft zijn eigen eigenschappen en vaccinatieschema wat aangeeft op welke manier, vanaf welke leeftijd en hoevaak het vaccin moet.
 3. Wat is blauwtong? Blauwtong is een ziekte bij schapen, geiten, runderen en andere herkauwers die al enige tijd voorkomt in België en de rest van Europa. Het Blauwtongvirus dat de ziekte veroorzaakt, wordt overgedragen door knutten (muggen). Deze beestjes zijn vooral actief in de warmere periode van het jaar: vaccineer daarom al tijdig in het voorjaar

Help: Blauwtong! Een verslag van dag tot dag. Alle verhalen en fabels die vorig jaar de ronde deden ten spijt, als zouden zwartkoppige schapen minder gevoelig lijken voor het blauwtongvirus en vooral de zwakkere en oudere schapen getroffen worden, is op 9 augustus 2007 onze meest krachtige jonge (zwartkoppige) Hampshire Down-ooi getroffen door het virus Blauwtong is een virusbesmetting die voorkomt bij herkauwers en die overgedragen wordt door knutten. Er zijn wereldwijd 24 serotypes van het blauwtongvirus bekend, waarvan de meeste vooral voorkomen in tropische en subtropische streken. De meeste types blauwtong geven hoofdzakelijk ziektetekens bij schapen De ellende bij schapen is groot, maar bij de koeien begint de ellende ook te komen. Blauwtong heeft meer impact dan we denken. Ik heb het idee dat blauwtong een weerstandkiller is, waardoor bijvoorbeeld uier- en baarmoederontstekingen of leverbot zich veel heftiger manifesteren Blauwtong is een virusinfectie die door insecten (voornamelijk knutten) wordt overgebracht. Z owel schapen, geiten als runderen kunnen ziek worden na besmetting. Verschijnselen zijn (hoge) koorts, ontstoken slijmvliezen, zweertjes aan uier en zwelling van de kroonranden

Blauwtong - Diergeneeskundig Centrum Groninge

 1. Blauwtong Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De ziekte is vernoemd naar een van de symptomen die als gevolg van deze ziekte kan optreden, namelijk de blauwe tong die dieren kunnen krijgen, wat veroorzaakt wordt door cyanose
 2. blauwtong serotype 8 virus. Om schapen en runderen te beschermen tegen de ziekte is vaccinatie aangewezen. Ook voor de uitvoer van herkauwers naar blauwtongvrije gebieden is vaccinatie de eenvoudigste voor-waarde om een gezondheidscertificaat te kunnen opstellen
 3. Blauwtong is een virale infectie, die wordt verspreid door zogenaamde Culicoïdes-muggen, beter bekend als knutten.Het virus vermeerdert zich met name in bloedvormende organen. Het veroorzaakt ernstige verstoringen van de bloedvoorziening in het lichaam: bloedstolling, uittreden van bloed buiten de vaten, oedeem (zucht)
 4. ele organisatie. Op 24 december 1945, kreeg Limburg als eerste provincie een regionale omroep. Van ROZ.
 5. Huidige toestand blauwtong in Europa. In augustus 2006 werd blauwtong voor het eerst in Nederland en Europa gevonden. Het ging toen om serotype 8. Het overgrote deel van veehouders met herkauwers (rundvee, schapen en geiten) liet de dieren vaccineren. In 2008 dook op enkele bedrijven serotype 6 op. Dit virus was daarvoor nog niet bekend in Europa

Peiling: Heeft u uw alpacas gevaccineerd tegen blauwtong? 20.00%. 1: 20.00%: ne Blauwtong kan immers - zeker bij schapen - met andere, veel gevaarlijkere ziekten als mond- en klauwzeer verward worden. Er moet dan ook bij elke verdenking een onderzoek gebeuren door de dierenarts om de oorzaak van de ziekte uit te klaren Blauwtong Bluetongue, ook blauwtong genoemd, is een virusziekte. Het is een ziekte van grote zorg voor alle veehouders in Europa. Het word verspreid door diertransporten maar ook door besmetting door kleine vliegjes. In 2007 is de eerste alpaca overleden in Duitsland als gevolg van Blauwtong 02-06-2014 - Er is blauwtong geconstateerd bij geiten en schapen in Griekenland. Dat meldt het Griekse ministerie voor voedselvoorziening. Frankrijk en Noord-Italië blauwtongvrij. 27-12-2012 - Frankrijk en het hele noorden van Italië zijn opnieuw vrij van blauwtong Blauwtong is een virusziekte die door knutten wordt overgebracht. Vaccinatie tegen blauwtong geeft een goede bescherming en kan er voor zorgen dat er geen nieuwe uitbraak in Nederland zal plaatsvinden en dat de eventuele schade beperkt blijft. Zowel schapen als runderen kunnen gevaccineerd worden vanaf 2,5 maand leeftijd

Alle koeien op de besmette bedrijven worden gevaccineerd tegen blauwtong. Het landbouwministerie van Baden-Württemberg roept op alle runderen, schapen en geiten in de deelstaat te vaccineren. Nederland is sinds 2012 blauwtongvrij. In 2016 was het virus nog actief in Frankrijk Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De ziekte is vernoemd naar de blauwe tong die dieren kunnen krijgen. Naast schapen kunnen ook rundvee, geiten, dromedarissen, buffels en wilde herkauwers besmet worden met het blauwtongvirus (Bron: Wikipedia). Vaccin. Inmiddels is een vaccin in ontwikkeling om dieren te vaccineren BRUSSEL - Het plan om schapen preventief te vaccineren tegen blauwtong, valt goed bij de Europese Commissie. We zullen dat op een positieve manier bekijken, zodra het geschikte type vaccin klaar. Er zijn twee typen blauwtong, de acute en de subklinische vorm. Dieren die besmet zijn maar geen symptonen vertonen worden subklinisch besmet beschouwd. Schapen worden het ergst getroffen, terwijl rundvee en geiten gewoonlijk geen klinische symptonen vertonen en het virus alleen voor enige tijd onder de leden hebben

Blauwtong - Platform voor de kleinschalige schapen- en

VALKENSWAARD - Een schaap in een weiland van de familie Van Asten aan de Swaenstraat in Valkenswaard is getroffen door blauwtong. In het weitje staan nog drie geitjes De eerste uitbraak van blauwtong in Nederland was in 2006 en 2007, eveneens door het nu in Belgie gevonden type 8. Toen is duidelijk geworden dat schapen veel zieker worden van een besmetting dan runderen Nederlands: ·een dsRNA- virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen Blauwtong wordt overgedragen door knutjes.··↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b In 2009 is er geen blauwtong uitbraak in ons land geweest. Echter de kans is groot dat dit jaar wel weer blauwtong uit gaat breken: in 2009 is namelijk veel minder geënt waardoor in 2010 er weer veel vatbare dieren rondlopen. Ons advies is dus ook dit jaar uw schapen tegen blauwtong te laten vaccineren. Q-koort De vaccinatie tegen blauwtong in België is vrijwillig, maar de Belgische autoriteiten moedigen vaccinatie wel aan. In Nederland adviseert de LTO-vakgroep Schapenhouderij om schapen te vaccineren tegen het virus

Blauwtong (Bluetongue) - De Herkauwers Praktijk

Er is blauwtong geconstateerd in Drenthe bij onder meer een schaap van de Schoonebeker schaaudde in Hijken. Dat schaap is aan de gevolgen van het blauwtongvirus overleden Blauwtong en Rund · Bekijk meer » Schaap (dier) Lammeren Soay Een wit en een zwart schaap Drents heideschaap Barbados Blackbelly schaap Groningen, in de gevel van Astraat 1 (hoek Lage der A) Het schaap (Ovis orientalis aries) is een evenhoevig zoogdier,. In landen waar blauwtong voorkomt kunnen dieren tegen de ziekte worden gevaccineerd. Schapen dienen éénmalig gevaccineerd te worden, geiten en runderen tweemaal met 3-4 weken tussentijd. Daarnaast is het effectief om de vector, de knut, te bestrijden om verdere verspreiding te voorkomen, hoewel dit door de vele reisbewegingen vandaag de dag niet 100% zal lukken

Blauwtong bij schapen - Schapendokter

Blauwtong is een virusziekte die door kleine mugjes wordt doorgegeven. Vooral schapen zijn er vatbaar voor en in veel gevallen overleven de beesten de ziekte niet Blauwtong De knut wordt gezien als een belangrijke verspreider van blauwtong, een virus dat dodelijk kan zijn voor herkauwers als schapen en runderen. Vooralsnog is het nog nauwelijks (<1%) geconstateerd bij herten. Symptomen: Een ziek schaap of rund heeft een gezwollen blauwe tong, koorts en ontstoken neus- en mondslijmvliezen, oren en oogleden In Broto is ook een geval van blauwtong aangetroffen en dus zal de regionale overheid van Aragón voor zo'n 250.000 euro ruim 150.000 dieren waaronder schapen en runderen moeten vaccineren. Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen Blauwtong en Dienst Regelingen · Bekijk meer » Diergezondheidsmonitoring. Diergezondheidsmonitoring is een systeem in Nederland om de gezondheid van runderen, schapen en geiten, varkens en pluimvee in de veehouderijsector in de gaten te houden. Nieuw!!: Blauwtong en Diergezondheidsmonitoring · Bekijk meer » Knutte

Het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have vroeg aan Nel Minkjan, houder van Drentse heideschapen, of ze dit jaar haar schapen gaat inenten tegen blauwtong.Mee.. Op woensdag en donderdag 24 en 25 april 2019 organiseren LTO en GD gezamenlijk twee voorlichtingsavonden voor schapen- geiten- en rundveehouders over blauwtong. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk. Verdere actuele informatie kunt u vinden op de volgende websites: Nederlan

Video: Blauwtong bij schapen • Vlees

Blauwtong (bluetongue), is een virale infectie bij schapen, runderen, geiten en andere (wilde) ruminantia, die door kleine mugjes (Culicoides spp.) wordt overgedragen. De ziekte is seizoensgebonden. Symptomen bij runderen zijn vaak minder erg dan deze bij schapen. Bij het schaap werden hoge mortaliteitscijfers opgetekend 28 maart 2019 In België (provincie Luxemburg) is Blauwtong vastgesteld. België wordt daarmee per 28 maart 2019 officieel beperkingsgebied voor Blauwtong (BT) serotype 8. De aanwijzing als beperkingsgebied houdt in dat de export van levende herkauwers uit België naar blauwtongvrije gebieden, zoals Nederland, aan voorwaarden is gebonden blauwtong - Zelfstandignaamwoord 1. een dsRNA- virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schaap|schapen ♢ Blauwtong wordt overgedragen door knutjes. Woordherkomst samenstelling van blauw en ton

Blauwtong DG

Oppassen voor blauwtong - LTO Noor

Blauwtong in de vakbladen. Blauwtong weer dichtbij artikel Veehouder & Veearts, april 2019 Bluetonguevirus 2019: Wel of niet vaccineren? artikel GD Schaap & Geit, juni 2019 Bescherm tegen blauwtong door een dubbele vaccinatie artikel Veeteelt, april 2019 Dreiging Bluetongue toegenomen artikel GD Schaap & Geit, februari 201 Het FAVV heeft, net als met Nederland, nu ook een akkoord met Spanje afgesloten voor de export van runderen, schapen en geiten.Hierdoor kunnen vanaf 10 juni 2019, runderen, schapen en geiten onder bepaalde voorwaarden toch naar Spanje geëxporteerd worden VACCINATIES Bij Boschhoven Kliniek voor Dieren vaccineren we schapen tegen de volgende ziekten: Het bloed enterotoxaemie Het bloed enterotoxaemie is een weeldeziekte, ook wel Clostridium-enterotoxaemie genoemd. Het treft vooral jonge en snel groeiende lammeren. De meeste uitval vindt plaats bij dieren van drie tot tien weken oud. Ook onder goed gevoerde dieren van een half tot één.. Het gaat om blauwtong van het serotype 16. Het virus is aangetroffen op een bedrijf met 150 schapen in de directe omgeving van de badplaats Antalya. Ongeveer duizend schapen in het gebied zijn als gevolg van de uitbraak preventief gevaccineerd. Het is voor het eerst sinds 2000 dat BTV 16 in Turkije is vastgesteld Schapen worden wellicht gevaccineerd tegen blauwtong. De Europese commissie gaat op zoek naar een geschikt type vaccin en maakt daar ook geld voor vrij. Deze zomer zijn in heel Europa bijna 12.000 boerderijen getroffen door de besmettelijke ziekte. Daarvan bijna 2000 in Nederland en enkele tientallen in Limburg

Vooral schapen kunnen erg ziek worden van blauwtong, een ziekte die ongevaarlijk is voor mensen. Besmette dieren krijgen hoge koorts en ontstekingen aan de mond en tong, die blauw wordt Blauwtong kan vooral voor schapen dodelijk zijn en kan de zorgvuldig opgebouwde groep heideschapen ver onder de gewenste grens doen terechtkomen. Zeker gezien het feit dat alle kuddes in Nederland zijn getroffen door de virusziekte. De Stichting Rhedense Schaaudde beheert een kudde van 150 Veluws heideschapen Schapen kunnen o. a. last hebben van parasieten, blauwtong, problemen met de spijsvertering, myasis (vooral 's zomers) en van hun hoeven (klauwen). Het scheren van de schapen kan myasis voorkomen. Scheer na de langste dag. In de stal kun je een liksteen plaatsen voor de nodige zouten en mineralen

Aandoeningen

De manier waarop de ziekte blauwtong wordt bestreden, drijft schapenhouders en koeienboeren naar het faillissement. De huidige harde aanpak is helemaal niet nodig, betoogt LTO-Nederland Blauwtong duikt opnieuw op 14-09-2015 In het Franse departement Allier (regio Auvergne) werd op een gemengd bedrijf met rundvee en schapen blauwtong type 8 vastgesteld

Blauwtong - Homepage MSD Animal Health Nederlan

BLAUWTONG. Etiologie (2) Familie Reoviridae; Geslacht Orbivirus Verspreiding Voornamelijk runderen klinisch aangetast Overdracht Culicoides mug; Pathogenese (3) Vermeerdering in beenmerg, milt, thymus en lymfeklieren; Schade aan bloedvaten (bloedstolling en zwelling) Blokkeert bloedtoevoer (hypoxie) BLAUWTONG. Ziektebeeld schaap Week 1 (8. Quote: Blauwtong is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ernstig ziek van worden of eraan sterven. Andere herkauwers (runderen, geiten, dromedarissen en wilde herkauwers) kunnen wel met het virus worden besmet, maar worden meestal niet ziek. Bluetongue wordt overgebracht door bepaalde insectensoorten, niet door contact tussen herkauwers onderling

Informatie over Bluetongue - Royal G

Dat heeft de herder van de kudde, Martine Otten, zaterdag gezegd Blauwtong kan met name voor schapen dodelijk zijn. In Wierden (Overijssel) zijn ongeveer twintig schapen van het ras getroffen Vaccinatie is de enige manier om zowel runderen als schapen tegen de gevolgen van het blauwtongvirus te beschermen. DGZ adviseert om nu vaccinaties uit te voeren. Vaccineer nu je runderen en schapen tegen blauwtong om volgend winterseizoen afwijkingen bij nakomelingen te voorkomen Home; Login Nieuwsarchief. Login. wachtwoord vergeten

Schapen by Roodbont Publishers - Issuu

Blauwtong: ook geiten ontkomen er niet aa

Ook Nederland gewonnen voor verderzetting vaccinatie blauwtong 23-09-2008 Nederland wil volgend voorjaar schapen en runderen opnieuw inenten tegen blauwtong Blauwtong is een virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schapen. De ziekte is vernoemd naar een van de symptomen die als gevolg van deze ziekte kan optreden, namelijk... •een dsRNA- virusziekte die voornamelijk voorkomt bij schaap; 1) Besmettelijke schapenziekte 2) Virusziekt Schapen- of geitenziekte; Virusziekte. We hebben geen exacte overeenkomst gevonden voor `BLAUWTONG` maar deze omschrijvingen zijn misschien nuttig: Besmettelijke schapenziekte; Schapen- of geitenziekte; Virusziekt Omdat elke verwerping een financieel verlies veroorzaakt voor de veehouder en omdat veel besmettelijke oorzaken van verwerping bij schapen en geiten ook potentieel gevaarlijk zijn voor de mens, is het hoe dan ook nuttig om bij elke abortus op zoek te gaan naar de oorzaak ervan en gepaste maatregelen te nemen om verdere schade te vermijden

Uitgave: Het Schaap – juni-juli 2019 • Het SchaapElmarswereld - Elmarswereld is een zeer gevarieerde

Blauwtong - Dierenartsenpraktijk Schage

Blauwtong is ook vastgesteld in Duitsland, Frankrijk en België. Het is een virusziekte bij herkauwers, waaronder runderen en geiten. Vooral schapen kunnen ernstig ziek worden Scrapie is ongevaarlijk voor mensen. Wordt bij een schaap of geit TSE geconstateerd, dan wordt ook gecheckt of het BSE is. Om te onderzoeken in welke mate TSE's voorkomen, loopt er sinds 2002 een monitoringprogramma in alle Europese lidstaten. Tot op heden is bij schapen of geiten heel zelden BSE aangetoond Blauwtong in Holten De eigenaar had de uitslag van de verplichte bloedtest moeten afwachten, aldus het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit e.lammers Erna Lammers 10-11-06, 19:00.

Blauwtong Veeapotheek

Scrapie of schuurziekte is een hersenafwijking bij schapen en geiten die veroorzaakt wordt door besmettelijke eiwitdeeltjes (prionen). Bij koeien heet de vergelijkbare ziekte BSE of gekkekoeienziekte. Scrapie is niet besmettelijk voor mensen Al negen schapen van de kudde van het Wierdense Veld zijn bezweken aan blauwtong. Dat heeft Landschap Overijssel vrijdag laten weten. Nog zestig zeldzame Veluwse heideschapen zijn ziek

Blauwtong bij runderen Levende Hav

Blauwtong deed dit jaar in onze regio in de eerste helft van augustus nog maar net zijn intrede. Beide dierenartsen die haar hadden onderzocht, hebben zich mede door de grote diversiteit aan voorkomende symptomen (die bovendien bij ieder door het virus besmet dier weer verschillend en in meer of minder ernstige mate kunnen voorkomen) verkeken op de ernst van de situatie Al weken loopt in België onderzoek naar blauwtongbesmetting. Na een eerste verdenking op blauwtong bij een klein aantal dieren op een rundveebedrijf in Paliseul, in de provincie Luxemburg, zijn alle bedrijven met rundvee en schapen in een straal van 5 kilometer rond het besmette bedrijf onderzocht Materiaal:SerumDiersoort:Geit, Overige zoogdieren, Rund, SchaapSamenstellingIntern referentienummermet volgnummerMethodeBlauwtong antistoffenSOP 02104-001ELISAExtra informatie: Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts. Dierenartsen kunnen de monsters digitaal inschrijven via VeeOnline of inzenden met het juiste inzendformulier.

Begrippenlijst - SFSBokkesprongen - Parkdieren - Herkauwer - AdveeDertig bedrijven besmet met nieuwe virus • Het SchaapAgropraktijk

Blauwtong is een virus dat verspreid wordt in bloed en sperma van herkauwers. Bij de schapen waren duidelijke verschijnselen te zien en bij runderen niet. De Gezondheidsdienst voor Dieren onderzocht, in het voorjaar van 2006, circa 60, geschoten reeën, uit het gebied. Daarbij zijn geen positieve dieren gevonden met betrekking tot rundertuberculose, runderbrucellose, schapen- en geitenbrucellose (B. [] met betrekking tot rundertuberculose, runderbrucellose, schapen- en geitenbrucellose (B. melitensis), endemische runderleukose (EBL), de ziekte van Aujeszky, blauwtong in endemische of hoogrisicostreken, Afrikaanse varkenspest, vesiculaire varkensziekte, klassieke varkenspest, miltvuur, besmettelijke. In de moderne volksgezondheid van West-Europa spelen vectorziekten nauwelijks een rol van betekenis. In de (sub)tropen is dat wel anders. Daar hebben infecties die worden overgedragen door insecten of teken nog altijd een belangrijk aandeel in ziekte en sterfte. De oorzaken van deze verschillen liggen, naast de biologische en ecologische factoren, vooral in het klimaat en de sociaal. Het Schmallenbergvirus werd eind 2011 voor het eerst gevonden bij schapen, geiten en runderen. Dit virus zorgde voor misvormde kalveren en lammeren van schapen en geiten. Het Schmallenbergvirus is een virus dat in november 2011 in Duitsland ontdekt werd bij koeien die last hadden van diaree. Dit virus was nog nooit eerder gevonden

 • Tajine met gekruid rundvlees.
 • Fabels kerst.
 • Valide vragenlijsten.
 • Niko Koffeman vermogen.
 • Pianoles Vlaardingen.
 • Keukenschort Zeeman.
 • Kettingslot Action test.
 • Demi Lovato lyrics.
 • Dell nbl.
 • Frozen Anna en Hans Liedje nederlands.
 • Kitten diarree na ontwormen.
 • Parlementaire vragen Senaat.
 • SmugMug review.
 • Essen motorshow.
 • Bahama's klimaat.
 • Meubelset leenbakker.
 • Ace Ventura: pet detective Trailer.
 • Mercedes GLC review 2018.
 • Nikon D810 prijs.
 • Sneeuwpop haken.
 • Koude schotel bestellen Zeeland.
 • Igone de Jongh en Thijs Römer uit elkaar.
 • Cijferend delen.
 • Slabbetje I love Opa en oma.
 • Tricuspidalisklep vervangen.
 • Tesla Roadster topsnelheid.
 • Wilde spirea.
 • CJIB Leeuwarden.
 • Rode bessen afvallen.
 • Voedingscentrum dagmenu.
 • Meetinstrumenten Claudicatio Intermittens.
 • Ikon Antwerpen Instagram.
 • Hoeveel geld heeft Dagobert Duck.
 • Den Haag in Cijfers.
 • Roman Reigns & Uso Brothers.
 • Lasercentrum Zoetermeer.
 • Pirates of the caribbean theme song composer.
 • Negative adjective example.
 • Twistappel.
 • HP Officejet Pro 8620 printkop probleem.
 • Andreas Pol.