Home

AREI huishoudelijke installaties 2022

Nieuw AREI 1 juni 2020. Op 1 juni 2020 ondergaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) het geen wel al eens de Bijbel voor de elektricien genoemd wordt, een grondige vernieuwing. Het huidige AREI bestaat sinds 1981 en onderging in de loop der tijd wel wat wijzigingen, doch niet in dezelfde mate zoals bij deze make-over Vanaf 1 juni 2020 vervangt Boek 1 het huidige AREI. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor wat betreft de huishoudelijke elektrische installaties wordt in dit artikel weergegeven Op 1 juni 2020 treedt er een nieuw AREI in werking voor bestaande en nieuwe elektrische installaties. Een betere leesbaarheid en de aanpassing aan de recente technologische en Europese evoluties, staat daarbij centraal. Voor bestaande elektrische installaties worden telkens afwijkende bepalingen voorzien

Het AREI 2020 geldt ook voor de bestaande installaties Voor de bestaande laagspanningsinstallaties gelden alle delen van boek 1. Voor nieuwe installaties, dit zijn installaties waarvan de uitvoering, wijziging of uitbreiding wordt begonnen na 1 juni 2020, wordt deel 8 van boek 1 uitgesloten. Hetzelfde principe geldt voor boek 2 en 3 Alle elektrische installaties moeten conform het AREI zijn. Deze opleiding benadert de reglementaire aspecten kenmerkend voor het residentiële domein. DOELGROEP Residentieel elektrotechnisch installateurs. INHOUD • Begrijpen van de regels opgelegd door het AREI (van toepassing op oude en nieuwe huishoudelijke elektri-sche installaties) installaties te integreren in het bestaande AREI. Vanaf 1 juni 2020 wordt een nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties van kracht, gestructureerd volgens de norm IEC 60364-reeks, waarin de bestaande teksten alsook enkele nieuwe voorschriften geïntegreerd zijn Nieuw AREI 2020 - Laagspanning niet huishoudelijke installaties. Kennismaken met de nieuwe structuur van het AREI Laagspanning 2020. De belangrijkste algemene reglementaire voorschriften inzake elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning goed begrijpen en kunnen toepassen

Opleiding Nieuw AREI 2020 - Laagspanning niet-huishoudelijke installaties. Deze opleiding werd speciaal ontwikkkeld voor studiebureaus, bureaus voor elektrotechniek, niet-huishoudelijke elektriciens, ingenieurs/onderhoudstechnici, verantwoordelijken voor elektrische installaties & technische diensten, ontwerpers en tekenaars van elektrische installaties, projectleiders - zaakgelastigden,.. HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Inhoudstafel Deze uitgave werd opgesteld op basis van de reglementering die van kracht is op de uitgiftedatum (januari 2020). Ze houdt bijgevolg geen rekening met de evoluties van die reglementering. Reproductie toegelaten met bronvermelding

Nieuw AREI 2020 - OC

 1. vers. 06/2020 Wat is er nieuw in huis houdelijke installaties (Boek 1) N.B.: Geeft ook weer wat was toegelaten door de nota's oud AREI van de AD Energie . 1.2.1. Oud art. 1 . Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot de keuze en de plaatsing van de vaste toestellen van de installaties voor informatica, va
 2. g tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking in niet-huishoudelijke ruimten
 3. Het nieuwe AREI werd op 28 Oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en treedt in werking op 01 Juni 2020.Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Geen tijd te verspillen dus, we lichten alle nieuwigheden graag kort toe: Het nieuwe AREI 2020 Wat is het doel van deze herstructurering
 4. Het AREI, of het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, dateert uit 1981. Het huidige AREI wordt op 1 juni 2020 vervangen door een nieuwe versie. Richtlijnen per type installatie De nieuwe versie van het AREI is opgesplitst in drie boekdelen, één voor elk type installatie
 5. AREI: nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties op de werkvloer Het AREI staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en dateert van 1981. Na ruim 38 jaar was het tijd voor een volledige revisie. In de plaats van het oude AREI komt er dus een nieuwe versie die in werking treedt vanaf 1 juni 2020
 6. Een belangrijke wijziging houdt in dat met het nieuwe AREI, alle installaties voor bedrijven, onafhankelijk van de grote, vallen onder niet-huishoudelijke installaties. Dit wil zeggen dat een BA4/BA5 verplicht wordt. Indien een installatie dient gekeurd te worden na 1/6/2020 zal er dus een BA4 en/of BA5 moeten aangesteld worden
 7. Alle elektrische installaties moeten vanaf 1 juni 2020 voldoen aan het nieuwe AREI. Zorg dus dat u zeker op tijd in orde bent met het nieuwe reglement. U kunt een beroep doen op de experten van Mensura voor een risicoanalyse elektrische installaties of een evaluatie en opmaak plan van uitwendige invloeden

AREI - wijzigingen voor huishoudelijke elektrische

Voor huishoudelijke elektrische installaties trad het AREI initieel in voege op 1 oktober 1981. In de jaren daarna zijn er uiteraard talrijke wijzigingen aan toegevoegd. De belangrijkste wijziging is echter nog heel recent. Vanaf 1 juni 2020 is een nieuwe versie van het AREI van toepassing: Boek 1 verdeelbord, toevoeging van een kring in een huishoudelijke installatie, In het oude AREI: niet gedefinieerd, wel verduidelijkt voor de huishoudelijke elektrische installaties in nota nr 12 van 18/08/1983: onder belangrijke uitbreiding wordt het feit verstaan tenminste een nieuwe kring te installeren vanaf het verdeelbord

Nieuw AREI vanaf 1 juni 2020: wat wijzigt er? Rechtenkran

Eris Electro - elektriciteit - meet en regeltechniek

Het A.R.E.I. bepaalt de regels voor de elektrische installatie. Je moet deze verplicht in acht nemen voor elke nieuwe installatie, volledige renovatie en uitbreiding. Deze regels garanderen jouw veiligheid en stellen je in staat doeltreffender in te spelen op al je uitrustingsnoden. Het A.R.E.I. en verlichtingskringe Niet-huishoudelijke elektrische installaties. NIEUWS. Vanaf 1 juni 2020 wordt het AREI, dat we kennen sinds 1981, vervangen door een nieuw reglement op de elektrische installaties. Dit nieuw reglement, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, is opgedeeld in drie boeken, met name Alle elektrische installaties moeten conform het AREI zijn. Deze opleiding benadert de reglementaire aspecten kenmerkend voor het residentiële domein. DOELGROEP Residentieel elektrotechnisch installateurs. INHOUD • Begrijpen van de regels opgelegd door het AREI (van toepassing op oude en nieuwe huishoudelijke elektri-sche installaties) Alle bouw- en houtbedrijven Sinds 1 juni 2020 is het nieuwe Reglement op de Elektrische Installaties van kracht, het nieuwe AREI. Na bijna veertig jaar zijn er enkele grondige wijzigingen doorgevoerd. Het nieuw AREI is vastgelegd in drie boeken van telkens negen hoofdstukken Wijziging AREI op 1 juni 2020 Het nieuwe AREI is een reglement voor zowel de nieuwe installaties als de bestaande installaties waarop het vorige AREI van toepassing is

AREI 2020: nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties

Het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van toepassing vanaf 1 juni 2020 vervangt het 'oude AREI' dan sinds 1981 van toepassing is. Er werd beslist om de structuur van het huidige AREI volledig te herzien Ook al gelden door de coronacrisis enkele beperkte uitzonderingen toch treedt het nieuwe AREI op 1 juni 2020 in werking. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe reglement dat de voorschriften voor elektrische installaties in België bundelt Voor nieuwe installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen van bestaande installaties die voor 1 juni 2020 ontworpen of gebouwd worden en na 1 juni 2020 gekeurd zullen worden, kunt u vragen om bij de controle gebruik te maken van deel 8 van het nieuwe AREI

 1. In de nieuwe versie van het AREI, die op 1 juni 2020 in werking treedt, staan belangrijke wijzigingen met betrekking tot elektrische kabels en leidingen. Dit hoewel er eigenlijk geen nieuwe producten op de markt worden gebracht door de fabrikanten
 2. Dit nieuwe AREI wordt van kracht op 1 juni 2020 Het huidige Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties dateert uit 1981. In de loop der jaren werden al heel wat aanpassingen, aanvullingen en verduidelijkingen uitgegeven. De FOD Economie heeft nu het AREI ten gronde aangepakt en van een volledig nieuwe structuur in 3 boeken voorzien
 3. Vanaf 1 juni 2020 is de nieuwe versie van de AREI van kracht. De nieuwe algemene regels voor elektrische installaties (AREI) verscheen op 28 oktober 2019 in een KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties dus voldoen aan de criteria van de nieuwe AREI
 4. Op 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) Welke wijzigingen zijn voor u belangrijk in het nieuwe AREI
 5. Op 1 juni 2020 treedt een volledig herzien AREI in werking. Veiligheid van kracht. Techlink is de beroepsfederatie voor Belgische installatiebedrijven. De organisatie vertegenwoordigt meer dan 3.000 leden, met als doel hen te verbinden en ondersteunen bij het behoud van hun positie in een sector die in transitie is
 6. Het huidige AREI wordt op 1 juni 2020 vervangen door een nieuwe versie. Richtlijnen per type installatie. De nieuwe versie van het AREI is opgesplitst in drie boekdelen, één voor elk type installatie: Boek 1: elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning = 1.000 V en gelijkspanning = 1.500 V)
 7. Live Event - AREI 2020 Boek 1 ( LS en ZLS installaties ) wijzigingen en impact op de niet huishoudelijke installaties. Doel van de opleiding: Kennismaken met de nieuwe structuur van het AREI; Op de hoogte zijn van de wijzigingen tov het oud AREI. Wat is de impact op mijn organisati

Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. Het nieuwe AREI is een reglement voor zowel de nieuwe installaties als de bestaande installaties waarop het vorige AREI van toepassing is. Het nieuwe AREI is op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Op 1 juni 2020 vervangt het nieuwe AREI het. België krijgt per 1 juni 2020 nieuwe regels voor installeren zonnepanelen. Vanaf 1 juni 2020 komt er een nieuw arei uit met eisen aan zonnepaneelinstallaties die worden vast gelegd vastgelegd Er is jaren aan gewerkt en op 1 juni 2020 is het zover: het nieuwe AREI treedt in werking. De veranderingen voor elektrische installaties zijn talrijk en de ene is ingrijpender dan de andere. Uiteraard moet u meteen mee zijn de nieuwe reglementen. In dit pakket vindt u : Boek 1 : AREI. Algemeen reglement op de elektrische installaties 2020 Elektrische installaties op laagspanning en op zeer.

Nieuw AREI 2020 - Laagspanning niet huishoudelijke

sinds 1 januari 1983, in elke inrichting waar personeel tewerkgesteld wordt en die wel over een bevoegde elektriciteitsdienst beschikt. Het nieuwe AREI werd bij koninklijk besluit van 8 september 2019 ingevoerd (BS 28 oktober 2019). Het is van toepassing vanaf 1 juni 2020 Periodiek bezoek (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1): termijn 25 jaar + uitstel max 6 maanden Nieuw controlebezoek door de koper (artikel 276bis of afdeling 8.4.2. Boek 1): termijn 18 maanden + uitstel max 6 maanden • Betreffende de niet-huishoudelijke installaties oud AREI op de arbeidsplaatsen en de installaties van de openbare netbeheerders, indien het laatste verslag.

Het vervangt het huidige AREI en trekt het in vanaf 1 juni 2020. Vanaf 1 juni 2020 moeten dus alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Huidige AREI van 1981. Sinds 1981 hergroepeert het huidige AREI de reglementaire veiligheidsvereisten voor de elektrische installaties in België Vanaf 1 juni 2020 gaat het nieuwe AREI-reglement in voege. Zonnepaneleninstallaties mogen in België pas in werking worden gesteld na een conforme AREI-keuring. Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe AREI is de aarding van de zonnepanelen Het algemeen reglement op de elektrische installaties, of kortweg AREI zijn de wettelijke voorschriften in verband met elektrische installaties. Om de 25 jaar is de laagspanningsinstallatie voor huishoudelijke installaties sowieso onderworpen aan een controlebezoek. vanaf juni 2020 veranderd er heel wat op vlak van deze wetgeving Op 1 juni 2020 vervangt het nieuwe AREI het huidige AREI en zijn ministeriële besluiten en trekt die in. Tot 31 mei 2020 is alleen het huidige AREI van toepassing op elektrische installaties

Het nieuwe AREI gaat in op 1 juni 2020. Volgens mij geldt dan: Indien je de installatie laat keuren nà 1 juni zal dit gekeurd worden volgens het nieuwe AREI. Keuringen tot en met 30/5/2019 gebeuren op basis van het oude AREI Wijziging AREI op 1 juni 2020. Op 1 juni is een nieuw AREI in werking getreden dat het vorige van 1981 vervangt. Alle elektrische installaties moeten voldoen aan de nieuwe regels. Het nieuwe AREI brengt de belangrijkste reglementaire voorschriften voor elektrische installaties in België samen. Het bestaat uit 3 thematische boeken Voor de installaties of belangrijke wijzigingen en uitbreidingen die voor 1 juni 2020 werden uitgevoerd en waarvoor het oud reglement (AREI) van toepassing was, blijven de op het laatste verslag vermelde inbreuken van toepassing en het volgend controlebezoek moet gebeuren binnen de op het laatste controleverslag ingeschreven termijn

Het nieuwe AREI 2020 is er en onze opleidingen zijn er ook

Het AREI legt veiligheidsregels op die op iedere nieuwe installatie, op iedere wijziging of belangrijke uitbreiding van een bestaande installatie en op bestaande installaties van toepassing zijn. Alvorens u verder in deze gids kijkt, willen wij u nog de volgende tips geven: Denk aan uw comfort AREI BOEK 1. INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING 31 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk7.112.Huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op AREI-INNI-boek1.indd 32 4/02/2020 16:11:36. AREI BOEK 1. INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING 33 Deel 8. Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elek Elektrische Installaties (in het kort AREI) en van de voornaamste uitvoe-ringsbesluiten die betrekking hebben op dit reglement. Compact als deze uitgave van het AREI is, kan ze voor de professionele gebruiker gezien worden als complementair met de grote losbladige AREI-gids van AIB-VINÇOTTE, die buiten de reglementaire teksten uitgebreid

Wat is er nieuw in huishoudelijke installaties (Boek 1

 1. Vanaf 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Het AREI bestaat uit drie boeken, waarvan er 2 te koop zijn bij Electro-Test: Boek 1: Installaties op laagspanning en zeer lage spanning: 59 euro; Boek 2: Installaties op hoogspanning: 49 euro; Boek 1 + Boek 2: 99 euro; Tarieven zijn excl. 21% BTW. Lees mee
 2. huishoudelijke installaties gebundeld in dit boek. De wetgeving is gepubliceerd in het Koninklijk Besluit van 10/03/1981 en van kracht sinds 1/10/1981 Het A.R.E.I. legt veiligheidsregels op die: - Op iedere nieuwe installatie; 12. Controles (AREI art. 270 - 271 - 276 - 277).
 3. g (ARAB).Omdat de bepalingen uit titel III verouderd waren werd besloten om een apart reglement met voorschriften in te voeren voor het elektrisch materieel en elektrische installaties
 4. Het koninklijk besluit met in bijlage de volledig geherstructureerde tekst van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is in het Belgisch Staatsblad verschenen. Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice Dat is op 1 juni 2020

AREI: Wat wijzigt er in de wetgeving die van toepassing is

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 Œ Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning Œ Interne procedure QPRO/ELE/001 Type controle: Controlebezoek verkoop oude huishoudelijke installatie (8.4.2.) Datum uitvoering: Vóór 01/10/1981 Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 Na 01/06/2020 Nota™s: Zie rubriek 'VASTSTELLINGEN. Wat nu met installaties die ouder zijn dan 1/10/1981? Hierop zijn de voorschriften van het KB van 1/07/1992 (verzwaring) of van het KB van 25/06/2008 van toepassing. Dit komt er op neer dat op de oude delen het gewone AREI van toepassing is, maar rekening houdend met 15 afwijkingen Vanaf 1 juni 2020 moeten elektrische installaties afgetoetst worden aan het AREI 2020. Heb je dit nog niet gedaan? Geen paniek. Om het voor ondernemers, preventieadviseurs, zaakvoerders, vrije beroepen en elektro-installateurs makkelijker te maken, voorzien wij de opleiding 'Het nieuwe AREI 2020' 25 jaar uw elektrische installatie te laten keuren wanneer deze een bouwjaar heeft van na 1981. Opgelet, bij een woning die dateert van voor 1981 geldt een variatie op de normale regelgeving. 2. Toegepaste wetgeving • Voor huishoudelijke installaties na 1/10/1981 is het AREI art. 271 van toepassing

Nieuw AREI gepubliceerd!

AREI staat voor Algemeen Reglement Elektrische Installaties. Dit Belgisch reglement uit 1981 schrijft voor waaraan elektrisch materiaal en elektrische installaties moeten voldoen. Elektrische installaties zijn echter enorm geëvolueerd sinds begin jaren tachtig. Daarom treedt medio 2020 een nieuw AREI in werking met ingrijpende veranderingen Mijn echtgenote en ik kochten een huis te Denderleeuw. Het huis dateert 1973 en werd onlangs afgekeurd betreffende de elek.installatie. Er waren een aantal opmerkingen. Vermits het allemaal wat overweldigend is wil ik bij het begin beginnen. 1301: Een hoofd-equipotentiaalverbinding is te installeren en te verbinden (art.72, 78.05 AREI) Voor niet-huishoudelijke installaties volgens het oud AREI op de arbeidsplaatsen, en de installaties van de openbare netbeheerders, wordt voor elke termijn een uitstel van maximaal 3 maanden toegestaan, indien het laatste verslag positief was

Zoals hoger aangehaald, valt de elektrische installatie in een appartementsgebouw onder de definitie van een huishoudelijke elektrische installatie in de zin van het AREI en gelden betreffende de controle van de elektrische installaties bijgevolg dezelfde bepalingen zoals aangegeven in geval 1). 5) Conciërg De eigenaar, beheerder of uitbater van een niet-huishoudelijke elektrische installatie moet beschikken over een technisch dossier van zijn installatie. Als we alle verplichte documentatie uit het AREI en KB 04/12/2012 samenleggen, geeft volgende overzicht de inhoud van het technisch elektrisch dossier Sinds 1 juni is het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van kracht. Het huidige AREI dateert van 1981 en was toe aan een grondige opfrissing en nieuwe structuur. Wat zijn de voornaamste aanpassingen? Met welke inhoudelijke wijzigingen moet u als installateur of uitbater rekening houden? En hoe blijft u de vinger aan de pols houden van deze complexe regelgeving

Het nieuwe AREI 2020 werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). (KB 08/09/2019) Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t. 7 de N heeft geen beveiliging tegen overbelasting en is niet toegestaan in huishoudelijke installaties 8 soepele kabel voor vaste aansluiting is verboden Analyse van het AREI 2020 Boek 1 hoofdstuk 5.5 en 5.6 betreffende veiligheidsinstallaties en kritische installaties. Aan de hand van concrete voorbeelden van eendraadschema's worden correcte en niet correcte uitvoeringen besproken

Het nieuwe AREI 2020 werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2020.Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Alle elektrische installaties zullen moeten voldoen aan het nieuwe AREI! Er worden echter wel specifieke afwijkende beschikkingen voorzien voor bestaande elektrische installaties Vanaf 1 juni is het nieuwe AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van kracht. Deze nieuwe versie vervangt het bestaande AREI dat dateert van 1981. Naast een grondige herstructurering zijn er ook belangrijke inhoudelijke wijzigingen, met name op het vlak van voorzorgsmaatregelen tegen brand. Het vernieuwde AREI wordt opgesplitst in drie boekdelen Op 28 oktober 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB dat het nieuwe reglement op de elektrische installaties bekrachtigt, ter vervanging van het oude AREI. Er was een overgangsperiode voorzien van 7 maanden. Deze is nu afgelopen, waardoor het nieuwe AREI vanaf nu van toepassing is, zowel voor nieuwe als bestaande elektrische installaties

AREI 2020: Nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties

Het koninklijk besluit met in bijlage de volledig geherstructureerde tekst van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is in het Belgisch Staatsblad verschenen. Ook tijdens de Corona-crisis garanderen we onze klantenservice Dat is op 1 juni 2020 Het vorige Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) was dringend toe aan een actualisatie en een herstructurering om de leesbaarheid ervan te verhogen. De voorbije jaren werd daarom gewerkt aan een nieuw en toekomstbestendig AREI. Het nieuwe reglement kun je nu raadplegen. Het is sinds 1 juni 2020 van toepassing Introductie nieuw AREI Structuur en belangrijke wijzigingen 2020. Vanaf 1 juni 2020 is het nieuw AREI van toepassing. De wijzigingen die deze intrede teweeg brengen kunnen een ingrijpende invloed hebben op ontwerp, uitvoering en controle van de elektrische installaties Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. Dit nieuwe AREI treedt in voege op 1 juni 2020. Tot die tijd blijft het oude AREI van toepassing. Om de overgang gemakkelijker te maken tussen het oude en het nieuwe AREI, werd in bijlage 4 een concordantietabel gepubliceerd Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen bij elke. ingebruikstelling; wijziging; verzwaring; of uitbreiding. Nadien moet u de installatie om de 25 jaar opnieuw laten keuren. Bij verkoop van de woning moet u een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen

De 2020-versie van elec calc™ garandeert u dimensionering in overeenstemming met deze nieuwe AREI, voor zowel laagspanning als hoogspanning. Op elk moment helpt de elec calc ™ -software u bij het ontwerp en optimalisatie van uw installatie, dankzij de real time waarschuwingsberichten Keuringsverslag (bewijs dat installatie conform AREI gebeurd is) Een keuringsverslag van de installatie zal nodig zijn telkens wanneer een nieuwe huishoudelijke installatie die werkt op elektriciteit in gebruik genomen wordt. Bij aankoop en installatie zal dat dus ook gecontroleerd moeten worden Webinar AREI 2020 Raak snel vertrouwd met de praktische uitvoering van het nieuwe AREI 2020. Het nieuwe AREI 2020 betekent een groot aantal veranderingen én verbeteringen rond de reglementering voor elektrische installaties. Onze experten zijn reeds vertrouwd met de nieuwe regelgeving en weten hoe u haar praktisch toepast in uw organisatie

AREI: nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties

Maand: december 2020 Nieuwe update - V1.5.76. Sinds juni verlopen keuringen volgens het nieuwe AREI. Hoewel er voor huishoudelijke installaties op papier weinig tot niets wijzigde, merken we in de praktijk toch dat keurders de reeds bestaande regels strikter toepassen en meer details op de schema's verwachten Het nieuwe AREI werd op 28 oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI. Geen tijd te verspillen dus..

Futech - Blijf op de hoogte van al het nieuws over

AREI: nieuwe richtlijnen voor elektrische installaties op

In Nota75 welke toegevoegd is aan het AREI staat het volgende: In het verleden waren de toepassingen die het gebruik van een differentieelstroominrichting anders dan het type A in elektrische installaties van huishoudelijke lokalen vereisten eerder zeldzaam. Deze vaststelling is nu niet meer van toepassing Title: Cursus elektrische installaties 2020.pdf Author: Arne Created Date: 10/13/2020 11:08:27 A Als blijkt dat de elektrische installatie niet voldoet aan het algemeen reglement op de Elektrische Installaties (AREI), heeft de koper 12 maanden de tijd (Art. 217.02 AREI) om de installatie in orde te brengen en opnieuw te laten keuren door hetzelfde erkend keuringsorganisme dat de eerste keuring uitvoerde (Art. 217 AREI)

Het nieuwe AREI - hoe ga je hier mee om? - Ingeniu

Hier kan je terecht met alle vragen betreffende de letter van het AREI 2 Topics 11 Posts Last post Re: Volledige versie arei by ShadowHunter Sun May 03, 2020 9:08 am; Elektriciteit. Topics Posts Last post; Elektriciteit algemeen Vragen omtrent de praktische uitvoering van huishoudelijke elektrische installaties 4 Topics 17 Posts Last post Re. Datum keuring: 18/05/2020 Inspecteur: Bert Deplae Mentor: Installateur: Elektro Jos Bv ID-label: EK1.06. Installateur: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86. Klantreferentie: B.T.W. nr.:BE 729 901 145 IK. nr.:-Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr:: 4472114 Plaats van het. Wil je het boek BOEK 1 AREI. Algemeen reglement op de elektrische installaties 2020 kopen, van INNI publishers? Goede keuze

BOEK 1 AREI. Algemeen reglement op de elektrische installaties 2020: INNI publishers: Amazon.n De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/05/2045 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De agent-onderzoeker, voor De Directeur, 0039 DANNY WILLEMS UITGEVOERDE CONTROLES Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. De wijzigingen aan het AREI hebben tot doel klaarheid te scheppen. Zo worden een aantal zaken verduidelijkt en explicieter gesteld. Inwerkingtreding Dit KB is van toepassing op nieuwe elektrische installaties en op belangrijke wijzigingen en uitbreidingen aan bestaande installaties waarvan de uitvoering aanvangt na 4 september 2013 elektrische installaties_t2et3 // corona labo-elektriciteit_b2ei3 // corona. elektrische installaties_t2et3 // corona labo-elektriciteit_b2ei3 // coron De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op 30-04-2020. De agent-onderzoeker, voor De Directeur, 0535 STEVEN KRMASEK UITGEVOERDE CONTROLES Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271 Het AREI is in voege sinds 1981 en vormt sindsdien dé leidraad voor elke elektricien. Maar techniek staat niet stil en de reglementering moet daar steeds aan worden aangepast. Op den duur maken al die aanpassingen en bijvoegingen evenwel het geheel onoverzichtelijk. Daarom wordt het AREI nu grondig aangepast. In deze editie van Elektricien brengen we u deel 2

 • Sean Connery lengte.
 • Werken bij Defensie reclame 2020.
 • Koop een partytent.
 • Transferrine saturatie te laag oorzaak.
 • Gordon ramsay quick recipe.
 • AED gebruiken.
 • Drone video bruiloft.
 • Zinnia zaden.
 • Thoracale pijnklachten.
 • Dromen over Kledingkast.
 • Nachtegaalstraat 8 2922 VL Krimpen aan den IJssel.
 • BoekenVoordeel Brugge.
 • Luxe busje.
 • Butterfly drawing realistic.
 • Chinees Neeroeteren.
 • Murteza Göleli.
 • Lidmaatschap Paradiso.
 • Greyhounds in Nood.
 • Melanoom UZ Gent.
 • Elektra aanleggen voor spotjes.
 • Neustussenschot weg.
 • Bungalow te koop Dendermonde.
 • MTB route Gaasterland.
 • Best Dutch YouTubers.
 • Werkboekje kerst.
 • Tattoo symbolen.
 • Taart bekleden met marsepein.
 • Rode bultjes onder voet.
 • Eclisse schuifdeur montage.
 • GTA 5 cast.
 • Oefeningen volume berekenen van ruimtefiguren.
 • Doorbraak be klimaat.
 • Hoe smaakt berenvlees.
 • American pick up.
 • Pasfoto Enschede.
 • Polair contrast.
 • Botox wangen kosten.
 • Hollands Next Top Model 2017 aflevering 5.
 • Muntplant kopen Lidl.
 • On My Block IMDb.
 • Baby 13 weken sprongetje.