Home

Regels in de klas Basisschool

100+ ideeën over Regels in de klas en op school school

Vaak worden door de school normen ook vertaald als 'gedragsregels' of 'klassenregels'. Een aantal normen zijn verplicht. Artikel 1 en 3 uit de Arbowet en cao-afspraken verplichten scholen om leerlingen en personeel te beschermen tegen discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten Handelen binnen de regels van de school De onderwijswetten (WPO, WEC en WVO) ge-ven slechts enkele randvoorwaarden, bijvoor-beeld dat ouders recht hebben op een school-gids waar bepaalde informatie in staat over de doelen van de school, de zorg voor kinderen met leerachterstanden of juist hoogbegaafd-heid et cetera. Maar er zijn meer regels waa

Regels & Routines - Panorama-lesda

Voor kinderen t/m groep 8 van de basisschool is het testbeleid op 6 januari 2021 aangepast. Hiermee krijgen we nog beter zicht op de verspreiding van het virus onder kinderen en op de verspreiding van nieuwe varianten Daardoor kan het zijn dat de komende periode het aantal geteste en gemelde kinderen in deze leeftijden weer iets toeneemt Het basisonderwijs in Nederland is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Hoewel het basisonderwijs gevolgd kan worden vanaf 4 jaar, is pas vanaf de vijfde verjaardag het kind leerplichtig. Een school waar basisonderwijs wordt aangeboden, heet een basisschool 25-jan-2018 - Bekijk het bord regels in de klas Dagmar Stam van nancy op Pinterest. Bekijk meer ideeën over klasseregels, stam, sociale vaardigheden

Regels geven ons duidelijkheid, structuur en ordening, iets waar we simpelweg allemaal behoefte aan hebben. Regels geven kinderen houvast en voorspelbaarheid en daardoor een gevoel van veiligheid en zekerheid. Dit zijn voorwaarden die nodig zijn om te kunnen leren! Om deze reden staan op veel scholen de schoolregels regelmatig op de agenda Vorige jaar in groep 5 trof ik een mooi ingerichte klas met een lieve juf en super enthousiaste en ontzettende drukke kinderen. Omdat mijn aanwezigheid de nieuwsgierigheid prikkelde van de klas, kon ik eindelijk na 11 minuten - nadat de juf erom had gevraagd- beginnen De praktische richtlijnen die gaan gelden als de basisscholen opengaan vanaf regels over het halen en brengen van de kinderen en moeten er mondkapje te laten dragen buiten de klas Lessen in orde op de basisschool gaat uit van de Whole School Approach - een benadering die ervan uitgaat dat een individu altijd deel uitmaakt van een systeem en dat problemen op elk niveau moeten worden aangepakt. Deze vijf niveaus vormen de indeling van het boek: Deel I. Het gedrag in de klas

Anderhalve meter regel ook in voortgezet onderwijs In het basisonderwijs hoeven leerlingen geen afstand te houden. Leerlingen in het voortgezet onderwijs waren lange tijd uitgezonderd van de afstandsnorm (1,5 meter afstand tussen personen). De afstandsnorm gold al wel voor het mbo en het hoger onderwijs Na de vakantie start elke leraar met een nieuwe groep. Zelfs als je dezelfde groep meeneemt, zal het effect van minstens 6 weken vakantie je niet ontgaan. Kinderen zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. De groep heeft elkaar een langere tijd niet gezien, waardoor het groepsvormingsproces van vooraf aan begint Hoe kun je je schooljaar nu [ De basisscholen, het speciaal van het ministerie legde eerder aan NU.nl uit dat voor andere gezinsleden in het geval van een besmetting in de klas dezelfde regels gelden als bij een gewone. De hygiënerichtlijn voor basisscholen is voor het laatst volledig herzien in 2016. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening staan aangegeven in de Verantwoording. De schoonmaakschema's bij deze richtlijn kunt u hier downloaden als Word-document. Voor het maken van een checklist of rapport kunt u gebruik maken van de normenlijst

Schoolregels en afspraken O

Juf Anke - klassenmanagemen

Ook de inrichting en atmosfeer van de leeromgeving dragen bij aan een positief leerklimaat op school en in de klas. Dit wil niet zeggen dat er geen regels zijn en dat de docent alles toestaat, Je kind is oud genoeg om naar de basisschool te gaan Juist de kleine dingen, zijn zo belangrijk voor rust. Gedragsregels Samen met de groep regels opstellen, is heel belangrijk voor de veiligheid en de rust in de groep. Door het samen te doen, geef je de kinderen ook verantwoording voor het naleven van de regels. Ook nu; hang de regels zichtbaar op en hanteer de regels consequent Als de leraar zegt: 'nu de klas uit om even af te koelen', moet een leerling begrijpen dat hij problemen krijgt als hij dat niet doet. Maar scholen zijn banger geworden voor regels, zegt. Uit de resultaten van de onderzoeksinstrumenten blijkt dat in groep vijf vaak leerlingen uit de klas worden verwijderd. Daarnaast maken de leerkrachten veel gebruik van mondelinge correcties. Uit een vragenlijst aan de leerlingen is duidelijk geworden dat ze de regels wel kennen maar dat deze niet altijd consequent door de leerkrachten worden toegepast Antwoord. Wanneer de opvoeding goed verloopt leren kinderen van hun ouders wat de normen en waarden zijn in de cultuur waarin de ouders leven. Als kinderen naar een kinderdagverblijf, of ppeelzaal gaan worden zij al jong geconfronteerd met de waarden en normen die buiten het gezin gelden

Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Een klas wordt op papier gevormd. Zodra de leerlingen elkaar in de klas daadwerkelijk ontmoeten ontstaan er de groepsfases: Forming: oriëntatie, wie, wat, hoe, Storming: strijd om de invloed, en IK dan Norming: de informele regels, wat mag en wat niet mag Performing: productieve periode Termination: de groep gaat uit elkaar 1. De aanpak wordt op verschillende niveaus uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats in de klas, door de leerkracht, maar wordt ook doorgetrokken naar het onderwijsprogramma van de school, de onderwijs- en ondersteuningsstructuur, de houding van leerkrachten, de regels en afspraken, en de centrale waarden van de school. 2 De regel 'laat geen afval slingeren en ruim je troep op' wordt dan 'ruim je eigen afval op, zodat de klas of school voor iedereen schoon en netjes blijft'. Nadat de regels geformuleerd en gecommuniceerd zijn, is het natuurlijk zaak dat je deze ook handhaaft en er consequenties aan verbindt als ze niet worden nageleefd

Welke regels en routines gelden in mijn klas? het geeft talloze praktische aanwijzingen voor een goede organisatie van de gang van zaken in de klas en is rijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden uit alle groepen van de basisschool. Toon meer Toon minder. Lees de eerste pagina's Lievelingetje van de klas: niet doen. Om elke leerling de waardering te geven die hij nodig heeft, is voortrekken van leerlingen ten strengste verboden. In de praktijk hebben veel leraren toch een 'lievelingetje'. 'Een leerling voortrekken, dat kan nou eenmaal niet', aldus Suzanne Niemeijer, van pabo de Marnix Academie in het artikel. Zorg ervoor dat het beleid en de regels omtrent jouw klas consistent zijn met die van de school. Dit geldt ook voor de consequenties van het overtreden van regels. Als je het moeilijk vindt de orde te handhaven in jouw klas, vraag de directeur of collega's dan om suggesties voor een goed werkende aanpak De kids hebben vanaf dat moment zelf de drie regels gekozen en dat is het allerbelangrijkste. Vaak worden onze regels opgeschreven in de ik-vorm en als het lukt zelfs op rijm om de regels nog beter te onthouden. Het hele schooljaar door hangen onze regels zichtbaar in de klas De pressiepunten kunnen ze dan inzetten door bv. een toets te verplaatsen naar een andere datum (wel op tijd aangeven, niet op de dag zelf) of een leuk spel te spelen in de klas (quiz bv.). Door gebruik te maken van dit systeem zitten de leerlingen veel gemotiveerder in de les en hangt er geen sfeertje van straffen

Regels en afspraken op de speelplaats Sommige leerlingen vinden het moeilijk om vrije tijd op een correcte manier in te vullen op school. Ze weten niet wat te doen tijdens de pauzes. Uit de verveling komen niet zelden conflicten voort. Met Klasactiviteit (taak, oefening in de klas Sta op de eerste dag in de deuropening en begroet iedereen. Geef de leerlingen een hand en maak oogcontact. Maak jouw voornemen voor het jaar duidelijk. Bijvoorbeeld: 'Mijn voornemen is dat wij de leukste klas van de school worden.' Laat de leerlingen hierna opschrijven hoe zij een leuke klas voor zich zien Goed klassenmanagement zorgt er bovendien voor dat leerkrachten ontspannen voor de klas staan en grip houden op de gang van zaken. Onderwerpen die in Klassenmanagement in de basisschool aan de orde komen: het wat en waarom van klassenmanagement; pedagogisch vakmanschap; didactische vaardigheden; orde houden; regels en routines; timemanagement;. In de bovenbouw bouwen we verder aan de regels van de onderbouw en zijn de basisregels als volgt omschreven: De afspraken voor ons schoolplein. Voor 08.30 uur en tussen de middag voetballen we niet op het plein. Voor 08.30 uur en tussen de middag wordt er niet gestept, gewaveboard en geskatet op het plein, dat mag wel in de ochtendpauze

 1. De routines in de klas leer je in de eerste schoolweken aan de kinderen. Ik heb kaarten gemaakt waarin je de routines in picto's kan laten zien. Je kunt de visualisaties in picto's op het digibord laten zien tijdens de uitleg of uitprinten. Zo kunnen de kinderen de kaarten op goede volgorde leggen. De pictogrammen komen van Sclera
 2. Medewerkers van De Docentenacademie voor effectief onderwijs geven tips voor beter lesgeven. Ditmaal Saskia van Laar, over het nut van regels in de klas. Mogen studenten wel of niet eten in de klas? Mag de telefoon op tafel of moet hij in de tas? Worstel je soms ook met regels in de klas? Waarom stel je ze en hoe pak je dat aan
 3. EHBO-koffer voor basisschool. Een EHBO-koffer voor basisschool is wettelijk verplicht voor alle basisscholen.Op deze adviespagina vindt u meer informatie over de wettelijke vereisten voor EHBO op school, krijgt u advies over welke EHBO-koffer het meest geschikt is voor basisscholen en geven wij handige tips en voorbeelden

Klassenmanagement - welke leerkrachtvaardigheden zijn

 1. Zo heb je steeds alle nodige documenten bij de hand die van toepassing zijn voor dat kanaal, en ben je zeker dat de leerlingen de juiste documenten ter beschikking hebben als ze aan de slag gaan. Tel daarbij het gemak waarmee je gesprekken kan aangaan met leerlingen in de klas, en je begrijpt dat Teams zowel de efficiëntie, de communicatie als de teamspirit ten goede komt
 2. Invallen op de basisschool Hoe overleef ik.... mijn dag als invaller?! Je kunt natuurlijk ook aan de kinderen vragen welke regels in de klas gelden. Zeker wanneer je langer in één groep staat is het belangrijk duidelijk te zijn. Probeer niet populair over te komen. Wees liever in het begin wat streng
 3. Tussen de school gedichten vind je een ruime waaier aan mooie gedichten over de schoolcontext. Wil je als leerkracht de eerste schooldag starten met wat leuke teksten om het ijs te breken? Ga in dit overzicht even op zoek naar school gedichten voor kinderen, je vindt vliegensvlug een aantal lieve gedichtjes, heel wat kindergedichten, maar ook een grappig gedichtje of korte gedichten
 4. De binnenste cirkel betreft regels en intenties waarbij we ons 'thuis' voelen. Hier gaat het om sociaal aanvaarde gedragsregels Die iedereen wel kent, bijvoorbeeld jas uit in de klas. Als u de buitenste en de binnenste grens goed bewaakt, zijn er meestal geen problemen. Leerlingen hebben de behoefte aan duidelijkheid, maar zijn ook gewoon.
 5. Seksualiteit bespreken in de klas, hoe doe je dat? Praktische tips voor docenten . 2 1. Introductie 3 2. Als docent aandacht besteden aan het thema seksualiteit 5 3. Een veilige sfeer creëren 7 4. Een vertrouwensrelatie tussen docent en leerlingen opbouwen 11 5. Ken jezelf als docent 16 6

Koning in de klas Niet alleen onder puberleerlingen, ook in een klas vol kinderen van vijf of acht of elf jaar oud heerst soms chaos. Maar leraren op de basisschool hebben nauwelijks geleerd om. De allerbeste tip die ik je kan geven is: leer als de sodemieter de namen van de klas. Je stapt halverwege een leerjaar in en dat is echt een groot nadeel. Verder maakt het niet zoveel uit welke je regels je hebt, maar hoe je ze toepast

Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind? - OC

Maar ook op scholen gaan strengere regels gelden. Als iemand in de klas bijvoorbeeld positief getest wordt, blijft de hele klas thuis en laat iedereen zich op de vijfde dag testen op het virus. Er worden ook proeven gedaan met sneltesten voor leraren. Voor basisscholen komen misschien nog meer regels, maar daarover wordt later meer bekendgemaakt Pestprotocol Basisschool de Odyssee Inleiding: Wij zijn een Vreedzame school en hanteren de afspraken en aanpak rondom pesten die in deze methode vervat zijn. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zi

ADHD in de klas. Bekijk mijn video over ADHD voor de Academische werkplaats ADHD en druk gedrag (maart 2020).. Neem ook een kijkje op de pagina Executieve functies. (Veel kinderen met ADHD hebben problemen op dit gebied). 2 topboeken over ADHD op school: Kenmerken Een debatvorm bestaat uit de regels waar de debaters zich aan moeten houden. Elk debat heeft die regels. Mag je zomaar iemand in de rede vallen? Heb je oo bijvoorbeeld de binnenlucht, het akoestische (geluid) en het thermische klimaat (warmte/kou/tocht), licht en uitzicht hun steentje bij. Deze richtlijn beperkt zich tot de kwaliteit van de binnenlucht. De kwaliteit van de binnenlucht in scholen hangt af van meerdere factoren: • Bronnen van verontreiniging in d e klas 24-aug-2016 - Free weblog publishing tool from Google, for sharing text, photos and video

Orde houden in de klas De Algemene Onderwijsbon

Basisschool Drie Hofsteden. 569 likes · 18 talking about this · 169 were here. voor denkers en doener HLN - Het Laatste Nieuws - Volg het nieuws op de nr1 nieuwssite in België, HLN.be brengt je het allerlaatste nieuws 24/24 en 7/7, uit binnen - en buitenland, evenals dichtbij met nieuws uit je. Koop Klassenmanagement in de basisschool van Forrer, M. met ISBN 9789065086099. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n De twee zoons van Bonaguidi lopen school op de Gemeentelijke Basisschool 't Kompas in Duffel. Daar wezen ze naar het reglement. Hoofddeksels zijn in de klas verboden dus ook mutsen, reageerde de bevoegde schepen Lili Stevens (CD&V) gisteren op Radio 2 Antwerpen. Als je dat toelaat, creëer je een sfeertje dat we willen vermijden

Klasafspraken / In onze klas

Momenteel (27.1.2021) zit de minister van Onderwijs samen met zijn taskforce om de huidige covid-regels te bekijken. Op dit moment zijn dit de regels voor de leerlingen uit L5 en L6: Wanneer er een leerling of leerkracht besmet is of in quarantaine moet wegens een hoog-risico-contact, moeten de leerlingen van de klas een mondmasker dragen voor een periode van 14 dagen na het laatste contact Basisscholen gaan open in Vallei maar duidelijkheid over regels ontbreekt Onder directeuren is de opluchting groot, maar heerst er vooral nog onduidelijkheid over de precieze regels waar hun.

Vraag en antwoord Basisonderwijs Rijksoverheid

Ik heb het boek gebruikt om de regels in de klas uit te leggen. De kinderen weten heel goed hoe het moet en hebben allemaal regels gemaakt waar juf Knotje zich aan moet houden. Daarna hebben ze hun handtekening gezet om de regels heen. Om te laten weten dat we bij elkaar horen hebben we een puzzel gemaakt. Deze kun je bestellen bij Cristallo Scholen bepalen zelf de grootte van de klassen. Zij nemen dit op in het schoolplan. Per leerling moet de school wel beschikken over een minimum aantal vierkante meters. De basisschool. Hoe groot de groepen op de basisschool maximaal mogen zijn hangt af van het beleid van de school. Daar zijn geen landelijke regels voor Ik heb inmiddels al 25 regels van Dagmar Stam gemaakt. Ik gebruik ze niet allemaal in de klas hoor, dat wordt een beetje veel. Maar veel regels komen toch wel terug. Als je de cirkel uitknipt past het precies op de grootste maat ronde vouwblaadjes en hou je nog een gekleurd randje over. Zo maak je de regels steviger en aantrekkelijker In de klas kent men eigenlijk twee vormen van regels. Allereerst zijn er regels die pesten en bedreigingen tegengaan (deze regels worden vaak door de docenten of school vastgesteld). Daarnaast zijn er de vrijere regels. Dit zijn de regels die niet met de eerste groep te maken hebben Ordeproblemen: iedere leraar heeft er weleens last van. Voor de ene leraar gaat het over een gevoel van onmacht dat zo nu en dan de kop opsteekt. Bij een ander zet de klas daadwerkelijk de hele boel op stelten. De sfeer - tussen leerlingen en in de klas als geheel - speelt bij zulke problemen een belangrijke rol. Maar de belangrijkste factor, dát is de leraar zelf. Dit artikel verscheen.

Gouden Regels. Een goede schooltijd begint met een goede sfeer in de klas. We besteden daarom veel aandacht aan vertrouwen in jezelf en in de ander. We werken met de kinderen aan omgangsvormen en helpen hen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag Neem de schoolgids door en check welke antwoorden je hier al uit kunt halen. Zet de overgebleven vragen voor jezelf op een rij en neem deze mee naar de informatiebijeenkomst, bijvoorbeeld als notitie in je telefoon. Checklist van vragen over de basisschool. De antwoorden op de volgende vragen kun je laten meewegen in de keuze voor een basisschool Meer toetsen dan mag op school: 'Zeg je er iets van, moet je de klas uit' Landelijke regels over de maximale hoeveelheid huiswerk en proefwerken zijn er niet de klas of koppels in de klas. Cohortering is een dringend advies. Voordeel van cohortering Wanneer een groep leerlingen binnen kan worden opgedeeld in subgroepjes waartussen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, hoeft bij een mogelijke besmetting op een school mogelijk niet de hele klas in quarantaine, maar alleen de relevante subgroe

Kleuterjuf in een kleuterklas: Regels in de klas | Dagmar

Een veilig klimaat - SL

 1. Dit zijn de regels voor scholen: - Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen een mondkapje dragen als ze niet in de klas zijn. Bijvoorbeeld in de gangen. - Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt
 2. • Halen en brengen van kinderen; wat zijn de regels en waar dienen ouders op te letten? (mogen ouders in de klas of blijven ze buiten de school) • Parkeerbeleid, hoe kunnen ouders hun kind veilig naar school brengen • Is er een continurooster of dienen ouders hun kind tussen de middag op te halen / ergens onder te brengen
 3. De basisregels en routines die te maken hebben met effectief onderwijs zijn in alle groepen hetzelfde. Medewerking (de zachte kant): Belangstelling tonen, ruimte geven voor meningen en reacties, begrip en empathie tonen en leerlingen een inbreng geven

Showing Tag: regels in de klas basisschool (Show all posts) Regels in de klas. Gepost door Ralph op woensdag, oktober 22, 2014, In : Tips Voor In De Klas Ik houd van kort, krachtig en bondig. Lekker to-the-point. Ik vind het irritant wanneer mensen 30 minuten kletsen. In de klas wordt ook altijd een plekje ingericht met een ooievaar, Regels in de klas Janneke 1 oktober 2016. 0. TOS in de klas deel 2 Janneke 26 Op deze site wil ik ideeën, projecten, documenten en onderwijservaringen delen met leerkrachten van basisscholen, ouders en andere belangstellenden. Om PDF bestanden te kunnen downloaden, heb.

Kinderen, school en COVID-19 RIV

In beide films kwamen ongeschreven of onuitgesproken regels aan de orde wat me toch weer aan mijn werk voor de Week Tegen Pesten deed denken. Niet uitgesproken regels De Week Tegen Pesten richt zich in 2020 met het thema Samen aan zet op de normingfase; een van de fases binnen de groepsdynamiek De lerares vond dat kinderen beduidend slechter waren gaan schrijven en meer scannend en minder geconcentreerd lazen. Maar de directie van de anonieme lerares wilde niet dat deze resultaten naar buiten kwamen. Te pijnlijk. Wat er op het spel staat. Dat de discussie over beeldschermen in de klas zo fel is, is ook niet gek Kinderen met en zonder beperking in één klas: 'Wij gaan dwars door alle regels heen' roosendaal ROOSENDAAL - Samen lachen, samen leren. Het kan dus wél, bewijst de Roosendaalse basisschool De. De film is van de klas van de meester Kanamori. Hij wordt gezien als een van de beste leerkrachten van de wereld. Ik vraag jullie om goed te kijken om later tips te kunnen geven aan jullie eigen meester voor meer orde en gezelligheid in de klas. De leerlingen zijn gecharmeerd dat zij hun mening mogen geven over orde in de klas

Goed gedrag - Basisschool de Rots

Situatie 1: De mentor staat voor de klas en de student zit achterin. Situatie 2: De student gaat lesgeven en de mentor observeert. Situatie 3: De student staat les te geven en de mentor gaat even weg. Situatie 4: Als situatie 2 maar dan een ander vak. Etc. Mijn aanwezigheid in de klas is altijd aanleiding om nieuw gedrag te vertonen Welkom. Lessen in orde is een boek en een methode om een plezierig leer- en leefklimaat in de klas en op school te creëren. Het is vanuit de praktijk opgezet, bevat vele herkenbare voorbeelden en gaat uit van ervaringen gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek Welkom op de website van Druk in de klas!. Druk in de klas is een laagdrempelige leerkrachtmethode voor het basisonderwijs, ontwikkeld om druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas aan te pakken.Deze methode is geschikt voor kinderen met en zonder de diagnose ADHD en kan zonder training door de leerkracht in de klas worden gebruikt

Dit kan uitsluiting in de hand werken. Overigens geldt dit minder op het vo en mbo: 99% van de 13 tot 18-jarigen beschikt inmiddels over een mobiel. Voordelen 1. Een soepel beleid werkt beter. Wie mobieltjes in de klas verbiedt, ontzegt zichzelf daarmee ook de mogelijkheden die het apparaat biedt In de klas is de gratis les WhatsHappy heel geschikt om de leerlingen - met elkaar - afspraken te laten maken over WhatsApp. De les kan in een klassikale discussie breder worden getrokken. WhatsHappy is bedoeld voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school. » Download de WhatsHappy le Veel klassen bepreken de stelling iedere dag. Met deze acht tips van het Nederlands Debat Instituut kun je in de klas een echt debat houden. Stap 1. Maak twee groepjes van vijf leerlingen. Elk groepje krijgt een aanvoerder. De leerkracht of een leerling is debatleider en een andere leerling houdt de tijd van de debatrondes bij. De rest van de. De overgang van basisschool naar middelbare school wordt als doorlopende lijn beschouwd. Het uitgangspunt is dat kinderen in brede brugklassen komen. Hierdoor zitten de leerlingen, net als op de basisschool, de eerste twee jaar met alle niveaus bij elkaar in de klas. Hiermee wordt het schooladvies en de eindtoets in groep 8 overbodig Regels zijn dus nodig, ook op school. Voor de kinderen hebben we van de gedragscode een vertaalslag gemaakt naar onze drie kapstokregels. Ons inziens dragen deze regels ertoe bij om het in de klas en op het plein goed te laten verlopen. We hanteren de onderstaande drie regels: Voor groot en klein zullen we aardig zijn

(Media)wijs met de iPad | iPad in de klas Dominicus College

Basisonderwijs in Nederland - Wikipedi

 1. Katholieke Basisschool Mariëngaarde in Gorinchem gebruik het debat als methode in de klas. Ylva vindt het belangrijk dat je laat zien wat je geleerd hebt aan het eind van de basisschool en is dus tegen de stelling. Juf Gea was verrast door het gemak waarmee haar leerlingen zich de regels van het debatteren eigen maakten:.
 2. der verzadigd vet, 4. Eet veel groente, fruit en brood, 5. Eet veilig. Verdeel de groep dan in vijf groepjes en laat ieder groepje één van de 5 gouden regels van de Schijf van Vijf op zich nemen
 3. In dit artikel vind je 5 tips voor een fijne sfeer in de klas. Tip 1: Zorg ervoor dat de kinderen zich welkom voelen. Ga bij de deuropening staan als de kinderen binnenkomen en begroet ze. Geef bijvoorbeeld een hand. Hierdoor weet je aan het einde van de dag zeker dat je elk kind hebt gesproken/aangekeken
 4. Koop Klassenmanagement in de basisschool (9789065086099) je van Forrer, M. Artikelomschrijving. Waar kan ik die drukke leerling het beste plaatsen? Welke regels en routines gelden in mijn klas
 5. Even snapchatten of je Insta checken tijdens de les is er voor Franse leerlingen dit schooljaar niet meer bij. De mobiele telefoon is verboden in de klas. Dat vinden sommige Nederlandse ouders lastig

Video: 20+ ideeën over Regels in de klas Dagmar Stam

Wanneer zijn schoolregels effectief? Klas van juf Lind

 1. Mijn laatste jaar voor de klas is gedeeld met een LIO-stagiaire en ik kocht dit boek voor haar als startende leerkracht. Ideeën uit dit boek zag ik bij haar al toegepast. Dit boek een handreiking voor reflectie maar ook voor concrete handvatten om je werk voor de klas levend te houden en met de problemen waar je tegen aanloopt, om te gaan
 2. op de basisschool de leerkracht maakt het verschil inclusief Sociale media abc-poster met 52 lestips onder redactie van Remco Pijpers. 2. 3. 4. 1 inspiratieboek Sociale media online hulpmiddelen die handig zijn in de klas, vind je in het Sociale media ABC achter in dit boek. De korte versie van het ABC - mét 52 lestips - staat op de.
 3. Aan de slag met debat tijdens Nederlands, Maatschappijleer of Burgerschap? Leer (beter) debatteren met onze toernooien, trainingen en lesmateriaal
 4. Regeltjes in de praktijk: in de klas Van theoretische afspraken en regels naar de praktijk. Hoe doe je dat? Maak in de klas concrete afspraken over concrete zaken, zoals iets drinken tijdens de lessen. Zo kan je bijvoorbeeld het drinken van water toestaan tijdens de les, terwijl andere dranken in de boekentas moeten blijven tot het einde van de.
 5. Wat zijn de regels van het filosoferen? Leg de kinderen de regels uit, manier om het filosoferen te introduceren in de klas. Het is beter om met een positief onderwerp te beginnen. Op de basisscholen weten veel leerlingen er niet veel van. Ze vinden het raar
 6. Waar kan ik die drukke leerling het beste plaatsen? Welke regels en routines gelden in mijn klas? Hoe zorg ik ervoor dat ik zwakke lezers extra instructie en oefening kan geven? Dit boek beschrijft de belangrijkste elementen van klassenmanagement. Het i
 7. Maak daarom gebruik van het gratis EHBO-lesmateriaal voor de basisschool. Het lesmateriaal is onlangs uitgebreid met een nieuwe reeks EHBO-tutorials. Deze zijn gemaakt door de cast van de populaire jeugdserie SpangaS. Zo maak je EHBO nóg leuker voor jouw leerlingen
Welkom in de klas | School citaten, SchoolspullenDirecteur basisschool De Havenrakkers: "Ook basisscholen32 beste afbeeldingen van Regels in de klas - SocialeAfbeeldingsresultaat voor afscheid leerling klas
 • Caravan tot 1000 kg.
 • Billy Ocean Love Really Hurts Without You.
 • Atopisch eczeem baby huidziekten.
 • Houten puzzel 2 jaar.
 • Grote maten bh sale.
 • Versiering Minecraft feestje.
 • Russian flag.
 • Salaris Suriname 2020.
 • Cook Up Storm streaming.
 • Minecraft Heads.
 • Ceratophyllum demersum.
 • Lakers Shop.
 • Russian duma parties.
 • Beslisboom template Excel.
 • Proefjes met afwasmiddel en peper.
 • Surfana kamp.
 • Jopenkerk Haarlem.
 • PhD candidate Nederlands.
 • Crayola stiften 50.
 • Gratis organigram maken.
 • Apps verbergen Huawei P30.
 • BMX materiaal.
 • Aq3d game plan.
 • Dierenrechten organisatie.
 • Endemische dieren Madagascar.
 • Epson XP 247 inkt vervangen.
 • Kofferriem Kruidvat.
 • Kerstengel gedicht.
 • Naaldvilten kat.
 • Mijn Hobbykaart abonnement.
 • Hyperinflatie voorbeeld.
 • Luteïne wiki.
 • Speakers corner Amsterdam.
 • US Navy headquarters.
 • Zwembadrolluik zelf maken.
 • Pasta met gerookte zalm en champignons.
 • WordPress website maken.
 • Eetcafé Middelburg.
 • Voedsel bewaren in azijn.
 • Monster Zero Kopen.
 • Ongeval Eijsden.