Home

Freudiaans met hoofdletter

Beter spellen - Rembrandt, freudiaans

16. Hoofdletters of kleine letters? 16.1 Hoofdletter voor een eigennaam; 16.2 Persoonsnamen; 16.3 Benamingen van plaatsen, windstreken, talen, volkeren; 16.4 Benamingen van historische en terugkerende periodes; 16.5 Benamingen van stromingen en overtuigingen; 16.6 Namen van instellingen, merken, titels; 16.7 Hoofdletter uit respec Hoofdletter alle benamingen afgeleid van landen schrijf je met een hoofdletter. 02 oktober 2010 19:41. 0. 0. 1. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan /1000 Plaats reactie. dankje voor je antwoord! 05 oktober 2010 11:40; Verberg reacties. Amerikaanse met hoofdletter A :

Casanova / casanova Onze Taa

 1. Je schrijft een hoofdletter aan het begin van een zin. Het maakt een tekst begrijpelijk en het voorkomt een brij van woorden. Vanavond hebben we teamuitje. We gaan er eens flink tegenaan. Als een zin begint met een afgekort woord, krijgt het eerstvolgende woord de hoofdletter. 's Avonds is het daar een dooie boel 't Is een samengeraapt zooitj
 2. Fouten met hoofdletters bij tussenvoegsels voorkomen. Voor- en achternamen krijgen altijd hoofdletters, maar tussenvoegsels krijgen soms een kleine letter en soms een hoofdletter. Twijfel je of je een tussenvoegsel met een hoofdletter moet schrijven? Kijk dan wat er voor het tussenvoegsel staat
 3. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs
 4. gen en verschijnselen, kloosterorden en alle afleidingen daarvan. de barok, het socialisme, de do
 5. regel 16.B (1) De voornaam en de familienaam van een persoon schrijven we met een hoofdletter. (2) Voorzetsels* en lidwoorden in sommige familienamen krijgen in Nederland een kleine letter als er een voornaam, initiaal of familienaam aan voorafgaat. Volgens de Belgische wetgeving worden deze elementen altijd geschreven zoals ze in het geboorteregister staan

indiaan en indianen zijn die lui met die veren op hun kop, Indiaanse verwijst naar India en moet dus kapitaal geschreven. uit de bron: Volgens de regel in de Woordenlijst schrijven we de naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan met een hoofdletter als die naam is afgeleid van een aardrijkskundige naam (Palestijn, Surinamer) of als het om een specifiek volk gaat (Sioux, Kelt, Berber) Namen van mensen krijgen in principe een hoofdletter. Bijvoorbeeld: Mark Rutte of Arjen Robben. Sommige namen zijn sterk verbonden met datgene waar ze om bekend stonden. Die afleidingen van een persoonsnaam schrijven we met een kleine letter. Bijvoorbeeld: freudiaans, marxisme, victoriaans, sonjabakkeren Persoonsnamen krijgen een hoofdletter. In Vlaanderen behouden lidwoorden en voorzetsels van persoonsnamen altijd hun officiële schrijfwijze. In Nederland krijgt het eerste voorzetsel of lidwoord alleen een hoofdletter als er geen voornaam of voorletter aan voorafgaat. Jan Van Assche (NL: Jan van Assche) de heer Van Assche (NL: idem) de heer J. Van Assche (NL: de heer J. van Assche) Als de. freudiaans sint-bernardshond dieselmotor. als de associatie met een persoonsnaam sterk vervaagd of verdwenen is, vervalt de hoofdletter. Maar: een Rembrandt, de Nobelprijs, het Mariabeeld Volgens de hoofdregel schrijven we eigennamen met een hoofdletter en soortnamen met een kleine letter. Het onderscheid tussen eigennaam en soortnaam is soms subtiel. Hieronder staan de specifieke regels voor het hoofdlettergebruik in persoonsnamen. 1. Schrijf voor- en familienamen en de initialen van personen met een hoofdletter

Hoe schrijf je Hoofdletter of kleine letter? Voorbeelden. Gemeente, stadsdeel. Kleine letter, behalve in juridische teksten zoals contracten. Gemeente Amsterdam schrijf je alleen aan het begin van een zin met hoofdletter G, in lopende teksten met een kleine letter Dokterstitels behoren in het Duits geschreven te worden met een hoofdletter. Doktor der Rechte -© 2013 - 2021 Mwilpshaar, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd

Beter spellen - Hoofdlettergebrui

Daarom is 'ministerie' zonder hoofdletter geschreven, maar schrijven we 'Ministerie van Financiën' dus met hoofdletter. Soms heb je het met een naam niet meer duidelijk over een plaats. 'Amsterdam' schrijf je daarom met een hoofdletter, maar 'amsterdammertje' niet. Het kan ook zijn dat je het hebt over een bepaald soort volk Met hoofdletter en een trema. Galliers: Galliërs: Met hoofdletter en een trema. galoperen: galopperen: Met één l en dubbele p. Vervoeging : galopperen, galoppeert, galoppeerde, gegaloppeerd. ganglien: gangliën: Met trema: ë: ganzebloem: ganzenbloem: Samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat enkel een meervoud kent op -en, krijgen.

Nederlands » Hoofdlettergebruik - Digischoo

Marxisme is een afleiding van de persoonsnaam Marx. Persoonsnamen schrijven we met een hoofdletter, maar afleidingen van een persoonsnaam krijgen in de regel een kleine letter. We schrijven marxisme dus met een kleine letter, net als freudiaans (van Freud ), montignaccen (van Montignac) en kafkaësk (van Kafka ) Als de zin begint met een cijfer of teken dan start de zin niet met een hoofdletter. 25% van de mensen. De windstreken worden zonder hoofdletter geschreven. Culturele, politieke, maatschappelijke, religieuze en filosofische stromingen worden zonder hoofdletter geschreven. Geologische perioden en tijdperken worden zonder hoofdletter geschreven

PABO / Pabo / pabo (schooltypen) Onze Taa

Met of zonder hoofdletter? En hoe zat het ook alweer met de klassieke titels voor op visitekaartjes? Klassieke academische titels: klein. Schrijf afkortingen van traditionele academische titels, zoals doctorandus (drs.) of ingenieur (ir.) met een kleine letter en met een punt aan het einde Dan gebruik je een hoofdletter. Net als Kerstmis is Pasen zo'n officiële naam. Hetzelfde geldt voor de dagen die aan Pasen voorafgaan. Voorbeelden: Palmpasen Witte Donderdag Goede Vrijdag Stille Zaterdag. Niet-officiële naam. Betreft het een niet-officiële naam als paasdagen of eerste paasdag en tweede paasdag De aanhef eindigt met een komma, maar de eerste zin van de brief begint daarna met een hoofdletter. Vraag: Is deze aanhef juist? Geachte mevrouw C. Van Zwieten, Ja, maar de aanhef is wel erg formeel. Nee, in de aanhef moet de volledige (voor)naam worden uitgeschreven Functietitels zijn gewone zelfstandig naamwoorden, dus je schrijft ze met een kleine letter. In de ondertekening van een brief worden de functietitels soms met een hoofdletter geschreven. Dit heeft met twee dingen te maken: 1) In een brief mag je de vaste onderdelen (adres, aanhef, ondertekening enz.) met een hoofdletter beginnen

Er is een aantal regels voor het wel of niet schrijven van hoofdletters in namen van bedrijven, (overheids)instellingen en dergelijke: In namen van overheidsinstellingen, diensten, afdelingen, commissies, opleidingsinstituten, bedrijven, stichtingen, verenigingen en fondsen krijgen het eerste woord, de bijvoeglijk naamwoorden en zelfstandig naamwoorden een hoofdletter Met de Alt toets Vanaf Lion (10.7): Houd de e langer ingedrukt Gerelateerde tekens È Hoofdletter E met grave É Hoofdletter E met acute Ê Hoofdletter E met circumflex Ë Hoofdletter E met umlaut è Kleine letter e met grave é Kleine letter e met acute ê Kleine letter e met circumflex ë Kleine letter e met umlaut Ē Hoofdletter E met macron ē Kleine letter e met macro Weigert Outlook automatisch een hoofdletter te plaatsen bij het begin van een nieuwe zin, moet u mogelijk een kleine instellingen aanpassen. Hoofdletter aan begin van elke nieuwe zin met MS Outlook: Open MS Outlook en ga naar: Bestand > Opties

Spelling - Hoofdletters

Namen moeten altijd met een hoofdletter. Dit geldt voor voor- en achternamen, bijnamen, merknamen, fictieve karakters, bedrijven, organisaties en persoonlijke titels. Voorbeelden zijn Pepsi Cola, Donald Duck, the Red Cross, en Dr. Seuss. 2. Ook om plaatsen te beschrijven gebruik je hoofdletters Typ daarna in het vak dat verschijnt de hoofdletter in en klik op [controleer]. Klik je op een letter die geen hoofdletter moet worden dan verschijnt de tekst: Deze letter moet niet met een hoofdletter worden geschreven! Oefening met hoofdletters (vooral bedoeld voor groep 6, groep 7 en groep 8) 5 zinnen waarin je hoofdletters moet plaatsen Zet de eerste letter in een tekenreeks om in een hoofdletter, evenals elke andere letter in tekst die volgt op een ander teken dan een letter. Alle andere letters worden omgezet in kleine letters. Syntaxis. BEGINLETTERS(tekst) Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten

Eskimo, indiaan (hoofdletter?) - Taaladvies

Samenstellingen met zo'n naam waarin direct naar de bedoelde heilige wordt verwezen, behouden de hoofdletter: Godsrijk, Godsbeleving, Godsgezant, Christusfiguur, Mariabeeld, Madonnabeeld.Wordt de naam als soortnaam gebruikt (los of in een afleiding of samenstelling), dan vervalt het naamkarakter en daarmee de hoofdletter: goddelijk, in godsnaam (als synoniem van in vredesnaam), de Griekse. Frau en Herr horen in het Duits allebei geschreven te worden met een hoofdletter. Frau, Herr-Persoonlijke voornaamwoorden: Bij persoonlijke voornaamwoorden is er een verschil in hoofdlettergebruik. Sie, Ihr, Seine en Eure krijgen wel een hoofdletter. du, ihr, dein, euer en sich NIET. --Verenigingen: Verenigingen krijgen in het Duits een hoofdletter Werkwoorden gevormd met een taalnaam en zelfstandige naamwoorden die van zulke werkwoorden zijn afgeleid, schrijven we met een kleine letter: vernederlandsen. verfransing. De spelling van de taalnaam Oudfries schrijven we volgens de regels aaneen, met één hoofdletter 16. Is het 'Amsterdams' en 'Brussels' of 'amsterdams' en 'brussels'? Een aardrijkskundige naam krijgt een hoofdletter, ook in een afleiding: Amsterdam, Amsterdams.Een soortnaam krijgt wel een kleine letter, vergelijk Champagne (de landstreek) en champagne (de drank).. Een soortnaam krijgt geen hoofdletter, omdat hierbij de eigenlijke naam geen rol meer speelt Kerstman met hoofdletter, of toch niet? Een moeilijke is kerstman, schrijf je dit nu met een hoofdletter of toch niet? Het hangt er helemaal vanaf wie je met kerstman bedoelt. Gaat het om de eigennaam die in de kersttraditie voorkomt? Dan is het Kerstman met een hoofdletter. Kerstman kan ook een soortnaam zijn

16. Hoofdletters of kleine letters? woordenlijs

Universeel: ·diakritische uitbreiding van de hoofdletter van de derde letter van het Latijnse alfabet (C) met een cedill De naam van een volk of een lid daarvan wordt met hoofdletter gespeld. de Azteken de Chinezen de Eskimo's de Fransen de Inca's de Kelten een Belg een Leuvenaar een Vlaming Aanduidingen voor een etnische groep of die op meer dan één volk betrekking hebben, krijgen een kleine letter. bedoeïen blanke indiaan pygmee zigeuner Aanduidingen voor een religieuze of levensbeschouwelijke groep krijgen. In formeel taalgebruik wordt minister soms ook met een hoofdletter geschreven, bijvoorbeeld in bepaalde regelgevende teksten. Volgens het Nederlandse document 'Aanwijzingen voor Regelgeving' en de Belgische tekst 'Beginselen van Wetgevingstechniek' van de Raad van State schrijven we Minister met hoofdletter in bijvoorbeeld Minister van Financiën

We kennen hoofdletters en kleine letters, maar wanneer moet je nou eigenlijk hoofdletters gebruiken? Methode. Er zijn verschillende situaties waarin je een hoofdletter schrijft. De meest voorkomende zijn: 1 - Aan het begin van een zin Elke hele zin begint met een hoofdletter HOOFDLETTERS: alles in hoofdletters geschreven. Alles Met Beginhoofdletter: de eerste letter van alle woorden krijgen een hoofdletter. oMKERING lETTERS: alle letters omkeren, dus hoofdletters worden kleine letters en andersom. Hoofdletters omzetten. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen freudiaans freudiaans bijv.naamw. [psychologie] volgens de leer van Sigmund Freud of zoals men vindt in diens geschriften en leerstellingen Bron: Wikiwoordenboek - freudiaans. SpellingCorrect gespeld: 'freudiaans ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoorden.. In groep 3 maken de kinderen kennis met de hoofdletters. Ze zullen al aardig wat hoofdletters in hun leven zijn tegengekomen, maar op een gegeven moment moeten ze ook de hoofdletters kunnen benoemen. Wel zo handig als je moeilijker boekjes wil lezen, want dan kom je aan het begin van de zin elke keer weer zo'n letter tegen Rijk met een r. Aan de telefoon voegt Bernard ter Haar, voorzitter van de studiegroep, hieraan toe: 'Ik ben zelf opgegroeid in een tijd dat je je ouders aansprak met 'u'. In brieven schreef je 'U' - met een hoofdletter. Dat zijn we kwijt. Mijn kinderen spreken me aan met 'jij'. Daar ben ik blij om

Als de zin of titel begint met een getal, dan krijgt het daaropvolgende woord geen hoofdletter. 2 or more. Eerste letter van een alternatieve titel. (titel ingeleid door of of or) Hoofdletter. Erik, of Het klein insektenboek. Hoofdletter. Pamela, or Virtue rewarded. Geciteerde titel Test Hoofdletter of niet? In welke zin zijn de hoofdletters goed gebruikt?. Een ` met een a, e, i, o of u, geeft als resultaat een à, è, ì, ò, of ù. Een ^ met een a , e , i , o of u , geeft als resultaat een â , ê , î , ô , of û . Een ~ met een a , o of n , geeft als resultaat een ã , õ , of ñ Maar ook specifieke namen van monumenten, instellingen, straten, gebouwen en parken. Voorbeelden zijn Eiffel Tower, Oxford University, Wall Street, Empire State Building en Hyde Park. Zoals je ziet krijgt een plaats die uit meerdere woorden bestaat bij elk woord een hoofdletter. 3. Het eerste woord in een zin. Net als in het Nederlands! 3 Bijzondere begrippen Afleiding en samenstelling. Als een woord met een hoofdletter begint, wil dat niet automatisch zeggen dat ook de samenstellingen of de afleidingen van dat woord met een hoofdletter beginnen.. Een samenstelling ontstaat als het woord wordt samengevoegd met een ander woord: . Shakespeare — een Shakespearedrama Nieuwjaar — nieuwjaarsdag

Als politieke entiteit of aanduiding van een gebied met hoofdletter Het Noorden van Italiė is rijker dan het Zuiden, De invloed van het Westen in de ontwikkelingslanden. Ik geef toe dat het verschil niet altijd duidelijk is.--Freddy. Engels met of zonder Hoofdletter (was Re: html freaks wanted!) jip God is met een hoofdletter, de rest niet. De hoofdregel voor hoofdletters is dat personen en zaken die als 'heilig' worden beschouwd, een hoofdletter krijgen. Zoals 'Allah', 'God', 'Koninkrijk Gods' en de 'Profeet'. Overheids­dienaren moeten het zonder hoofdletter doen. Het eventuele geloof van de ambtenaar in de heiligheid van de politieke en ambtelijke leiding ten [ Met hoofdletter B. De baanarchitectuur is verzorgd door Jol Golfdesign met als kenmerk een gevarieerde en uitdagende lay-out voor elk niveau. Je wordt uitgedaagd om risico's te nemen langs en over bunkers, water en andere hindernissen

Gebruik in het Nederlands. In de Nederlandse spelling komt de É of é niet heel veel voor. Het vaakst wordt de letter aangetroffen in leenwoorden uit het Frans, zoals café en rosé.Bij het woord een bepalen de accenten op de e, enkel als het niet duidelijk is uit de context, of er specifiek één ding van iets bedoeld wordt, of dat er een ding, als in het onbepaalde lidwoord, bedoeld wordt Met hoofdletter als wordt verwezen naar de Heilige Schrift. Met kleine letter als het gaat over een bijbel als gebruiksvoorwerp ( bijbeltje ), in samenstellingen en afleidingen ( bijbelonderwijs ), of als het woord overdrachtelijk wordt gebruikt om een gezaghebbend geschrift te omschrijven ( taalbijbel ) Hoofdletters of kleine letters. Vroeger stonden er alleen hoofdletters op het toetsenbord van de iPhone.Sinds iOS 9 is Apple daarmee gestopt, omdat het duidelijker is om standaard kleine letters. Met hoofdletters en met puntjes ertussen. Althans, dat is hoe het wetboek het voorschrijft, maar taalkundig gezien heb je gelukkig wel wat meer vrijheid. Onze Taal: 'bv' is met kleine letters. Onze Taal schrijft de afkorting van het besloten vennootschap namelijk met kleine letters, omda Ook het feit dat deze speciale (hoofd)letters niet op jouw toetsenbord voorkomen, is geen excuus. Op een Windows systeem kun je met de Alt-toets en het numerieke toetsenbord meer dan 100 extra tekens genereren, waaronder de hoofdletters met een accent en de speciale Franse lettercombinaties

Hoofdletter A met acute. =>> Hoe typ je een.nl =>> een handige hulp bij het typen van letters met accenten, alt codes en andere speciale tekens Hoofdletters en kleine letters. Python heeft diverse functies voor het omzetten van en naar hoofdletters en kleine letters. Een string laten beginnen met een hooflette

is het: Amerikaanse of amerikaanse? - GoeieVraa

Met de Alt toets Vanaf Lion (10.7): Houd de a langer ingedrukt Gerelateerde tekens ª Rangtelwoord indicator ª Rangtelwoord indicator À Hoofdletter A met grave Á Hoofdletter A met acute  Hoofdletter A met circumflex à Hoofdletter A met tilde Ä Hoofdletter A met umlaut Å Hoofdletter A met ring erboven Æ Hoofdletter AE à Kleine letter a met grave á Kleine letter a met acut 10.2. Hoofdletters. Raadpleeg voor de algemene regels voor het gebruik van hoofdletters de hoofdstukken 16 en 17 van de Woordenlijst Nederlandse Taal en de hoofdstukken 10 en 13 van de Technische Handleiding bij de woordenlijst 2016.Ook de Schrijfwijzer van J. Renkema geeft in hoofdstuk 8.2 een goede toelichting met vele voorbeelden. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over deze en andere. Circulair met de hoofdletter C. Circulariteit is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Daarom is 'Trend' wellicht de verkeerde term, want tegenwoordig kunnen we er niet meer omheen en is het iets dat zal blijven. Echter kent Circulariteit wel een hoop verschillende definitities

Feestdagen met een hoofdletter. Namen van feestdagen, religieuze feesten en gedenkdagen krijgen een hoofdletter. Dus schrijf je Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Moederdag, Offerfeest en Nieuwjaar zo. Volgens de officiële spellingsregels van het Groene Boekje hoef je zogenaamde 'informele aanduidingen' niet met een hoofdletter te schrijven Dit zijn een 5-tal werkblaadjes met oefeningen over het gebruik van de hoofdletters.Er wordt eerst kort uitgelegd waar hoofdletters gebruikt worden Voorletters schrijf je altijd met een hoofdletter. Voorbeeld: A.C. de Vries. Voornaam. Een voornaam krijgt ook altijd een hoofdletter. Bij een dubbele voornaam is het gebruikelijk dat beide voornamen hoofdletters krijgen. Voorbeeld: Frank Marie-Louise. Achternaam. Een achternaam oftewel familienaam schrijf je in de regel met een hoofdletter Op mijn stages en op de scholen waar ik gewerkt heb, was het de afspraak om met kleine blokletters te schrijven. De namen van de kinderen worden zonder hoofdletter geschreven zodat ze de letters die in groep 3 gaan komen, alvast herkennen. Ik nam dit over en schreef zonder hoofdletters bij de kl. Alles in kleine letters De spelling van woorden die met het Jodendom/jodendom te maken hebben is veelvuldig gewijzigd.. Met ingang van 15 oktober 2005 wordt volgens het Groene Boekje een hoofdletter gebruikt voor Jood, Joden of Joods wanneer verwezen wordt naar de Joden als volk. Voorbeeld: Het aantal Joden in België wordt geschat op 42.000. Wanneer men echter de joodse religie bedoelt, een aanhanger van die joodse.

De naderende feestdagen brengen allerlei vragen met zich mee. Wat zullen we eten? Wat trek ik aan? Hoe ontloop ik mijn schoonfamilie? Van Dale is graag behulpzaam zodat één probleem alvast wordt opgelost: het gebruik van hoofdletters rond de feestdagen. Want dat is nog best een ingewikkelde kwestie Voorbeeld: der C omputer, die M appe, das B üro (let op: valse vriend!. Meer over zelfstandig naamwoorden blog ik in augustus. Kleine Duitse letters. Er zijn zelfs woorden die je in het Duits klein spelt, ookal spel je ze in het Nederlands met een hoofdletter Met Pasen maken we een heerlijk paasontbijt met paaseieren en paasbrood. Oud en Nieuw vieren we met vrienden en op nieuwjaarsdag gaan we naar familie. Met Kerstmis kopen we altijd een echte kerstboom en op kerstavond pakken we cadeautjes uit. Uitzonderingen. Ook zijn er altijd weer uitzonderingen, want sommige feestdagen krijgen geen hoofdletter Ik vind eigenlijk dat 'oma' en 'tante' hier met een hoofdletter zouden moeten, maar ik geloof niet dat dat tegenwoordig nog veel wordt gedaan. -- Baukje. Forget the headlines, just give me the details. www.delachendepanda.nl. Re: Oom, tante, oma, enz. :hoofd- of kleine letters Zoals ik al zei, normaal gesproken beginnen zelfs genummerde of bulletted lijsten met een hoofdletter. Adressen ook. Het is dus zelden nodig om de functie Hoofdletter na een einde zin leesteken of Enter uit te zetten. Heel af en toe is het lastig en dan is de hoofdletter met Ctrl z (meteen na het verschijnen ervan) te verwijderen

Hoofdletters Hoofdletters worden altijd aan het begin van de zin gebruikt. Vandaag ga ik extra oefenen met het gebruik van hoofdletters. Let op! - Begint de zin met een apostrof, dan begint het volgende woord pas met een hoofdletter: 's Morgens ben ik meestal een beetje stil. 's Avonds praat ik juist teveel God met hoofdletter. Als je verwijst naar het enige wezen dat aan het hoofd staat van een godsdienst, dan gebruik je een hoofdletter. Je kunt het woord god in dat geval zien als een naam. Over het algemeen gaat het in dit geval over de God van de christenen, de joden of de islamieten.De hoofdletter zorgt ook voor een gevoel van eerbied voor de godheid

Wanneer gebruik je een hoofdletter? De regels op een rijtje

Hoofdletter of kleine letter? - Scribb

We noemen Kerstmis vaak, lekker makkelijk, kerst. Maar kerst is geen officiële naam van een feestdag en krijgt dus geen hoofdletter. Verder worden samenstellingen met een feestdag nooit met een hoofdletter geschreven. Je schrijft kerstfeest dus met een kleine letter. Ook onderstaande afleidingen van Kerstmis worden zonder hoofdletter geschreven We schrijven T-shirt, H-balk, L-vormig en U-bocht met een hoofdletter, omdat juist de vorm van die hoofdletters de naam in het leven heeft geroepen. Een T-shirt heeft de vorm van een T, niet van een t. Vreemde taal . Een vreemdtalig initiaal- of letterwoord wordt met hoofdletters geschreven, totdat het is ingeburgerd Bij achternamen met een tussenvoegsel krijgt dit tussenvoegsel een hoofdletter als er geen naam of voorletter(s) vooraf gaan. Daarnaast begint het deel van de achternaam dat geen tussenvoegsel is altijd met een hoofdletter

Oefening 1 hoofdletters - CambiumNe

Hoofdletters - Aan de slag met STEM, ICT & Nederland

Palmpasen is met een hoofdletter omdat dit gezien wordt als een religieus feest (= hoofdletter). Witte Donderdag & Goede Vrijdag. De officiële spellingregel omtrent feestdagen kan verwarrend werken in het geval van Witte Donderdag en Goede Vrijdag Online vertaalwoordenboek. FR:hoofdletter. Een hoofdletter zet je aan het begin van een zin of een naam. - On écrit une lettre majuscule au début d'une phrase ou d'un nom propre Als je een Duitse tekst leest dan valt het op dat je veel hoofdletters ziet. Net zoals in de Nederlandse taal begint elke zin met een hoofdletter. Echter, in het Duits lijkt het soms of alles wat belangrijk is met een hoofdletter wordt aangeduid. Gebruik van hoofdletters: Begin van de zin: Elke zin begint met een hoofdletter, dit is in de Duitse taal niet anders met een hoofdletter. Vraag jij je ook nog altijd af of bijvoorbeeld de dagen van de week of de maanden van het jaar met een hoofdletter moeten? Dat hoeft niet langer. Kopieer onderstaand lijstje, hang het boven je bureau en je hebt de antwoorden altijd bij de hand! Hoofdletters in het Engels. 1. Bij het eerste woord van een zi Het gebruik van hoofdletters wordt zoveel mogelijk beperkt.Het gebruik van hoofdletters in de Grondwet en in basisregelingen wordt zoveel mogelijk gevolgd of als uitgangspunt genomen bij de schrijfwijze van daarin gebezigde uitdrukkingen of vastgestelde benamingen.Bij nieuwe benamingen wordt in beginsel alleen het eerste woord met een hoofdletter geschreven.Aanduidingen van afzonderlijke. Met hoofdletter dus Conclusie: je schrijft T-shirt met hoofdletter, want die grote letter T staat voor de vorm. In de Nederlandse taal gebruik je namelijk een hoofdletter wanneer deze letter bedoeld is om de vorm van het object uit te beelden. Zou je 't-shirt' schrijven,.

 • Rolex Oyster Perpetual Gold.
 • Prijs vliegtuig.
 • Xenos feestartikelen.
 • Fel licht schadelijk ogen.
 • Interieur ideen.
 • First Knight trailer.
 • Winkans Holland Casino.
 • Best Nintendo Switch games 2020.
 • Vincent d'onofrio ratched.
 • Meiden film Netflix 2020.
 • Litteken tattoo specialist.
 • Patton Kamado 18 inch.
 • Grieks buffet thuis.
 • Duinhotel Breezand Vrouwenpolder.
 • Voor hetere vuren gestaan.
 • Residente flora neus en keel.
 • Kraaiende haan Normaal.
 • Kerstdorp figuren.
 • Duinhotel Breezand Vrouwenpolder.
 • SEAL Team Six series.
 • Pewdiepie rating apology.
 • Nederlandse nationaliteit aanvragen met strafblad.
 • Verteltafel Rupsje Nooitgenoeg.
 • Beads on a string chromatin.
 • Salade kip honing mosterd.
 • Grebbelinie Restaurant.
 • Detox kuur 5 dagen Juice Brothers.
 • Sauspan Koper.
 • Jazz lounge mix.
 • ICC profiles and monitor settings database.
 • HEMA helmond gebak.
 • Omentum minus betekenis.
 • Ninja Turtles Movie.
 • Randloos toilet HORNBACH.
 • Groepsnaam gezin.
 • Mesopotamian Marduk.
 • MediaMarkt tuner cd speler.
 • Upstairs Mill Vliegende Panters.
 • MTB forum NL.
 • Welke plichten zijn er.
 • Tuberositas Vertaling.