Home

Reticulaire venen

Varices (spataderen) - Huidziekten

 1. Reticulaire venen: 1. Scleroseren: Besenreiser (takkenbosvenen) 1. Scleroseren 2. Uitwendige pulsed dye laser 3. Elektrocoagulatie met epileernaaldj
 2. film: scleroseren reticulaire venen en besenreiser Laserbehandeling Soms zijn de besenreiser zo klein dat het niet mogelijk is om er met een naald in te komen. Indien er desondanks toch een wens is om dit te behandelen, kan dat door middel van uitwendige laserbehandeling
 3. - reticulaire erythemateuze mucinosis - atrophodermia vermiculata - erythema infectiosum - granular parakeratosis: reticulair vasculair - reticulaire venen - erythema ab igne - livedoid vasculopathie - livedo reticularis - livedo reticularis vasculitis - livedo racemosa - cutis marmorata telangiectatica congenit
 4. Oppervl. Venen (AS1-5) 1 Besenreiser / reticulaire venen 2 Vena Saphena Magna - boven de knie 3 Vena Saphena Magna - onder de knie 4 Vena Saphena Parva 5 Overige (grotere) venen Diepe Venen (AD6-16) 6 Vena cava inferio
 5. Reticulaire hyperpigmentatie betekent toename van pigment in een netvormig (reticulair) patroon. Dit is een bijzondere distributie met een specifieke DD. De distributie kan worden veroorzaakt door lokalisatie boven reticulaire venen (erythema ab igne ?) of door andere samenhang met het patroon van vaatvoorziening van de huid (livedo reticularis), of door genetische patronen (Blaschko lijnen.

reticulaire venen: verwijde, niet palpabele subcutane venen kleiner dan vier millimeter; teleangiëctasieën: verwijde intracutane venulen kleiner dan een millimeter. In hun tekstboek Diseases of the veins beschrijven Browse et al . spataderen als 'bloedvaten die uitermate kronkelend en uitgezet zijn' of reticulaire venen C2 varices Ep primair Ap perforerend Po obstructie C3 oedeem Es secundair Ad diep Pr,o combinatie (posttrombotisch) C4a pigmentatie, eczeem En geen veneuze An geen veneuze Pn geen veneuze oorzaak bekend locatie bekend pathofysiologie bekend C4b lipodermatosclerosis, atrofie blanche C5 genezen ulcu Besenreiser of reticulaire venen: Class 2: C 2: Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam) Class 3: C 3: Oedeem zonder verdere huidveranderingen: Class 4: C 4: Tekenen van veneuze insufficiëntie (hyperpigmentatie, hyperkeratose, stasis dermatitis, etc.) Class 5: C 5: Tekenen van veneuze insufficiëntie, en litteken van genezen.

Spataderen Reticulaire venen (in de huid) Convoluten of spataderen (onder de huid) 25-11-2013 8 Hoe vaakt komen spataderen voor? • besenreiser varices/ reticulaire venen heeft 59% van de bevolking • Spataderen heeft 14% van de bevolking Wat voor een klachten heeft iemand met spataderen • Pij

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Reticulaire venen; Flebectomie volgens muller kent een lager recidiefpercentage voor zijtakvarices en heeft dan ook de voorkeur boven SCT voor dit type varices. Endoveneuze laser (EVLT) Insufficiëntie VSM / VSP: Endoveneuze behandeling voor stamvarices waarbij de vene m.b.v. hitte wordt geoccludeerd. Occlusie na 1 jaar > 95%, na 5 jaar > 90% C1) Besenreiser of reticulaire venen C2) Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam) C3) Oedeem zonder verdere huidveranderingen C4) Tekenen van veneuze insufficiëntie (hyperpigmentatie, hyperkeratose, stasis dermatitis, etc.) C5) Tekenen van veneuze insufficiëntie en litteken(s) van genezen ulcerati Reticulinevezel is een histologische benaming voor een type vezels in het bindweefsel, dat bestaat uit type III collageen. Reticulinevezels vormen een fijnmazig netwerk, het reticulum.Dit netwerk ondersteunt zachte weefsels zoals die voorkomen in de lever, beenmerg en het weefsel en de organen in het lymfevatenstelsel.. Structuur.

Besenreiser (takkenbosvenen) - Huidziekten

Class 1 (C1): Besenreiser of reticulaire venen; Class 2 (C2): Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam) Class 3 (C3): Oedeem zonder verdere huidveranderingen; Class 4 (C4): Tekenen van veneuze insufficiëntie (hyperpigmentatie, keratose, eczeem) Class 5 (C5): Tekenen van veneuze insufficiëntie plus litteken van genezen open bee Class 1 (C1): Besenreiser of reticulaire venen Class 2 (C2): Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam) Class 3 (C3): Oedeem zonder verdere huidveranderingen Class 4 (C4): Tekenen van veneuze insufficiëntie (hyperpigmentatie, keratose, eczeem) Class 5 (C5): Tekenen van veneuze insufficiëntie plus litteken van genezen open bee reticulaire laag (stratum reticulare), is rekbaar en veerkrachtig door veel collagene vezels die in een netvormig patroon zijn gerangschikt en de spijtrichting van de huid bepalen. Arterioveneuze anastomosen vormen de onderlinge verbindingen tussen de arteriolen respectievelijk venen in de drie vatennetwerken De spataderen die je met het blote oog kunt zien, de oppervlakkige spataderen, zijn er in verschillende soorten en maten. Het meest aan de oppervlakte liggen de takkenbosvenen - van die dunne blauwe, vertakte adertjes - en de zogeheten reticulaire venen. Fraai zijn ze niet, maar ze geven ook geen lichamelijke klachten. Aan dit soort spataderen kan o

Efflorescenties - reticulair (Differentiele Diagnose

CEAP classificatie van spataderen huidinfo

Besenreiser of reticulaire venen • C 2 Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam) • C 3 Oedeem zonder verdere huidveranderingen • C 4 Tekenen van veneuze insufficiëntie (corona phlebectatica, hyperpigmentatie, atrophie blanche, stase dermatitis) • C 5 Tekenen van veneuze insufficiëntie en litteken van genezen ulceratie • C Reticulaire venen groot en klein Sclerocompressie therapie Scleroseren is de voorkeurs behandeling bij dit type spataderen. De grotere reticulaire venen worden in. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en teleangiëctasieën

Of de verdere behandeling aan uw spataderen wordt vergoed, is afhankelijk van de CEAP classificatie van uw aandoening. Deze indeling is als volgt: C0 Geen zichtbare of voelbare veneuze afwijkingen. C1 Besenreiser of reticulaire venen, bijvoorbeeld berkentakjes, kleine verkleuringen. C2 Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam). C3 Oedeem zonder verdere huidveranderingen. C4 Tekenen. C1 Teleangiëctasiën of reticulaire venen C2 Varices C3 Oedeem C4a Pimentatie of eczeem C4b Lipodermatosclerose of atrophie blanche C5 Genezen veneus ulcus C6 Actief veneus ulcus Tabel 1. CEAP Classificatie model Klinische beschrijving Afwezig (0) Mild (1) Gemiddeld (2) Ernstig (3 : teleangiëctasieën of reticulaire venen C 2: varices C 3: oedeem C 4: huidveranderingen ten gevolge van een veneuze aandoening C 5: genezen ulcus cruris venosum C 6: actief ulcus cruris venosum etiologische classificatie (E c,E p,E s) E c: congenitaal E p: primair (onbekende oorzaak) E s: secundair (posttrombotisch, posttraumatisch.

Differentiele diagnose van reticulaire hyperpigmentati

Verplichte opgaven - e-learning 3 embryologie College-aantekeningen, college 1 Werkgroep uitwerkingen - 4 Samenvatting - college Week 1-7 E-learning 4.1. Vaatwandmechanica Toets farma week 3 deel 1 Toets farma week 4 deel 2 College-aantekeningen, college 1 Werkgroep uitwerkingen - thalassemie Tentamen 20 december 2013, vragen Bonuspunttoets II 8 maart 2013, vragen en antwoorden Arterieel en.

Varices NHG-Richtlijne

 1. reticulaire varices( reticulaire aders) reticulaire venen ( ook bekend als setevydnыy, sitchatyy, intradermale of reticulaire varices) - blauw of groen aderen van gemiddelde grootte( ongeveer 2 mm diameter), die vaak verweven in een netwerk, lijnen, sterren.Dit probleem kan zelden ernstige gevolgen hebben, en wordt beschouwd als meer cosmetisch
 2. venen terug naar het suprafasciale systeem. Variceuze verwijdingen van de venae communicantes noemt men reticulaire varicosis. Slechts ongeveer 10% van het veneuze bloed wordt via de oppervlakkige aderen naar het hart teruggevoerd. Functie-uitval van afzonderlijke aderdelen,.
 3. Ø 10C1 = teleangiëctasieën of reticulaire venen; Ø C2 = varices; Ø C3 = varices met oedeem; Ø C4 = pigmentatie, eczeem, lipodermatosclerosis, atrofie blanche; Ø C5 = genezen ulcus; Ø C6 = actief, veneus ulcus. 3 Browse NL, Burnand KG, Irvine AT, Wil son NM (eds). Diseases of veins Oxford, London, Arnold 1999; 145 -162
 4. C1: Besenreiser, spinnenkopjes, blauwscheuten of reticulaire venen C2: Spataderen (varices) C3: Oedeem (zwelling van het been) C4: Huidafwijkingen C5: Een genezen ulcus ofwel een 'open been' C6: Een actief ulcus ofwel een 'open been' Het vaatlaboratorium Op het vaatlaboratorium worden patiëntvriendelijke vaatonderzoeken uitgevoerd
 5. <p>Het been van Nasco kunt u gebruiken voor een juiste beoordeling van een been met veneuze insufficiëntie. Naast wondverzorging kunt u het model ook gebruiken om het aanleggen van drukverbanden te oefenen.<br />Met het wondverzorgingsmodel kunt u de volgende aandoeningen verzorgen: veneus ulcus, stuwingsdermatitis, spataderen, hemosiderine pigmentatie, vasculitis, lipodermatosclerose.
 6. In de richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van varices' wordt voor de diagnostiek aanbevolen om de 'C' van de CEAP-classificatie in de status vast te leggen en bij de diagnostiek van een patiënt met C 2 - of C 3-varices traditionele diagnostische tests zoals van Trendelenburg en Perthes achterwege te laten.(In 'CEAP' staat 'C' voor de klinische, 'E' voor de etiologische.

C. E. A. P. Clinical status (kliniek) Etiologie. Anatomie. Pathofysiologie. C0 geen zichtbare afwijkingen . C1 teleangiëctasieën of reticulaire venen. Ec congenitaa - reticulaire venen E c - congenitaal A s - super ficieel P r - reflux C 2 - varices E p - primair A p - perfo rerend P o - obstructie C 3 - oedeem E s - secundair A d - diep P r,o - combinatie van reflux en obstructie C 4 - lipoder mao t-sclerosis E n - geen veneuze oorzaak bekend A n - geen veneuz

CEAP Classificatie - varodemScleroseren met aethoxysclerol

Video:

CEAP classificatie - Huidziekten

6 resultaten gevonden voor 'reticulaire varices' Varicosis ICPC-2: K95; ICD-10: I83. Varicosis is de aanwezigheid van varices (spataderen): uitgezette en meestal gekronkelde venen met insufficiënte kleppen en een retrograde bloedstroom Takkenbosaderen, berkentakjes (reticulaire venen) C2 (Middel)grote spataderen: C3: Oedeem zonder verdere huidveranderingen: C4: C4a: eczeem, pigmentvlekken. C4b: verharding van de huid en onderhuids weefsel (lipodermatosclerose) en witte plekjes aan de enkel met een slechte doorbloeding (atrofie blanche) C5: Een litteken van een genezen open. Onder esthetische behandeling wordt de behandeling van de kleinste spataders (reticulaire venen, telanchiectasien, spiders) verstaan. De behandeling hiervan kan uit 2 verschillende therapieën bestaan: Sclerotherapie/foam-scleros

Reticulair - 6 definities - Encycl

Geüpdated op 10 september 2018 Uitgezette blauw- of roodachtige aders met een diameter tot 1 mm heten teleangiëctasieën. Ze liggen direct onder het huidoppervlak en zijn goed zichtbaar. Reticulaire spataders hebben een diameter tot 3 mm, zitten ook in de huid en vormen dikwijls een netwerk. De blauw-groenachtige aders zijn duidelijk zichtbaar onder de huid - reticulaire venen E c - congenitaal a s - superficieel P r - reflux C 2 - varices E p - primair a p - perforerend P o - obstructie C 3 - oedeem E s - secundair a d - diep P r, o - combinatie van reflux en obstructie C 4 - lipodermato-sclerosis E n - geen veneuze oorzaak bekend a n - geen veneuz

x-thorax - Startpuntradiologie

Chirurgisch.nl :: Ziektebeelde

 1. Oppervl. Venen (AS1-5) 1 Besenreiser / reticulaire venen 2 Vena Saphena Magna - boven de knie 3 Vena Saphena Magna - onder de knie 4 Vena Saphena Parva 5 Overige (grotere) venen Diepe Venen (AD6-16) 6 Vena cava inferior 7 Vena iliaca communis 8 Vena iliaca interna 9 Vena iliaca externa 10 Bekkenvenen 11 Vena femoralis communi
 2. venen die kunnen worden ingedeeld naar lokalisatie. Varices van de V. saphena magna en parva - de zoge-naamde stamvarices - zijn vaak niet zichtbaar, omdat ze worden ingeklemd tussen de musculaire en subcutane fascie. Dat geldt ook voor het proximale deel van grotere zijtakken. Reticulaire varices en microvarices die paralle
 3. samenvatting h18 ulcus cruris ulcus is defect van de huid tot in de dermis of subcutus, met geen of geringe genezingstendens, ontstaan na voorafgaand
 4. Hij rookt niet en heeft geen andere klachten. Bij lichamelijk onderzoek ziet u een fors gezwollen, licht rood-paarsverkleurde en gespannen linkerarm. De arteriële pulsaties zijn normaal palpabel. Er zijn duidelijk zichtbare reticulaire venen op de bovenarm en een versterkte venentekening ter plaatse van de schouder (Figuur 29.1 en 29.2)

Reticulinevezel - Wikipedi

Stel de diagnose varices op grond van het klinisch beeld: bij verwijde, kronkelige venen is er sprake van varices. Er worden verschillende typen onderscheiden: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en teleangiëctasieën (zie tabel 1). Maak onderscheid tussen varices bij een patiënt: zonder klachten of zonder CVI; met klachten of CVI Indicatie: Geen zichtbare afwijkingen, toch klachten; 3,4 Teleangiectasieën of reticulaire venen; 3,4 Primaire en recidief varices; 3,4 Oedeem; 3,4 Pigmentatie, eczeem, lipodermatosclerose en/of atrofie blanche; 3,4 Genezen en/of actief ulcus cruris venosum. 3,4 Definities: Er is sprake van klinisch relevante staminsufficiëntie indien er sprake is van: 1 o Axiale reflux, dus over een. Bij lichamelijk onderzoek zien we een bruine reticulaire pigmentatie van de huid. Hij vertelt dat dit een aantal maanden geleden is begonnen en sindsdien niet meer is weggetrokken. Na uitvragen blijkt de patiënt iedere dag een hete kruik op zijn buik te leggen, om de buikpijn te verminderen 5 Behandeling/ Technieken 1/Conservatief : Expectatief / Compressietherapie (kousen klasse II) 2/Minimaal Invasief Sclerotherapie (Zijtakvarices, Besemreiser, Reticulaire venen ) Flebectomie volgens Muller. Foamsclerose (FOAM). Endoveneuze laser (EVLT) Radiofrequente ablatie (RFA / VNUS) 3/Operatief Crossectomie + stripping VSM of VSP (cave n.suralis letsel bij VSP) Klassieke open techniek

10 C Clinical status (kliniek) C0 geen zichtbare afwijkingen C1 teleangiëctasieën of reticulaire venen C2 varices C3 oedeem C4a pigmentatie, eczeem C4b lipodermatosclerosis, atrofie blanche C5 genezen ulcus C6 actief, veneus ulcus S symptomatisch A asymptomatisch E Etiologie Ec congenitaal Ep primair Es secundair (posttrombotisch) En geen veneuze oorzaak bekend A Anatomie* As superficieel Ap. Algemeen. Activatie van het centrale zenuwstelsel, met name hersenfuncties, houdt verband met de graad van mentale alertheid of bewustzijn.Globaal kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen toestanden als lage arousal zoals bij slaperigheid, gemiddelde arousal in de ontspannen waaktoestand en over-arousal bij overmatige stress, inspanning, opwinding of angstigheid

minisymposium: een wond aan het been huisartsgeneeskunde: het open been, been met oedeem. zwachtelen helpt om druk van beneden te bieden ulcus cruris reticulaire venen reticulair groot en middelgrote varices zijtakken van VSM of VSP en andere grote varices voorbeeld foto concentratie 0.5% (1 of 2 ml) 1% (2 ml) 2% (1 ml per spuit) 3% (1 ml per spuit) spuit en naald 1.0 ml spuit met gele naald alternatief: 2.5 ml spuit met gele naald 2.5 ml spuit. Sclerotherapie (Zijtakvarices, Teleangiëctasieën, Reticulaire venen ) Flebectomie volgens Muller. Foamsclerose (FOAM). Endoveneuze laser (EVLT) Radiofrequente ablatie (RFA / VNUS) 3/Operatief Crossectomie + stripping VSM of VSP Klassieke open techniek INCISIE 1 cm boven de liesplooi mediaal van de arteriele pulsaties CROSSECTOMI d. reticulaire varicosis. Het juiste antwoord is b. Er is sprake van een normale enkel met een goede achillespees en het begin van de vena saphena parva. Immers de venen lopen van perifeer naar de romp. Wat opvalt is dat er dwars op de voet kleine adertjes lopen: een laterale corona phlebectatica paraplantaris

Wanneer wordt een spataderbehandeling nog vergoed? Mens

 1. ister van VWS Uitgave College voor zorgverzekeringe
 2. Spataderen ! Wat nu? Ivan Staelens,MD Klinische Staflid Plan 2 Definitie en ontstaan Ernst Behandeling in vogelvlucht 17-3-2015 Microcirculatoire eenheid A V L Anatomie Veneuze Circulatie Struktuur van een ader Definitie van spataders Constante, overdreven dilatatie van een vene. Deel van de omtrek: ampullaire dilatatie
 3. Class 1 (C1): Besenreiser of reticulaire venen Class 2 (C2): Spataderen overig (middelgroot, groot, zijtak, stam) Class 3 (C3): Oedeem zonder verdere huidveranderingen . Position Paper CompNed 18.06.2020 Pagina 2 van 3 www.compned.nl Toepassing
 4. • Reticulaire venen • Perforante venen • Vena Saphena Magna verschillende spataderen - van de hele kleine spider venen tot de grote Saphena Magna. F care Systems heeft recentelijk een probe ontwikkeld voor de behandeling van aambeien met hetzelfde EVRF apparaat
 5. •Sclerotherapie (Zijtakvarices, Besemreiser, Reticulaire venen ) •Flebectomie volgens Muller. •Foam echosclerotherapie (FOAM). •Endoveneuze laser (EVLT) •Radiofrequente ablatie (RFA / VNUS) CROSSECTOMIE - Incisie 1 cm boven/onder de liesplooi mediaal van de pulsatie
 6. Gesprongen adertjes, telangiëctasieën of reticulaire varices: C 2: Zichtbare of voelbare varices (takken en venae saphenae); mogelijk varices tijdens de zwangerschap: C 3: Veneus oedeem: C 4a: Veranderingen van de huid en het onderhuids weefsel naast cardiovasculaire aandoening, verdeeld in twee subklassen: a) pigmentatie of eczeem: C 4
 7. Vascula Spatader Olie kopen? Ruim aanbod Natuurlijke Verzorging. Koop Aromed Vascula Spatader Olie bij Naturaplaza. - Morgen Thui

Week 5. 2. Minisymposium - een wond aan het been Huisartsenpraktijk - van Weert Dermatologie Interventieradioloog Varices. Huisartsenpraktijk - het open been Vooral over veneuze wonden Als 1 been dik is, geen diuretica geven, alleen bij 2 benen en hartfalen 2 2 Week 2 Werkcollege Kindercardiologie College-aantekeningen, alle colleges - typfouten, geen afbeeldingen College-aantekeningen, Colleges week 1: introductie en gestoorde pompfunctie College-aantekeningen, colleges week 1-6 - volledige college-aantekeningen inclusief illustraties. College-aantekeningen, colleges 1-5 - leervragen College-aantekeningen, colleges alles van week

Er zijn duidelijk zichtbare reticulaire venen op de bovenarm en een versterkte venentekening ter plaatse van de schouder (Figuur 29.1 en 29.2). De lichaamstemperatuur is 38,1 °C. Log in om toegang te krijgen. Hier inloggen Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang: Dit product. RICHTLIJNEN. Richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van varices' Cees H.A. Wittens, Kees-Peter de Roos, Th.A.A. (Ted) van den Broek en Ruben T. van Zel Arteriën en venen hebben dezelfde opbouw en bestaan uit 3 lagen: • de tunica intima, • tunica media • tunica adventitia. De tunica intima is de binnenste laag en bestaat uit endotheelcellen. De endotheelcellen in deze laag zijn in staat veranderingen waar te nemen zoals druk, zuurstofgehalte en bloedstroom. Om dit optimaal te houde

De reticulaire formatie: is een diffuus netwerk van onderling verbonden neuronen, die samen een functionele eenheid vormen; Ook de venulen en venen die het veneuze bloed afvoeren bevinden zich in het zachte vlies. Ze monden uit in de durasinus van dura mater Er zijn duidelijk zichtbare reticulaire venen op de bovenarm en een versterkte venentekening ter plaatse van de schouder (Figuur 29.1 en 29.2). De lichaamstemperatuur is 38,1 °C. This is a preview of subscription content, log in to check access uit de oppervlakkige venen via de venae perforantes wordt aangezogen.7 Er zijn twee theoretische verklaringen voor het ontstaan van varices: verwijding van een vene door zwakte van de vaatwand leidt tot uiteenwijken van de kleppen. Of omge-keerd, klepschade leidt tot een verhoogde veneuze druk en verwijding van de vene

C1 reticulaire varices Ec congenitaal As superficieel Pr reflux C2 stam- en zijtakvarices Ep primair Ap perforerend Po obstructie C3 met oedeem Es secundair Ad diep onderzoek naar insufficiëntie van de oppervlakkige en diepe venen, aangezien alleen physiek onderzoek onvoldoende is C 1 - reticulaire venen E p - primair A p - perforerend P o - obstructie. C 2 - varices E s - secundair A d - diep P r,o - combinatie. C 3 - oedeem E n - geen veneuze oorzaak bekend A n - geen. We hebben nu een internationale classificatie voor spataderen, de CEAP-classificatie. De C is gerelateerd aan klinische tekenen van spataderen, de en is gerelateerd aan de oorzaak (etiologie), de A is waar ze zijn, dat wil zeggen, anatomie , en P is van het Engels en betekent fysiopathologie, wat een studie is van de mechanismen waardoor de meest uiteenlopende ziekten ontstaan reticulaire varices. uitgezette blauw doorschemerende venen ( venectasieën) in een netvorming (reticulair) patroon. (hemodynamisch geen betekenis) bezemrijsvarices. eigenlijk geen spataderen, intracutaan gelegen tele's. blauwe of stervormige laesie. (medisch geen betekenis

CEAP Classificatie - varodem

C1 teleangiëctasieën, reticulaire venen C2 variceuze venen. C3 oedeem. C4 hyperpigmentatie, lipodermatosclerose. C5 genezen ulcus. C6 open ulcus. May Turner. Rechter AIC drukt linker vena iliaca communis dicht. Palma vene. Collateraal over het os pubis van ene naar andere been om veneuze afvloed te waarborgen Er zijn duidelijk zichtbare reticulaire venen op de bovenarm en een versterkte venentekening ter plaatse van de schouder (Figuur 29.1 en 29.2). De lichaamstemperatuur is 38,1 °C

Anatomie en fysiologie van de mens - 10

Reticulaire venen 2 tot 4 mm Doorkruisen dermis op een diepte van 0,15 tot 1 mm . Epidermis Dermis Vetweefsel . KTP 532 nm Traditionele pulsed dye laser 585 nm 40 sec Long pulsed dye laser 585 - 605 nm 1-50 msec Matted telangiëctasias . Near-infrared laser Basis CEAP-classificatie C E A P Clinical status (kliniek) Etiologie Anatomie Pathofysiologie C0 geen zichtbare afwijkingen C1 teleangiëctasieën of E c congenitaal A s superficieel P r reflux reticulaire venen C2 varices E p primair A p perforerend P o obstructie C3 oedeem E s secundair A d diep P r,o combinatie C4a pigmentatie, eczeem C4b lipodermatosclerosis, atrofie blanche C5 genezen. C2 varices E p primair A p perforerend P o obstructie. C3 oedeem. E s secundair. A d diep. P r,o combinatie (posttrombotisch) C4a pigmentatie, eczeem. C4

Soorten spataderen en klachten Gezond Ide

Reticulaire varices Subcutaan verlopend netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding met het diepe een lage druk in het diepe veneuze systeem, waardoor veneus bloed uit de oppervlakkige venen via de venae. Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je examens met hogere cijfers te hale Venen in merg en in grensgebied merg-schors dringen door in BW-septa en verlaten thymus via het kapsel. Geen afferente lymfevaten en vormt geen filter voor passerend lymfe, weinige lymfevaten zijn efferent, in nabijheid van grote venen en in BW van septa en kapsel. Afvoer van lymfocyten via venulen reticulaire varices variceuse uitstulping of dilatatie van venulen in de dermis (zichtbaar als groter dan 0.1mm , -palpatie van de venen -slagaders palperen Duplexonderzoek: -grote betrouwbaarheid -niet invasief, niet trombogeen -geen stralingsrisic

 • Dropbox telefoonnummer.
 • De Meerkoet Wolphaartsdijk.
 • Steur vissen vijver.
 • Stikstofverwijdering waterzuivering.
 • QuickTime 7 Pro.
 • Rhombus Kite.
 • Snelste marineschip ter wereld.
 • Groenesteeg Leiden.
 • Watshome Airfryer accessoires.
 • Nikon 10 20 Test.
 • Wonenlandelijkestijl nl.
 • Komitee Kruisraketten Nee.
 • Gemiddeld gewicht zeebaars.
 • Kleinschalige waterkrachtcentrale.
 • Kroatië corona.
 • Kleine geelkuifkaketoe leeftijd.
 • Kerstmarkt Theresiaplein Eindhoven.
 • Tailor made suits.
 • Havengeld Friesland.
 • GTA 5 cast.
 • Hedera sterft af.
 • Bijwerkingen pil stemmingswisselingen.
 • Keukenlaurier snoeien.
 • DIY Action spullen.
 • Cappadocië.
 • Kokosyoghurt recept.
 • Samsung File Transfer Mac.
 • Special Forces taken.
 • Beste Batman film.
 • JT Autobekleding.
 • Gebed welkom.
 • Politie Regio Turnhout.
 • Zorg en technologie ouderenzorg.
 • Détaupeur.
 • XOOON stoelen outlet.
 • Us PT Boats.
 • Ezelsbruggetje 10 plagen.
 • Activerende werkvormen.
 • Wacom Intuos driver.
 • B&B Westhoek honden toegelaten.
 • Pippi Langkous kinderkleding.