Home

Meervoud musicus

musicus - WikiWoordenboek - Wiktionar

Gratis woordenboek Van Dal

 1. een musicus - twee musici; een romanticus - twee romantici; een chemicus - twee chemici; een criticus - twee critici Sommige woorden op us hebben een meervoud dat niet eindigt op een i. Bijvoorbeeld: circussen, discussen, fiscussen, focussen. Woorden op um krijgen vaak a, maar een meervouds-s is vaak ook toegestaan: een museum - twee musea (ook: museums
 2. Vreemde meervouden Oorspronkelijk Latijnse woorden hebben soms twee meervoudsvormen. Vb. Basis - bases of basissen; Vb. Museum - musea of museums, maar niet musea's; Vb. Datum - data of datums, maar niet data's; Maar: Vb. Medium - media; alleen als het een tussenpersoon betreft: mediums; Vb. Musicus - musici en niet musicusse
 3. Musicus - musici Informaticus - informatici. Latijn: enkelvoud -us wordt meervoud -i Niet alle woorden op -us zijn uit het Latijn, dus zeker weten kun je het niet. Zie verder: woordenboeken en spraakkunsten, allemaal vrij in lokale bieb te bezichtigen.-- pe Kripto, de leukste manier van omgaan met de eigen aardigheden van de taal
 4. ganten, die een gelijknamig tijdschrift uitgeven
 5. In de Nederlands taal hebben woorden die op -icus eindigen maar één meervoudsvorm. In het meervoud eindigt het woord dan op -ici. Het gaat hierbij om Latijnse leenwoorden. Soortgelijke voorbeelden zijn chemicus - chemici, musicus - musici en medicus - medici
 6. Het meervoud van matrix: matrices matrixen matrixes. Woorden die eindigen op -ix krijgen in het meervoud vaak -ices. Een ander voorbeeld hiervan is het woord mentrix. Herkomst van het woord matrix. Een matrix is een tabel die bestaat uit rijen en kolommen

Musicus - Muziekbu

 1. Woorden die in het enkelvoud eindigen op -us krijgen in het meervoud de uitgang -i. Voorbeeld: een musicus - twee musici Alleen enkelvoud of alleen meervoud. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben geen meervoud en komen alleen voor in het enkelvoud. Voorbeelden: goud; muziek; zand; politie; Andere woorden komen alleen voor in het meervoud. Voorbeeld
 2. Semagram. Een musicus is een kunstenaar; is een persoon [Soort] is scheppend kunstenaar, uitvoerend kunstenaar, of beide [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is muzikaal en houdt van muziek [Deskundigheid of vaardigheid] heeft meestal een opleiding genoten aan een conservatorium of muziekschool [Activiteit of handeling] componeert muziek, bespeelt een instrument, zingt of dirigeer
 3. Het meervoud van perzik, havik en monnik is met één k: perziken, haviken en monniken.. Klemtoon en klank. In deze woorden ligt de klemtoon op de eerste lettergreep: 'perzik', 'havik', 'monnik'.Omdat de tweede lettergreep geen nadruk krijgt, en de i hierin soms zelfs naar een uh-klank neigt, wordt de k in het meervoud niet verdubbeld.. Dit gebeurt niet alleen bij zelfstandige.
 4. Nederlandstalige woorden die in het enkelvoud op -icus eindigen hebben altijd maar één meervoudsvorm. In het meervoud wordt -icus vervangen door -ici. Het gaat hierbij om leenwoorden uit de Latijnse taal. Soortgelijke voorbeelden zijn politicus - politici, chemicus - chemici en musicus - musici
 5. Het meervoud van technicus heeft een bijzondere meervoudsvorm. Lees verder om erachter te komen hoe je het meervoud van technicus schrijft! Het meervoud van technicus is: technici technicussen. Technicus heeft een bijzondere meervoudsvorm. Bij woorden die in het enkelvoud eindigen op -icus eindigt het meervoud op -ici
 6. Nederlands: ·(muziek), (beroep) iemand die muziek maakt··↑ muzikant in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ muzikant op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie.

Zelfstandig naamwoord. discus. discus, werpschijf. «He [Robert Garrett] won even though he hadn't ever touched a real discus until just before the event was held. » Hij [Robert Garrett] won, ook al had hij nog nooit een echte discus aangeraakt voordat het evenement plaatsvond. discuswerpen«And Chris Martin took a silver medal in the discus on the opening day in the Bird's Nest, [ Definitie van musicus in het Online Woordenboek. Betekenis van musicus vertalen musicus vertaling. Uitspraak van musicus. Vertalingen van musicus synoniemen. Informatie betreffende musicus in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. mannelijk meervoud -sici vrouwelijk meervoud -s zelfstandig naamwoord beroep van iemand die muziek maakt uitvoerend musicus Kernerman English Multilingual.. Het juiste meervoud is baby's.. Woorden die eindigen op een y (met daarvoor een medeklinker) krijgen in het meervoud een apostrof plus s.Het maakt hierbij niet uit of de y als een 'ie' (zoals in baby) of als een 'ai' (zoals in reply) wordt uitgesproken.De 'Engelse' meervoudsvorm met -ies (babies, hobbies, lollies, enz.) is in het Nederlands niet juist

Beter spellen - musici, decenni

 1. Het meervoud van medium is in de meeste betekenissen media:. De moderne media zorgen ervoor dat je nooit verstoken hoeft te blijven van nieuws. In de natuurkunde zijn media 'middenstoffen': stoffen waarin een verschijnsel plaatsvindt dat van het ene punt naar het andere overgaat
 2. uten cfk te verpompen. De activiteiten waren buiten goed te volgen en werden ook door de bovenste thermometer aangegeven
 3. Deze woorden krijgen vaak in het meervoud de uitgang -i in plaats van de uitgang -us, zoals de volgende woorden: radius - radii musicus - musici syllabus - syllabi. Let op: er zijn woorden uit het Latijn die inmiddels zo vernederlandsd zijn, dat ze geen -i krijgen als uitgang (bijvoorbeeld bonus, bonussen)
 4. Nederlands: ·(scheikunde) geneesmiddel tegen infectieziekten· (medisch) bacteriedodende stof van natuurlijke (= niet-kunstmatige) oorsprong Penicilline is een belangrijk antibioticum.··↑ antibioticum in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen.
 5. Meervoud (znw) - gevorderd Uitleg. Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud dat iets lastiger is. Ik zal de lastige meervoudsvormen hier uitleggen. Bij ieder stukje uitleg staat een voorbeeldwoord van die meervoudsvorm. De eenvoudige uitleg van het meervoud van zelfstandig naamwoorden staat hier. Zeeë
 6. In deze spellingsopdracht staat het meervoud centraal. Leerdoelen. Na deze module: kun je woorden op correcte wijze in het meervoud zetten. Bijvoorbeeld de volgende woorden: grens; kans; drie; bacterie; blik; kievit; opa; café; musicus; decennium; Eindproduct. Je rondt deze opdracht af met de toets 'Meervoud'. De toets bestaat uit tien.
 7. meervoud met -en +en voor de meeste zelfstandige naamwoorden. de bank → de banken het boek → de boeken de bloem → de bloemen de stem → de stemmen-s wordt -zen. de buis → de buizen het huis → de huizen-f wordt -ven. de korf → de korven-heid wordt -heden. de grootheid → de grootheden de waarheid → de waarheden. meervoud met -

Er zijn verschillende manieren om van een zelfstandig naamwoord het meervoud te maken. Hieronder zie je een manier met een voorbeeld. Zet bij deze manier zelf minstens drie andere voorbeelden. Neem een ander voorbeeld dan de voorbeelden die je in de Kennisbank hebt gezien. Woorden op us krijgen in het meervoud vaak een i. voorbeeld 1: musicus. Antwoord. Deze woorden hebben twee meervoudsvormen: centra en centrums, musea en museums.De meervouden centra en musea zijn het gebruikelijkst.. Toelichting. De meeste van oorsprong Latijnse woorden op -um hebben in het Nederlands twee meervouden: een Latijns meervoud op -a en een Nederlands meervoud op -ums.Voorbeelden: centrum (centra - centrums), museum (musea - museums), forum (fora. Met meervoud, of pluralis, worden die taalkundige vormen aangegeven die betrekking hebben op meer dan één zaak.Meervoud komt voor bij het zelfstandig naamwoord en het werkwoord, en daarmee samenhangend bij het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord.Ook bij het persoonlijk voornaamwoord is sprake van meervoud, alhoewel het daarbij niet om een met het enkelvoud samenhangende meervoudsvorm gaat.

Meervoudsvorming - Vaksite Nederland

musicus (de ~ | meervoud musici) praktische beoefenaar van serieuze muziek . Synoniemen: musicienne, muzikant, toonkunstenaar. musicus. iemand die muziek maakt en ten gehore brengt . Voorbeeldzinnen Hij is een geweldige musicus geworden. Ik ben de eerste musicus. •iemand die muziek maakt en ten gehore brengt. iemand die voor zijn beroep muziek maakt vb: mijn vader is musicus; 1) Beroep 2) Fagotspeler 3) Iemand die muziek maakt 4) Kunstenaar 5) Muzikant 6) Organist 7) Pianist 8) Strijker 9) Toonkunstenaar 10) Uitvoerend kunstenaa Musicus - musici Informaticus - informatici. Latijn: enkelvoud -us wordt meervoud -i Niet alle woorden op -us zijn uit het Latijn, dus zeker weten kun je het niet. Zie verder: woordenboeken en.. Een muzikant of musicus is iemand die met de stem of een muziekinstrument in het openbaar muziek maakt. Soorten muzikanten. Muzikanten kan men onderscheiden in groepen als vocalisten en instrumentalisten, met blazers, strijkers of toetsenisten. Maar men kan ze ook.

Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs Meervoud van beton is betonnen. Wil je weten welk lidwoord er voor beton moet? Of weet je niet of het jou of jouw beton is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag De meervouden collega's-professoren, collega's-journalisten en dergelijke zijn dus ook mogelijk, maar in de praktijk komt de meervoudsuitgang in combinaties met collega-doorgaans alleen na het laatste deel. Zie ook. Advocaat-generaals / advocaten-generaal Collegae / collega's Fiats Punto / Fiat Punto's Kandidaten-voorzitters / kandidaat-voorzitter Slechteriken is juist.. Slechterik bestaat uit het grondwoord slecht en het achtervoegsel -erik.De klemtoon ligt op de eerste lettergreep; de twee lettergrepen van het achtervoegsel krijgen minder nadruk. Daarom is ervoor gekozen de k van -erik in het meervoud slechteriken niet te verdubbelen. Dat is eigenlijk een beetje vreemd, omdat slechteriken wél lijkt te rijmen op bijvoorbeeld. Coup. Een coup (meervoud: coups) is een staatsgreep.Het woord is afgeleid van het Franse coup voor 'slag' en komt vaak voor in de combinatie militaire coup.De woordenboeken vermelden twee uitspraakvarianten: 'koe' (op z'n Frans) en 'koep'. Volgens het Uitspraakwoordenboek (2000) komt 'koe' vooral in België voor, maar deze variant is in Nederland ook zeker niet ongewoon

musici, decennia. Woorden uit andere talen worden vaak vernederlandst, maar bij sommige woorden blijf je aan het meervoud zien dat ze uit een andere taal komen. Hier volgen enkele voorbeelden uit het Latijn: Woorden op us krijgen vaak i: een musicus - twee musici Meervoud van middel is middelen. Wil je weten welk lidwoord er voor middel moet? Of weet je niet of het jou of jouw middel is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag Musicus - Muzikant Musicus Latijns (meervoud: musici) (de (m.)) [spreek uit als muzikus, -ziesie] 1 Iemand die musiceert, muziek maakt. 2 toonkunstenaar Muzikant (de ~ (m.), ~en) Oudfrans. musicant 1 Praktisch beoefenaar van lichte muziek musicus translation in Dutch-Latvian dictionary. Iemand die muziek maakt en ten gehore brengt. Dit kan zowel met een instrument gebeuren als met de menselijke stem Sommige zelfstandige naamwoorden kunnen wat het vormaspect betreft uitsluitend in het meervoud staan. Woordgroepen die met een dergelijk plurale tantum congrueren, krijgen ook de vormkenmerken van het meervoud. Of ze ook een meervoudige betekenis krijgen, is niet altijd makkelijk na te gaan

Meervoud van vakantie is vakanties. Wil je weten welk lidwoord er voor vakantie moet? Of weet je niet of het jou of jouw vakantie is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag musici Zij die ervaring hebben of gespecialiceerd zijn in de kunst van of het maken van muziek, zoals componisten, dirigenten of uitvoerenden. Categorie: Personen > personen in de uitvoerende kunsten

Kok [beroep] - Een kok of kokkin (meervoud koks) is iemand die als beroep de kookkunst beoefent, dus voedsel bereidt tot maaltijden. Een kok heeft meestal een koksopleiding gevolgd. Een kok kan zijn-haar beroep uitoefenen in een gewoon restaurant, een hotel-restaurant, een bistro, op een schip, in een kazerne, bij een cateringb.. Meestal in toepassing op iemand die muziek maakt in het algemeen, of iemand die lichte of populaire muziek ten gehore brengt, tegenover de musicus die bv. een opleiding heeft genoten aan een conservatorium en die vooral klassieke muziek maakt of uitvoert. In de praktijk wordt het onderscheid tussen muzikant en musicus echter niet altijd zo strikt gehandhaafd > >>Musicus - musici > >>Informaticus - informatici > >> > >>Latijn: enkelvoud -us wordt meervoud -i > >>Niet alle woorden op -us zijn uit het Latijn, dus zeker weten > >>kun je het niet. > > Inderdaad geen straatmus - straatmi ;-) > Altijd lastig, die mensen die vragen naar regels waar er geen zijn

(Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `Musicus in de gevangenis`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat. - musicus: musici. 2.4 Tussenklank in samengestelde woorden: -s of -e(n)? Tussen-s Schrijf de -s als je hem hoort. Als het tweede woord van de samenstelling begint met een -s, vervang dan het woord door een woord dat niet begint met een -s klank. - dorpsstraat --> dorpshuis Tussen-e of tussen-en - het eerste deel heeft alleen een meervoud op. Lidwoorden Uitleg. Er zijn drie lidwoorden: de, het, een.De en het zijn bepaalde lidwoorden.Een is een onbepaald lidwoord.. Het gebruik je voor onzijdige woorden en de voor vrouwelijke of mannelijke woorden.Een mag voor beide woorden worden gebruikt.. Als Nederlands je moedertaal is, gebruik je vaak automatisch het juiste lidwoord. Als Nederlands je tweede taal is, zal dat vaak erg lastig zijn musicus ('myzikʏs) mannelijk meervoud -sici musicienne Musiker musician musicien, instrumentiste عَازِفٌ مُوسِيقِيّ hudebník musiker μουσικός músico muusikko glazbenik musicista 音楽家 음악가 musiker muzyk músico музыкант musiker นักดนตรี müzisyen nhạc công 音乐家 (myziˈʃɛnə. Een kok of kokkin (meervoud koks) is iemand die als beroep de kookkunst beoefent, dus voedsel bereidt tot maaltijden. Een kok heeft meestal een koksopleiding gevolgd. Een kok kan zijn/haar beroep uitoefenen in een restaurant, een hotel-restaurant, een bistro, op een schip, in een kazerne, bij een cateringbedrijf of in een zorginstelling, of ook incidenteel bij speciale gelegenheden

Meervoud van informaticus en vergelijkbare woorden

Als je meervoud maakt van zo'n woord, gaat dat op de manier die in het Latijn ook geldt. Woorden op -cus krijgen -ci in het meervoud: een chemicus - twee chemici; een musicus - twee musici; een toneelcriticus - twee toneelcritici . Woorden op -um krijgen -a in het meevoud In deze spellingsopdracht staat het meervoud centraal. Leerdoelen. Na deze module: kun je woorden op correcte wijze in het meervoud zetten. Bijvoorbeeld de volgende woorden: grens; kans; drie; bacterie; blik; kievit; opa; café; musicus; decennium; Eindproduct. Je rondt deze opdracht af met de toets 'Meervoud'. De toets bestaat uit tien. Meervoud van de substantieven: Regels: • bij de meeste substantieven komt de suffix -en: boek-boeken • bij woorden beëindigd op -aar, -er, -el, -en komt de suffix -s: sleutel - sleutels • bij woorden beëindigd op klinkers (a, i, o, u, y) komt de suffix 's: auto-auto's • bij de woorden van buitenlandse herkomst komt de suffix -s: festival-festivals; film-film

meervoud Nederlands woordenboek - Woorden

Semagram. Een stommerik is een persoon [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is stom; wordt stom gevonden + Meer kenmerken. Algemene voorbeelden. Dat zijn de ergste stommeriken: zij die onzin uitkramen waar je in wezen over moet nadenken terwijl je op voorhand weet dat dat nadenken nergens toe leidt musici zelfstandig naamwoord, meervoud (zoals artiesten of musici op tournee) toe te laten tot het grondgebied van de lidstaten voor een bezoek van meer dan drie maanden, tot maximaal zes maanden per periode van twaalf maanden.. (Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `Musicus die een examen aflegt`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat.

Spelling - Meervoud - B 1 Auteur Rinke Klouwen Laatst gewijzigd 10 september 2015 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/65764 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs i Je kunt ook zelf een definitie van musici toevoegen. 1: 4 1. musici (engels: musicians) Zij die ervaring hebben of gespecialiceerd zijn in de kunst van of het maken van muziek, zoals componisten, dirigenten of uitvoerenden. Bron: aat-ned.nl: 2: 1 4. musici. meervoud van het zelfstandig naamwoord musicus. Bron: nl.wiktionary.org: Betekenis van.

De tekst die in de editor geschreven is, wordt daarna verwerkt (gecompileerd) door de eigenlijke tekstverwerker tot een opgemaakte tekst; de gebruikers hebben de keuze tussen een (groot) aantal stijlen die aangemaakt zijn door professionele typografen (en die zorgen voor een kwalitatief hoogstaande opmaak) In deze spellingsopdracht staat het meervoud centraal. Na deze module: kun je woorden op correcte wijze in het meervoud zetten. Bijvoorbeeld de volgende woorden: grens kans drie kievit opa café musicus decennium; Eindproduct. Je rondt deze opdracht af met de toets 'Meervoud'. De toets bestaat uit tien meerkeuzevragen Leo Brouwer (musicus) en Eigentijdse klassieke muziek · Bekijk meer » Enrique Granados. Pantaleón Enrique Joaquín Granados y Campiña (Lerida, Catalonië, 27 juli 1867 - op zee (tussen Folkestone en Dieppe), 24 maart 1916) was een Spaans componist, muziekpedagoog en pianist. Nieuw!!: Leo Brouwer (musicus) en Enrique Granados · Bekijk meer Woorden meervoud -um en -us download report. Transcript Woorden meervoud -um en -us.

Meervoud van politicus

Meervoud van vogel is vogels. Wil je weten welk lidwoord er voor vogel moet? Of weet je niet of het jou of jouw vogel is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag musici {meervoud} volume_up. musici (ook: muzikanten) volume_up. musicians {mv} more_vert. open_in_new Link naar #bron# warning Vraag om herziening; Maar teveel regels belemmert ervaren jazz musici bij het improviseren meervoud kan zowel op -s als -n eindigen groentes/n gemeentes/n kades/n meervoud op -eren raderen runderen kinderen meervoud eindigt op -a centra musea lycea meervoud eindigt op -ci politici musici critici meervoud eindigt op -lui of -lieden kooplui werkluitimmerlui geen meervoud aarde griep berouw geen enkelvoud mazelen kostenhersene Les Nederlands van 50 minuten voor Middelbare school

Meervoud van matrix

Het betrokken lemma gaat over meervoud, laten we dan wel vermelden dat de Woordenlijst alleen het meervoud 'transistors' vermeld. Madyno ( overleg ) 25 apr 2018 09:30 (CEST) Dat lijkt me niet nodig, al was het alleen maar omdat het veel te ver voert om in een algemeen artikel over het meervoud in de Nederlandse taal zo diep in te gaan op één specifiek meervoud waar, zoals hierboven is. Je leert in deze opdracht hoe je meervoud maakt van een zelfstandig naamwoord. Aan het eind van deze opdracht ken je het meervoud van zelfstandig naamwoorden en kun je het meervoud geven van de volgende woorden: grens, kans, drie, bacteriën, blik, kievit, opa, café, musicus en decennium. Eindproduct Je rondt deze opdracht af met de toets. Musikus: Musiker. Dit meervoud, dit meervoudstype is zelfs enkelvoud geworden, en tegelijk meervoudsvorm gebleven 1). Maar ik had het over het Nederlands, althans over Nederland. In het opschrift: 'Nieuwe rector magnifici te Utrecht en Groningen' (Vk. 11 IX '48), bleef het latijnse mes in gebreke van twee kanten te snijden Musicus musici. Woorden op -aaf. hebben in het meervoud -afen: fotograaf fotografen BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN. Bijvoeglijke naamwoorden zeggen iets van een zelfstandig naamwoord. Ze staan vaak voor een zelfstandig naamwoord of tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord in or·k e st (het; o; meervoud: orkesten) 1 groep musici. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere verplichtingen tijdelijk toegang tot de beste taalhulpmiddelen van Van Dale. Gratis proberen.

1) Musici (2) Leden van een muziekgroep.Categorie: Personen > musici Sommige woorden hebben op -en en -s meervoud. Gedachte - gedachten - gedachtes Keus - keuzen - keuzes Datum - data - datums Catalogus - catalogi - catalogussen Soms hebben Latijnse woorden maar 1 meervoud. Musicus - musici Cursus - cursussen Synoniem reglement Poëzie politicu Samenvatting Spelling. H1 Werkwoordsvormen Onze werkwoordspelling kent twee regels: 1) De regel stam + t 2) De regel Taxikofschip. Bij de werkwoordspelling hebben we met drie verschillende tijden te maken: a) De tegenwoordige tijd (hier hebben we het over het 'nu'; er staat minimaal één werkwoord in de zin) b) De verleden tijd (hier hebben we het over dat wat geweest is; er staat.

Meervoud van televisie is televisies. Wil je weten welk lidwoord er voor televisie moet? Of weet je niet of het jou of jouw televisie is? Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden Je hoort en leest het vaak: de media heeft veel invloed of de media moet verantwoordelijkheid nemen.Die zinnen mogen dan inhoudelijk misschien wel kloppen, toch zijn ze niet correct. Media is namelijk een meervoud, dus het zou moeten zijn de media hebben en de media moeten.. Kranten, tv, radio. Het woord media komt van medium, dat volgens van Dale 'al wat dient tot overdracht van informatie. (Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `Musicus die een`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag.

Sector met musici, acteurs en dansers die niet zo koninklijk beschermd wordt als 6 verticaal (7, meervoud Soms hebben Latijnse woorden maar 1 meervoud. Musicus - musici Cursus - cursussen. Synoniem reglement Poëzie politicus Vacature systematisch Efficiënt rotzooi Respect bibliotheek . Hyperbool: opzettelijke overdrijving, bedoeld om te laten merken hoe boos, gelukkig, verdrietig je bent Noteer het meervoud. (é en ë moet je kopiëren) Gebruik de hintknop als je er niet uitkomt. 1. glas 2. kolonie 3. museum 4. café 5. bureau 6. piano 7. vwo 8. introducee 9. lobbes 10. coupé 11. stommerik 12. fotograaf 13. musicus 14. hyena 15. sta Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

© Huis van het Nederlands Brussel 2015 Meervoudsvorming 1 MEERVOUDSVORMING DRILOEFENING: ZET DEZE WOORDEN IN HET MEERVOUD musicus rockmusicus kerkmusicus popmusicus kamermusicus beroepsmusicus jazzmusicus fysicus metafysicus kernfysicus geofysicus biofysicus astrofysicus deeltjesfysicus afaticus Wat rijmt er op meervouden-op-us? Zie ook `woorden die eindigen op` op woorden.org. Recente rijmers Tussen haakjes staat het aantal uitdrukkingen en rijmwoorden (Bijv: probeer enkelvoud i.p.v. meervoud, probeer huidige tijd i.p.v. verleden tijd, gebruik een synoniem, enz.) Woorden toevoegen Weet je een oplossing voor de omschrijving `Boheems musicus`? Wij, en je collega-puzzelaars, waarderen het zeer als je deze oplossing wil toevoegen! Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag. meervoud met -ën. Bijvoorbeeld: melodie - melodieën, industrie - industrieën, knie - knieën. Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep -ie valt, dan krijgt het woord. een meervoud met alleen een-n. Het trema komt op de letter e die er al. stond. Bijvoorbeeld Requia (is meervoud van Requiem) 09-04-2001 20:38. Vraag: wat vinden jullie het mooiste requiem dat er tot nu ooit geschreven is? Vraag een willekeurige musicus wie de grootste componist ter wereld is en het antwoord zal waarschijnlijk luiden: Afgezien van Mozart,.

Wat is het meervoud van musicus? ? musicussen ? musici; Wat is het meervoud van porie? Ik kan het meervoud maken door s of door en of door eren achter het woord in het enkelvoud te zetten. Sommige woorden hebben een speciaal meervoud. Kijk naar de voorbeelden en vul in. datummuseummusea data musicuscriticuscritici musici koopmantimmermantimmerlui kooplui blad 1 van 2 Wat ga je doen? Je oefent met het enkelvoud en het meervoud

Oefenplein - Meervoud

Dit is eigenlijk net als in het Latijn. Neem het woord oorlog. Bellum - Bella. Bijna alle woorden in het Latijn en alle woorden in het Nederlands die eindigen op -um krijgen -a als meervoud. Zo heb je ook musicus - musici. Woorden op -us krijgen -i als meervoud. In het Latijn heb je dan ook servus-servi, maar servi kan ook een genitivus meervoud zijn Samenvatting Basismodel voor Methodische Hulp- en Dienstverlening in het Sociaal Werk - Samenvatting van deel 1 en 2 Samenvatting Basismodel voor Methodische Hulp- en Dienstverlening in het Sociaal Werk - H. 7, 9, 10, 14-15 Samenvatting Hoofdstuk 2 t/m 5 Samenvatting Marketing H1-H3-H4 Mitchell Werkstuk Verslag ethisch dilemma tweede jaar mwd saxion - cijfer 8 Internationale politie

musicus - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

compositions zelfstandig naamwoord, meervoud — De musicus speelt alleen zijn eigen composities. opbouw zelfst. nw. Voorbeelden: different compositions mv.. Woorden.org is een gratis online Nederlandstalig woordenboek. Het privé-initiatief is gestart in 2010. We maken voornamelijk gebruik van het Kernerman woordenboek Samenvatting over Hoofdstuk 5 voor het vak nederlands en de methode Taaldomein. Dit verslag is op 12 juli 2007 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas vwo Musicus- musici Paragraaf 4 Tussen -s: Schrijf als je hem hoort (als er al een -s in zit vul dan een ander woord in) Tussen -e of tussen -en:-en: als het een zelfstandig naamwoord is die een meervoud heeft op -en-e: • horloge- horloges horlogemaker • groente- groeten/groentes groetepakket • benzine (geen meervoud) benzinegeu (musicus Axl Peleman, DS, 27 september jl.) We wisten niet dat we multinationals nodig hadden om de solidariteit te redden. Waren de ondertekenaars thuis toen ondanks hoge winsten Vlaamse werknemers werden afgedankt om aandeelhouders te plezieren in een lange reeks van in Vlaanderen gevestigde multinationals

Perziken, haviken, monniken Onze Taa

Kunst in Meervoud. Kunstenaar. Merel is professioneel kunstenaar, afgestudeerd aan De Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Jim is student en part-time muzikant. 1 project voltooid 0 projecten gesteun Pag.3: 'Musici' blijft wel 'musici' Nederlandse woorden onderscheiden door een of meer klanken, bijvoorbeeld manager of journalist, of door een uitheems meervoud bijvoorbeeld musici

Meervoud van historicus

Abraham Kuyper Collection. Alle Volke musici betekenis & definitie. musici - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord musicus. Gerelateerd. alles over musici; Lukraak woord; Uitgelicht. Laatste exemplaren! Bestel nu de Encyclopedie van de Evolutiebiologie door prof. dr. Nico M. van Straalen

Meervoud van technicus

Verander het getal van de zin (van enkelvoud naar meervoud of andersom) Zelfstandig naamwoord: Je kunt er een lidwoord voorzetten, je kunt het in het meervoud zetten, je kunt er een verkleinwoord van maken, je kunt er een bijvoeglijk naamwoord voor zetten *Het boekje, us wordt i *musicus: musici, politicus: politic Afwijkendemeervoudsvormen. Sorry, simpelweg uit het hoofd leren. Musicus. Musici. Museum. Musea. Saldo. Saldi. Collega. Collegae. Matrix. Matrices. Zeeman. Zeelui of. In het meervoud zijn het cantores of cantrices. Naast de vieringen op de tweede zaterdag van de maand zijn er in het komende werkjaar zeven cantor Missen op zondagmorgen: 17 september, 15 oktober, 21 januari 2018, 18 februari 2018, 18 maart 2018, 17 juni en 15 juli 2018 Deze samenstelling van instrumenten is ontstaan iets meer dan 300 jaar geleden, en is pas later symfonieorkest gaan heten. Toen bestond het orkest uit zo'n 30 musici. In de loop der jaren is het steeds groter geworden - nu zijn het er soms meer dan 100! Voor het orkest staat één musicus zonder instrument: de dirigent Wat is de betekenis van hoedt? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord hoedt. Door experts geschreven

 • Damhert thee Ideaal gewicht ervaring.
 • Windows slideshow maker.
 • Julian Morris partner.
 • Gezegde boek.
 • Grootste krokodil soort.
 • Bm chord piano.
 • HP Officejet Pro 8620 printkop probleem.
 • Huidaandoeningen geit.
 • W.g. van der hulst jr.
 • Time Lapse Creator Microsoft.
 • Xandee ziek.
 • Apple Watch GPS tracking.
 • 7 star hotel Dubai.
 • Giant guinea pig.
 • Heelys Rolschoenen.
 • Filodeeg spinazie gehakt.
 • Zwolle opleidingen.
 • Twist and Twerk Rotterdam.
 • Nina Dobrev Freund.
 • Minecraft 1.16 seeds Java.
 • Wijnhoeve.
 • Best realism tattoo artist Europe.
 • Roken centerparcs.
 • Kruk Xenos.
 • Parket Leiderdorp.
 • Klein koffiezetapparaat cups.
 • Wimperextensions zonder lijm.
 • Amerikaans minipaard.
 • Summer Holiday songs.
 • Kleurplaat Minecraft huis.
 • Turkse drugsbaron.
 • Upstairs Mill Vliegende Panters.
 • Welkomstbord bruiloft maken.
 • KTH Royal Institute of Technology exchange.
 • Arctic film recensie NRC.
 • Afrikaanse reuzenslak kopen.
 • The original Swizzels.
 • 15 juli 1099.
 • Klooster Utrecht.
 • Feline calicivirus kat.
 • Best crypto portfolio.