Home

Polio symptomen

Polio, postpoliosyndroom: oorzaak, symptomen en

 1. Symptomen polio. Polio verloopt meestal zonder verschijnselen (90 tot 95 procent van de infecties). Bij 4 tot 8 procent doen de symptomen denken aan een lichte griep. Het kan gaan om verschijnselen als: verhoogde lichaamstemperatuur, pijn in het hoofd, overgeven, pijn in de keel, een vermoeid gevoel
 2. gsverschijnselen die meestal blijvend zijn. Als iemand eenmaal besmet is met polio, is behandeling tegen het virus onmogelijk
 3. Polio verloopt tegenwoordig meestal zonder ernstige verschijnselen: ongeveer 95% van de 'patiënten' merkt niet of nauwelijks iets van de ziekte. Deze mensen verspreiden wel het poliovirus. Ongeveer 5% heeft wat vage algemene klachten als keelpijn of last van de buik
 4. g is een ernstige virale zenuwinfectie die spierverlam
 5. gen (bij maximaal 2% van de kinderen
 6. Polio herkennen: de symptomen In 99 procent van de gevallen verloopt polio vrij mild. Als eerste treedt er koorts op, gevolgd door hoofdpijn, keelpijn en braken. Niet alle verschijnselen komen even duidelijk opzetten. Volwassenen merken vaak op dat ze keelpijn en hoofdpijn hebben, kinderen hebben sneller koorts en braken

Maatregelen: Bron- en contactonderzoek, zie ook LCI- Draaiboek Polio. Symptomen: Meest asymptomatisch. Verlammingsverschijnselen (0,5-1%), 'post-poliosyndroom'. Preventie: Vaccinatie tegen polio is in het RVP opgenomen (D(K)TP) Polio wordt veroorzaakt door een virus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen door besmet voedsel, besmette ontlasting of besmet water of door kleine druppeltjes in de lucht. De infectie kan leiden tot verlammingen. Voordat de vaccinatie in 1957 werd ingevoerd, kwam polio vaak voor en overleden er ook regelmatig mensen aan polio

Polio Ziektes Thuisvaccinatie

Polio is een infectie die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt meestal zonder symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen. In een klein aantal gevallen tast het virus bepaalde cellen in het ruggenmerg aan waardoor verlammingsverschijnselen optreden. Een deel van de getroffenen herstelt volledig Symptomen van kinderverlamming. Symptomen van kinderverlamming openbaren zich meestal één week en niet langer dan 35 dagen na besmetting. Poliomyelitis zelf geeft griepachtige verschijnselen met niet-specifieke symptomen, zoals: Algehele malaise; Vermoeidheid; Prikkelbaarheid; Braken; Hangerigheid; Soms koortsig; Pijnlijke keel; Neusverkoudheid

Ook treedt gewrichtspijn en ernstige vermoeidheid op. De symptomen beginnen meestal in de spieren die door polio waren aangedaan. Oorzaak van het postpoliosyndroom Polio wordt veroorzaakt door een virus. Bij sommige mensen tast de ziekte bepaalde zenuwcellen in het ruggenmerg aan Symptomen polio. Er zijn drie typen van het poliovirus. Hoe ernstig de symptomen zijn, verschilt per type. In 90 tot 95 procent van de gevallen merk je bijna niets van een polio-infectie, of krijg je hooguit wat griepachtige verschijnselen die vanzelf over gaan Polio was reeds 3000 jaar geleden in het Oude Egypte gekend. Het is een virusinfectie die het zenuwsysteem beschadigd. Slechts in 1 besmetting op 100 à 1.000 treedt verlamming op. Bij volwassenen ligt dit risico hoger dan bij kinderen Nonparalytic polio. Some people who develop symptoms from the poliovirus contract a type of polio that doesn't lead to paralysis (abortive polio). This usually causes the same mild, flu-like signs and symptoms typical of other viral illnesses. Signs and symptoms, which can last up to 10 days, include: Fever; Sore throat; Headache; Vomiting; Fatigu

Polio (poliomyelitis anterior acuta) wordt ook wel kinderverlamming genoemd. Het gaat hier om een infectie aan het ruggenmerg met de poliovirussen type 1, 2 of 3. Deze schadelijke indringers komen binnen via de mond en vermenigvuldigen zich in de keelholte. In 90 tot 95 procent van de gevallen verloopt deze ziekte zonder symptomen Er bestaat geen specifieke therapie voor polio en de behandeling richt zich dan ook op het verlichten van de symptomen. Pijnstillers worden gebruikt tegen de hoofd- en spierpijn. Het komt dikwijls voor dat de spieren die bij de ademhaling betrokken zijn, verlamd raken, wat tot ademhalingsmoeilijkheden leidt Polio symptomen te bepalen, moet het duidelijk zijn dat de atypische vorm van de ziekte heeft verschillende stadia, die elk afhankelijk van het proces van manifestatie. Laten we elk van hen overwegen in detail: Een typische vorm van polio, in de regel,gekenmerkt door laesies van spinale wortels, althans - de hersenvliezen Polio begint vaak met niet-specifieke symptomen zoals een maag-darm griep, of een spier pijn. De cellen worden geïnfecteerd, echter, het Centrale zenuwstelsel, andere symptomen: pijn in de rug en spierpijn zo goed als verlamming van één spieren

Early symptoms of paralytic polio include high fever, headache, stiffness in the back and neck, asymmetrical weakness of various muscles, sensitivity to touch, difficulty swallowing, muscle pain, loss of superficial and deep reflexes, paresthesia (pins and needles), irritability, constipation, or difficulty urinating - bij personen die polio kregen op iets latere leeftijd (+ 10 jaar) - bij personen met een ernstige polioinfectie en met ernstige restletsels - bij personen die recent gehospitaliseerd werden of bij wie recent een ziekte zoals diabetes of artritis werd vastgesteld. Lees ook: Polio. Dominante symptomen Polio symptomen. In 90 tot 95% van de gevallen verloopt een besmetting met het poliovirus zonder klachten en in sommige gevallen krijgen mensen griepachtige verschijnselen die vanzelf weer verdwijnen. Soms worden de verschijnselen ernstiger. De klachten die dan kunnen optreden zijn hoofdpijn, spierpijn en overgeven About 1 percent of polio cases can develop into paralytic polio. Paralytic polio leads to paralysis in the spinal cord (spinal polio), brainstem (bulbar polio), or both (bulbospinal polio). Initial..

Een deel van de mensen die ooit polio kregen, blijkt vijftien tot veertig jaar na de oorspronkelijke acute ziekte last te krijgen van nieuwe verschijnselen zoals: vermindering van spierkracht, soms ook in voorheen normaal functionerende spieren Hoewel de symptomen - zoals pijn, stijfheid en zwelling - vrijwel gelijk zijn aan die van artrose, gaat het bij poly-artrose oorzakelijk soms om een geheel andere aandoening. Bij artrose spelen veroudering, overgewicht en overbelasting een prominent rol bij het slijtageproces van de gewrichten Polio is a serious viral infection that used to be common in the UK and worldwide. It's rare nowadays because it can be prevented with vaccination. Most people with polio don't have any symptoms and won't know they're infected. But for some people, the polio virus causes temporary or permanent paralysis, which can be life threatening 1 Welke symptomen worden veroorzaakt door de polio en welke (misschien) niet Marny K. Eulberg, MD, Huisarts, Denver, Colorado Dit artikel is met toestemming van Post Polio Health International vanuit het Engels vertaald in het Nederlands door Els Symons. Inleiding: Naarmate er meer tijd verstrijkt sinds de grote polio epidemieën die eindigden na de algemene invoering van de vaccins tegen. Ben je besmet met het poliovirus, dan heb je in meer dan 90% van de gevallen geen klachten. Je herstelt er vrijwel volledig van. Behoor je tot de overige 10%, dan staan volgende symptomen centraal: griep achtig gevoel met koorts; algemeen onwel voelen; keelpijn; spierpijn; misselijkheid; hoofdpijn

Polio: symptomen, inenting en waar komt het voor

Polio, ook bekend als poliomyelitis en infantiele verlamming, is een zeer besmettelijke virale infectie die kan leiden tot verlamming, ademhalingsproblemen of zelfs de dood. Polio kan worden geclassificeerd als symptomatisch of asymptomatisch (met of zonder symptomen). Ongeveer 95 procent van alle gevallen is asymptomatisch, en tussen 4 en 8 procent van de gevallen zijn symptomatisch Polio (volledige naam 'poliomyelitis') is een virusinfectie die in ernst kan variëren van geen of lichte symptomen tot ernstige complicaties als verlamming. Het wordt meestal verspreid via besmet voedsel en water of door nauw contact met besmette mensen Symptomen En Oorzaken; Oorzaken en symptomen van polio. We zijn allemaal bekend met het pakkende deuntje dat elk jaar op de top van de weg naar je blok speelt met een kleine kraam die je vraagt om je kinderen mee te nemen en hun polio-opnamen te laten maken om verdere problemen in de nabije toekomst te voorkomen Dit staat bekend als subklinische polio. Zelfs zonder symptomen kunnen mensen die besmet zijn met poliovirus het virus nog steeds verspreiden en bij anderen infecties veroorzaken.Mensen die in gebieden wonen met beperkte toegang tot stromend water of toiletten, trekken vaak polio in van drinkwater dat besmet is met geïnfecteerd menselijk afval

De behandeling van de symptomen van PPS is vooral gericht op herstel van het evenwicht tussen de belasting en de afgenomen belastbaarheid. De behandeling is gericht op het behoud van spierfunctie, conditie en fysiek functioneren enerzijds en het reduceren van belasting door aanpassing in levensstijl en door het inzetten van hulpmiddelen en voorzieningen Kinderverlamming is niet te genezen. Er bestaan geen antivirale middelen tegen polio dus behandeling is vooral ondersteunend en symptoombestrijdend. Soms is ziekenhuisopname, bedrust en fysiotherapie nodig om erger te voorkomen. Iemand die poliomyelitis gehad heeft kan dit geen tweede keer krijgen Polio is een sluipende ziekte die bij 95% van de gevallen geen symptomen vertoont maar wel verspreidt wordt. Onder andere door slechte hygiëne wordt het virus op andere mensen overgebracht. Bij de ongelukkige 1% van de besmette gevallen treden er spierverlammingen op. Dit is vooral bij het poliovirus type 1 muscle weakness. shrinking of the muscles (atrophy) tight joints (contractures) deformities, such as twisted feet or legs. There's also a chance that someone who's had polio in the past will develop similar symptoms again, or worsening of their existing symptoms, many decades later

Poliomyelitis - Wikipedi

Symptoms of non-paralytic polio can be: fever, headache, sore throat, vomiting, fatigue, muscle aches/weakness, pain and stiffness in the back, neck or limbs, and - meningitis. Prior to the introduction of the polio vaccine, cases of temporary paralysis were documented as polio. Even cases where there was no paralysis, it was still polio Meestal verloopt een infectie met het poliovirus zonder ernstige verschijnselen, maar bij een procent van de besmette personen treden blijvende spierverlammingen op. De eerste verschijnselen zijn vaak misselijkheid, diarree, koorts en hoofdpijn. Polio is de enige infectieziekte waar je je in België verplicht tegen moet laten vaccineren

Polio: symptomen en vaccinatie - Laat je vaccinere

Ziekteverschijnselen bij polio Lichte griepachtige verschijnselen en eventueel maag-darmklachten (bij 25 procent van de besmette mensen). Verschijnselen van hersenvliesontsteking, nekstijfheid, braken, hoofdpijn, koorts en pijn in de rug en ledematen (bij 4 procent van de besmettingen) Bekijk in deze symptomenzoeker wat andere zeggen over Kinderverlamming (polio) Samen met slimme zoekalgoritmes kijken waar je klachten vandaan komen! Verzameld voor en door mensen zoals jij en ik 'De polio van deze generatie' 'Covid-19 is de polio van deze generatie', twitterde de Britse arts en hoogleraar Nicholas Hart onlangs, verwijzend naar de ernstige infectieziekte die tot verlammingen kan leiden: ook heel veel coronapatiënten zullen langdurige fysieke, cognitieve en psychologische gevolgen van het virus ondervinden, aldus Hart, een van de artsen die Boris Johnson op de. Polio. Poliomyelitis heet in de volksmond kinderverlamming. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat verlammingen in de spieren teweeg brengt. Besmetting gebeurt via water of voedsel dat met ontlasting is vervuild. In landen met een gebrekkige drinkwatervoorziening en onhygiënische omstandigheden is dat een reëel risico

Vaccinatie tegen polio is de enige verplichte vaccinatie voor alle kinderen in België. Dit vaccin is gratis als u het via Vaccinnet bestelt. De patiënt betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen Non-paralytic polio symptoms. Non-paralytic polio, also called abortive poliomyelitis, leads to flu-like symptoms that last for a few days or weeks. These include: fever; sore throat; headache.

Post-polio syndrome (PPS) is a condition that can affect polio survivors decades after they recover from their initial poliovirus infection. Unlike poliovirus, PPS is not contagious. PPS affects between 25 and 40 out of every 100 polio survivors Learn about polio symptoms, treatment options, causes & more. CORONAVIRUS: DELAYS FOR ROUTINE SURGERIES, VISITOR RESTRICTIONS + COVID-19 TESTING. 800.223.227 These symptoms last about 10-20 days and they completely resolve thus termed nonparalytic polio. Paralytic polio symptoms: Although paralytic polio symptoms mimic the nonparalytic polio symptoms for about a week, increasing symptoms of severe muscle aches and spasms, loss of reflexes, and flaccid paralysis (limbs become floppy) begin to develop Polio De ziekte. Polio is een virale ziekte die zich in de keel en de darmen ontwikkelt. De aandoening wordt door spreekseldruppeljes, door ontlasting of met uitwerpselen besmet voedsel of door besmet water overgedragen. Slechts zelden, in 0,1% van de gevallen, gaat dit gepaard met neurologische complicaties Polio Symptoms. Polio is highly infectious, yet up to 90% of those infected experience no or mild symptoms. In others, initial symptoms include fever, fatigue, headache, vomiting, stiffness in the neck, and pain in the limbs. These symptoms usually last for 2-10 days and most recovery is complete in almost all cases

Polio - Kind en Gezi

Does having had polio or having received the polio vaccine give immunity to COVID-19? There has been a theory circulating that recent expose to some viral diseases or vaccines to those viral diseases might boost the immune system and provide some protection against COVID-19 but that is not backed by any clinical evidence Bekijk in deze symptomenzoeker wat andere zeggen over Kinderverlamming (polio) - Moerbeien Samen met slimme zoekalgoritmes kijken waar je klachten vandaan komen! Verzameld voor en door mensen zoals jij en ik

Polio, or poliomyelitis, is a crippling and potentially deadly infectious disease. It is caused by the poliovirus. The virus spreads from person to person an.. In 1949, John A. Toomey, head of the department of contagious diseases at City Hospital in Cleveland, assessed polio as stubborn and said symptoms were not too well defined - one contrast to today. Symptomen zijn stijfheid in de buurt van de geïnfecteerde wondjes en spierkrampen, vaak ook in de kaakspieren, vandaar de naam kaakklem. De bacterie komt in alle landen voor, ook in Nederland. Polio. Symptomen van kinderverlamming openbaren zich meestal één week en niet langer dan 35 dagen na besmetting

Video: Polio of kinderverlamming Mens en Gezondheid: Ziekte

Polio LCI richtlijne

Post-polio syndrome (PPS) is a sub-category of LEoP and is a diagnosable neurological condition. Anyone with a history of polio may develop LEoP, although not everyone does. People who were severely paralysed by polio are more commonly affected. Symptoms of late effects of polio. The most common symptoms include: decreased strength and muscle. #PolioOverview:Polio is a contagious viral illness that in its most severe form causes nerve injury leading to paralysis, difficulty breathing and sometimes. Science Polio - a disease that haunts victims even later in life. Paralysis in arms and legs are typical symptoms of polio. When those symptoms fade, many patients overtax themselves with exercises Polio is een ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Hoewel het verlamming en de dood kan veroorzaken, wordt de overgrote meerderheid van de besmette mensen (90-95%) niet ziek, zo erg dat ze geen symptomen ontwikkelen en zich niet bewust zijn van het infectieuze proces (onduidelijke poliomyelitis) In the 1950s, the polio virus terrified American families. Parents tried social distancing—ineffectively and out of fear. Polio was not part the life they had signed up for

Kinderziekten (kinderziektes), bof, mazelen, waterpokkenPolio komt niet meer voor, maar duizenden Belgen kampen

Countries that have wiped out polio usually use the inactivated polio vaccine, which never causes polio. Symptoms. Most cases (about three-quarters) are mild. Symptoms appear three to five days after exposure to the virus and include slight fever, headache, sore throat, vomiting, lack of appetite, and a general feeling of illness and discomfort As we age, common symptoms may be experienced by people who have had polio at an early age. The symptoms include fatigue, muscle weakness and muscle and joint pain, shortening of tendons in polio-affected limbs, difficulty sleeping, difficulty breathing, and psychological stress

Kinderlähmung (Poliomyelitis), Ursachen, Symptome, Impfung

Thus, the term poliomyelitis is now based on etiology rather than symptoms. Most poliovirus infections are asymptomatic (subclinical). Infection with minor symptoms is termed nonparalytic polio. Only one in 160-200 persons infected with poliovirus type 1, and one in about 1000 infected with type 2 or 3, develop paralysis Post-Polio Health International recommends that all polio survivors receive consistent, basic medical evaluations. If a survivor's symptoms are not explained and alleviated by general medical approaches and the symptoms persist or worsen, a referral is in order Kinkhoest of pertussis is een acute bacteriële infectie van de luchtwegen en vooral gevaarlijk voor baby's. Zwanger? Laat je dan vaccineren. Lees meer Polio can affect goats of all ages, but it more often occurs in the young goats when transitioning from milk to solid feed or when fed on high concentrates. As it can affect animals of all age and any sex may suffer from this disease, the signs and symptoms remain the same regardless of gender and age Polio Symptoms and Signs. Polio symptoms occur in phases depending on the stage of the disease. In most cases of Polio (in 95% of those infected) there is no symptom. In the remaining percentage of those who present with symptoms, the symptoms are dependent on the phase of the disease. Polio has an incubation period of 7 to 14 days

Post-polio syndrome (PPS) is a group of signs and symptoms that show up two to four decades after the initial polio infection. Symptoms of PPS include fatigue, pain, sleep disorders, muscle twitching, gastrointestinal problems, and weakness. Treatment focuses on slowing down to conserve energy and relieving symptoms with pain relievers - Polio symptoms.coolepagina.nl - Polio symptoms.jougids.nl Dashboard: Unieke bezoekers vandaag: 1 Unieke bezoekers Totaal: 500 Totaal bezoekers vandaag: 1 Totaal bezoekers: 550 Alle JouwStartOnline Statistieken JouwStartOnlinekasSaldo: 25 Storten in JouwStartOnlinekas: Gewijzigd: 12-01-202 - Polio symptoms.jouwstartonline.nl - Polio symptoms.jougids.nl - Polio symptoms.linkminer.nl Dashboard: Unieke bezoekers vandaag: 1 Unieke bezoekers Totaal: 785 Totaal bezoekers vandaag: 1 Totaal bezoekers: 879 Alle StartDorp Statistieken StartDorpkasSaldo: 25 Storten in StartDorpkas Welke symptomen/verschijnselen kúnnen worden gerelateerd aan polio (secundaire effecten)? Verhoogde slijtage aan gewrichten zoals artrose, tendinitis (peesontsteking), peesscheuringen, bursitis (kapselontsteking) Most infected people (90%) have no symptoms or very mild symptoms and usually go unrecognized. In others, initial symptoms include fever, fatigue, headache, vomiting, stiffness in the neck and pain in the limbs. There is no cure for polio, only treatment to alleviate the symptoms

Paralytic polio occurs in nearly 1% of all those infected with the polio virus, however, even this is divided into three types namely, i) Spinal polio which causes spinal cord paralysis, ii) bulbar polio which causes paralysis in the brain stem, and iii) bulbospinal polio where the poliovirus causes the spinal cord paralysis as well as brainstem paralysis Polio is a viral disease that can affect nerves and can lead to partial or full paralysis. The medical name for polio is poliomyelitis Polio, short for poliomyelitis, is an infectious disease that is caused and transmitted by a virus called the poliovirus. One of the severe symptoms of polio is paralysis and the disease is therefore also known as infantile paralysis Some people with PPS have only minor symptoms, while others develop more visible muscle weakness and atrophy (a decrease in muscle size). PPS is rarely life-threatening, but the symptoms can make it difficult for an affected person to function independently. For personal stories from polio survivors with PPS, se Longembolie symptomen kunnen zijn: een benauwd gevoel. pijn op de borst tijdens het ademhalen. hoesten, soms zit daar bloed bij. een versnelde ademhaling. een verhoogde hartslag. zweten. een licht gevoel in het hoofd. een zwakkere hartslag

Symptoms. Polio symptoms include: headache; nausea and vomiting; fatigue; stiffness in the back and neck; muscle pain, often severe; paralysis. Symptoms usually start about 3 to 35 days after catching polio. Who is at risk. Polio can affect people at any age though the following people have higher risk of infection: children under 5; young adult Polio komt vooral voor bij kinderen. Het maag-darmkanaal is het belangrijkste reservoir voor het poliovirus. Symptomen van kinderverlamming openbaren zich meestal één week en niet langer dan 35 dagen na besmetting. Poliomyelitis zelf geeft g riepachtige verschijnselen met niet-specifieke symptomen, zoals Initial symptoms of polio include fever, fatigue, headache, vomiting, stiffness in the neck, and pain in the limbs. One in 200 infections leads to irreversible paralysis. Among those paralysed, 5% to 10% die when their breathing muscles become immobilized. While there is no cure for polio, it can be prevented by vaccination Polio, or poliomyelitis, is a crippling and potentially deadly infectious disease. It is caused by the poliovirus. The virus spreads from person to person an..

The most common symptoms of abortive polio can include: Fever. Less appetite than normal. Upset stomach (nausea) and vomiting. Sore throat. Not feeling well all over (malaise) Constipation. Belly pain. The most common symptoms of nonparalytic polio can include the same symptoms as abortive. Then after symptoms start to go away, the child may have Polio symptoms first begin like any other viral illness; progressive symptoms include muscle discomfort and muscle paralysis with late symptoms of muscle atrophy, weakness, extremity disfigurement, and breathing problems in some patients. People who have risk factors or symptoms should seek medical care immediately Polio may be suspected if symptoms are detected during a physical exam, including neck stiffness, abnormal reflexes, and problems swallowing or breathing. The diagnosis is confirmed by a lab evaluation of a sample of throat secretions, cerebrospinal fluid (the clear liquid that surrounds the brain and spinal column), or stool that is positive for poliovirus Polio can also be spread by eating raw or undercooked food or drinking water or other drinks that are contaminated with the feces of an infected person. Most people with polio do not feel sick. Some people have only minor symptoms, such as fever, tiredness, nausea, headache, nasal congestion, sore throat, cough, stiffness in the neck and back. Polio also called as Poliomyelitis. It is a viral disease that destroys the nerve cells present in the spinal cord, causing paralysis or muscle weakness to some parts of the body. It is a contagious disease affecting the nervous system and is caused by Picornaviridae - a poliovirus

Polio Stock Illustrations, Vectors, & Clipart – (386 StockWaardenburg syndroomPolio ist in neuem Kleid zurück | NZZHumaan papillomavirus (HPV): symptomen en vaccinatie

Most people infected with the polio virus have no symptoms; however, for the less than 1% who develop paralysis it may result in permanent disability and even death. Initial symptoms are fever, fatigue, headache, vomiting, stiffness of the neck and pain in the limbs. 1 in 200 polio infections leads to irreversible paralysis (usually in the legs) Most often, polio survivors start to experience gradual new weakening in muscles that were previously affected by the polio infection. The most common symptoms include slowly progressive muscle weakness, fatigue (both generalized and muscular), and a gradual decrease in the size of muscles (muscle atrophy) As COVID-19 seems to be, polio was—and remains—a seasonal disease, though the poliovirus prefers the hot months and SARS-CoV-2, which causes COVID-19, is at least thought to prefer the cool ones Some people who've had polio develop post-polio syndrome (PPS) years later. Symptoms include tiredness, new muscle weakness, and muscle and joint pain. There is no way to prevent or cure PPS. The polio vaccine has wiped out polio in the United States and most other countries

 • Star Wars 2 full movie.
 • Animaal zenuwstelsel betekenis.
 • Angelica Pirates of the Caribbean.
 • Discotheek betekenis.
 • Striort behandeling.
 • Dierenambulance Kennemerland.
 • GWENT Android beta.
 • Acro paaltjes.
 • Afmetingen Deryan Peuter.
 • IPhone 6 fabrieksinstellingen.
 • Juf Milou rekenen.
 • Overlijdensberichten Wilrijk.
 • Kerst Onesie volwassenen.
 • Biej de tant Schinveld.
 • Wat moet en mag in het vmbo.
 • Wandelroute maken app.
 • Botox wangen kosten.
 • Loonen Dongen.
 • Dr Bhogal.
 • Enygma Brussel.
 • Landbouwgrond te koop Zeeland.
 • Archief architecten.
 • Kraken server location.
 • Meld Misdaad Anoniem ervaringen.
 • Visit Olympic National Park.
 • Steunzolen via huisarts.
 • Wanneer is Google drive ontstaan.
 • Kruisspin uitgestorven.
 • Cozzi boxershort.
 • Sunscape Curacao reviews.
 • Winter camping Nijmegen.
 • Betonnen zwembad zonder liner.
 • St Marc poeder Hubo.
 • Schuttersweg 76 Rotterdam.
 • Plague Inc Bacteria Brutal.
 • 789 Boeing.
 • ING Bank.
 • Vers bladerdeeg invriezen.
 • Hamstrings pijn.
 • Intratuin glaswerk.
 • Kerstmarkt Amersfoort.