Home

Activerende werkvormen

Welkom bij de website met aanvullende materialen bij het boek Activerende Werkvormen voor Bètadocenten.Hier vind je materialen en aanvullende tools die het voorbereiden nog eenvoudiger maken.. Laat vooral weten wat je ervaringen zijn met de werkvormen, je kunt bij elk van de werkvormen een bericht achterlaten. Je kunt mij ook direct mailen Activerende werkvormen zijn belangrijk voor leerlingen, en vooral voor jongens. Wanneer jongens onvoldoende geactiveerd worden, verslapt hun aandacht en doen ze niet meer actief mee met de les. Werkvormen waarbij van leerlingen een actieve rol wordt gevraagd zijn daarom belangrijk Het boek 'Activerende Werkvormen voor Bètadocenten' is voor 19,10 euro verkrijgbaar via onder meer Bol.com, Managementboek.nl en de uitgever Garant. Activerende werkvormen verrijken en versterken je les. De leerlingen werken samen, met een heldere focus en met veel plezier. Jij als docent observeert, begeleidt en geniet Vaak gaan we dan op zoek naar activerende werkvormen. Zoals de placemat-methode, denken-delen-uitwisselen of een spelvorm. Dat is één manier om leerlingen te activeren: zorg dat de werkvorm leerlingen uitnodigt om actief te zijn. Je kunt het vraagstuk 'hoe activeer je leerlingen' ook op een andere manier benaderen Effectiviteit activerende werkvormen. Een activerende werkvorm is effectief als de docent - door middel van de juiste vraagstelling en samenwerkend leren - zijn leerlingen in staat stelt om actief en gevarieerd met de lesstof aan de slag te gaan. De uitvoering van de werkvorm moet niet alleen leiden tot een prettige les, maar vooral tot effectief leren

10 ACTIVERENDE WERKVORMEN. VOOR TAALONTWIKKELEND ONDERWIJS. 3. QUIZZEN. Een quiz is een middel om vooraf voorkennis op. te halen (van reeds behandelde stof), achteraf te. kijken hoe de stof is blijven hangen, of juist. tussendoor, om de balans op te maken of het. luisteren te onderbreken door een actieve Dit bevordert de actieve leerhouding van leerlingen en daarmee de leerprestaties. Activerende werkvormen zijn een uitstekende manier om hiervoor te zorgen. Voor wie aan de gang wil om zijn lessen interessanter te maken, hebben we een aantal praktische en veelgebruikte werkvormen op een rij gezet: 1 Denken-Delen-Uitwissele

Het didactische werkvormen boek

In de micromodule Activeren in online onderwijs van de Open Universiteit wordt onder meer verwezen naar de publicatie 'Activerende werkvormen.Een praktische gids voor je onderwijs' van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.Deze uitgave bevat 21 activerende werkvormen. Daarin wordt echter amper aangegeven hoe deze werkvormen gefaciliteerd kunnen worden via leertechnologie Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: de vertelling, een interview, rollenspel of een brainstorm Je kunt activerende werkvormen ook gebruiken om te differentiëren. Elke leerlingen kan zo op zijn eigen niveau en tempo werken. De voorbereiding. Voordat je een werkvorm kiest, is het van belang dat je weet hoe je groep eruitziet. Voor sommige werkvormen is het handig om te werken met kleine groepen Activerende werkvormen zetten studenten actief aan het werk met de studiestof, waarbij ze academische vaardigheden ontwikkelen en waar-bij gebruik gemaakt wordt van situaties uit de praktijk. Deze werk-vormen prikkelen studenten om actief aan het werk te gaan met kennis. Een interactieve werkvorm kan op ieder moment van het onderwij Activerende werkvormen en ICT-tools Belangrijke middelen bij activerende didactiek zijn de werkvormen en ICT-tools. Tijdens de verschillende trainingen van CPS leer je er vele kennen en toepassen. Je leert waarvoor ze wel en niet geschikt zijn, hoe je ze inzet en hoe je er bijvoorbeeld ook formatief mee kunt evalueren

Het is een handige werkvorm om voorkennis te activeren of om te oriënteren op een opdracht. Maar de leerkracht kan deze vorm ook bij zelfstandige verwerking inzetten. Ook voor reflectie of terugblik is hij geschikt. Deze werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en met 8 Op korte termijn vormen activerende werkvormen een interessante afwisseling en hou je de boel wakker, op lange termijn ondersteunen de werkvormen het nut van de lessen door de interesse voor de inhoud te prikkelen (Ebbens & Ettekoven, 2015). Het is belangrijk dat de activerende werkvorm past bij het doel wat je wilt bereiken bij je studenten Activerende werkvorm: kwartet maken van de leerstof; Marjolein januari 31, 2020 Docenten, Formatief evalueren, Lesideeën, Startende docenten. Iedereen heeft wel eens met een kwartetspel gespeeld als kind. Het idee is simpel, door de ander te bevragen moet je zorgen voor vier kaarten uit dezelfde categorie: kwartet Zonder afbreuk te doen aan de inhoud en het niveau van je lessen. Natuurlijk moet het gebruik van digitale werkvormen in het onderwijs geen doel op zich zijn, maar écht waarde toevoegen aan je les. Om je te inspireren zetten we in deze blog 7 werkvormen voor digitaal onderwijs op een rij 13-nov-2020 - Bekijk het bord activerende werkvormen mbo van Rianne van den Hombergh-Wintje op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, studievaardigheden, sollicitatiegesprek tips

Activerende Werkvormen

Activerende Didactiek Grammatica Thomas de Bruijn Peter-Arno Coppen Barbara Snel Maarten Timmermans Ricardo Walinski Nienke Wassenberg DOT.Nederlands@gmail.com . Inleiding De werkvormen in deze bundel zijn het resultaat van een Docentontwikkelteam, dat in 2015-2016 is georganiseerd door de Radboud Docenten Academie Activerende werkvormen daarentegen zorgen voor een duidelijke structuur, positieve wederzijdse afhankelijkheid en duidelijke rolverdeling. Op deze manier begeleid je leerlingen bij het samen leren, samen werken én samenwerken. In de klassikale les is dat makkelijk (er) te organiseren

Activerende werkvorm - SL

 1. • Werkvormen voor Plezier (energizers) • Werkvormen voor Inspiratie en Creativiteit • Werkvormen voor Resultaat/Praktijkgerichtheid • Werkvormen voor Evalueren of Borging www.icm.nl Werkvormenboek: 100 werkvormen om iedere bijeenkomst tot een succes te maken Cover Boekje Werkvormen gew. herdruk v2.indd 1 09-08-16 10:2
 2. uut in je online training. In de Poll zet je een stelling met een multiple choice aan antwoorden
 3. Activerende werkvormen hebben als doel de jongeren bij de inhoud van de les te betrekken. Dit kan aan het begin van de les. Dan wordt de werkvorm ingezet om de verbinding te maken tussen de jongeren en het onderwerp van de les. In het eerste voorbeeld gebeurt dit door hen op hart-niveau bij het onderwerp van de les te betrekken
 4. Activerende werkvormen daarentegen zorgen voor een duidelijke structuur, positieve wederzijdse afhankelijkheid en duidelijke rolverdeling. Op deze manier begeleid je leerlingen bij het samen leren, samen werken én samenwerken
 5. Deze handreiking is opgebouwd aan de hand van werkvormen. In ieder hoofdstuk lichten we een werkvorm toe. Bij elke werkvorm besteden we aandacht aan de inhoud, didactische meerwaarde, voorbereiding en kenmerken. De handreiking sluit af met een overzicht van werkvormen die bijdragen aan activerend en blended onderwijs. Meer informati

Het boek - Activerende Werkvormen

activerende werkvormen. De activerende werkvorm die toegepast wordt in dit onderzoek is de placemat. Hierbij maken leerlingen eerst zelfstandig een opgave, die daarna in kleine groepen besproken wordt. De leerlingen kunnen van elkaar leren, in plaats van de docent Activerende didactiek is een verzamelbegrip voor alle pedagogisch-didactische interventies van een leraar om de (denk)activiteit van zijn leerlingen te stimuleren. Activerende didactiek is gericht op de ordening van het aanbod en op de werkvormen die de leraar gebruikt. Daarmee stimuleert hij de hersenen van zijn leerlingen, zodat leerlingen actie Activerende online werkvormen Break out rooms. Bij breakout rooms is er sprake van een gezamenlijke start, waarna de groep splitst in kleinere groepen. Deze werkvorm is handig om kleinschalige samenwerking en uitwisseling binnen grote groepen studenten te stimuleren Activerende werkvormen helpen cursisten bij het organiseren van nieuwe informatie. Ze zetten cursisten aan om te discussieren, te reflecteren en verschillende denkstappen te maken. Allemaal heel goed voor de informatieverwerking. Informatieverwerkingsmodel. Soorten werkvormen Activerende werkvormen Vliegenmepper. Deze leuke werkvorm gebruik ik regelmatig waarbij je de woordenschat kunt herhalen en receptieve vaardigheid kan oefenen. In het werkboek staat welke woordenschat de cursist alleen receptief hoeft te beheersen, wat je hiervoor goed kunt gebruiken. Schrijf de woorden op een groot papier en leg ze op tafel

Activerende werkvormen om leerlingen te stimulere

Activerende werkvormen voor leerlingen van nu (1

 1. werkvormen en activerende didactiek kahoot! Sociaal Emotioneel Leren contact cito > > > > Home eindexamen oefenstof spelling lezen taal en woordenschat grammatica > formuleren schrijven spreken/kijken/luisteren fictie en poëzie extra lessen.
 2. Tenslotte worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld. Het is een handige werkvorm om voorkennis te activeren of om te oriënteren op een opdracht. Maar de leerkracht kan deze vorm ook bij zelfstandige verwerking inzetten. Ook voor reflectie of terugblik is hij geschikt. Deze werkvorm is geschikt voor groep 1 tot en met 8
 3. Activerende werkvormen helpen cursisten bij het organiseren van nieuwe informatie. Ze zetten cursisten aan om te discussieren, te reflecteren en verschillende denkstappen te maken. Allemaal heel goed voor de informatieverwerking. Informatieverwerkingsmodel

Activerende werkvormen zetten studenten actief aan het werk met de studiestof, waarbij ze academische vaardigheden ontwikkelen en waarbij gebruik gemaakt wordt van situaties uit de praktijk. Het UMC Utrecht ontwikkelde ene praktijk gids voor onderwijs met een selectie activerende werkvormen Activerende werkvormen; Marjolein december 9, 2020 Activerende werkvormen, Didactiek, Docenten, Lesideeën, Werkvormen. Activeer leerlingen met een escaperoom. Al jaren maak ik ieder jaar een of meerdere spellen van de lesstof met mijn leerlingen. De werkvorm wordt door vrijwel alle leerlingen gewaardeerd

activerendedidactiek | didactiekAan het werk met actiekaarten (Tool en Spel) | Lia Bijkerk

Activerende werkvormen voor leeslessen De publicatie Activerende lees- en schrijflessen (SLO, 2008) beschrijft uitvoerig een aantal werkvormen om het leesonderwijs activerend en afwisselend te laten plaatsvinden. In de later verschenen publicatie voor de Stichting NOB (www.stichtingnob.nl/mmbase/attachments/4447372) is een kortere beschrijvin Deze werkvorm is handig om voorkennis te activeren, maar ook om meningen en oplossingen uit te wisselen. Daarbij kan er ook volgens de manier van het 'drietrappeninterview' worden gewerkt. Hierbij werken de leerlingen in groepjes van vier: Stap Voorbeelden van didactische werkvormen Instructievorm. Presentatie; Spreekbeurt; Demonstratie; Opdrachtvorm. Werken uit werkboek; Werkstuk maken; Zelfstudie; Werkbladen; Samenwerkingsvorm. Woordenweb; Flitsen (letters, tafels, jaartallen gebeurtenissen) Wissel uit (overleggen Activerende werkvormen. Voortgezet onderwijs, J.H. Flokstra, Enschede, maart 2006. 40 Experimenten voor in de klas Experimenten voor in de klas. Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo, Prof. dr. J. Hinloopen en Dr. A. R. Soetevent, December 2006 Werkvormen - De in de literatuur genoemde publicatie Activerende werkvormen (Flokstra, 2006) bevat een groot aantal concrete lesideeën. YouTube-films - De in deze handboekparagraaf genoemde YouTube-films zijn te vinden onder de volgende links

10 activerende werkvormen - Landelijke Organisatie voor

Een werkvorm om studenten te leren de juiste vragen te stellen. Geschikt als spel tijdens een training communicatie. Voor groepen van ongeveer 10 studenten. Neem als docent een rare hobby in gedachte (bijvoorbeeld op visite stiekem een hoekje uit het tapijt knippen en er thuis een lappenkleed van te. De omschrijving van elke werkvorm vatten we samen in een aantal aandachtspunten (met de focus vooral op de gespreks- en samenwerkingsvormen) en vulden we aan met meerdere mogelijkheden. 1 Aanbiedende werkvormen. 1.1 Doceervorm 1.2 Demonstratie 1.3 Vertellen. 2 Gespreksvormen. 2.1 Onderwijsleergesprek 2.2 Klasgesprek 2.3 Leergespre Activerende en passende werkvormen (Paperback). Op basis van theoretische principes biedt dit boek u aanpakken en modellen om leerlingen te motiveren,..

activerende werkvormen. Uiteraard is dit overzicht niet uitputtend. Het dient, zoals we al aangaven, om je op weg te helpen. Gebruik deze invalshoeken om gerichter te zoeken naar geschikte werkvormen die bij jouw situatie passen. En je zult bij het gebruik van d Frank van den Ende (Innovatieregiseur bij Gilde Opleidingen en daarvoor leider van het practoraat Activerende didactiek) heeft op basis van dit overzicht een document ontwikkeld waarbij hij Microsoft Teams heeft gekoppeld aan 31 activerende werkvormen. Hij benoemt in het overzicht niet alleen de werkvorm, maar ook de functionaliteit met filmpje om de werkvorm verder toe te lichten Zogenaamde activerende werkvormen hebben als doel studenten te stimuleren tot diep leren. Dat impliceert dat een belangrijk kenmerk van activerende werkvormen is dat studenten worden uitgedaagd om zelf verbindingen te maken met eigen kennis en ervaringen (bijvoorbeeld uit de stage). Hoe herken je diep leren Activerende werkvormen Holkenbork e.a (2017) benoemen activerende werkvormen als volgt: werkvormen waarbij de docent(e) zijn of haar leerlingen in staat stelt, door toepassing van samenwerkend leren en het hanteren van de juiste vraagstelling, de leerlingen actief en gevarieerd met de stof aan de slag te laten gaan Activerende werkvormen zetten studenten actief aan het werk met de studiestof, waarbij ze academische vaardigheden ontwikkelen en waarbij gebruik gemaakt wordt van situaties uit de praktijk. Deze werkvormen prikkelen studenten om actief aan het werk te gaan met kennis

Deze module activerende digitale werkvormen is geschikt voor zowel individuele als schoolbrede professionalisering en duurt ongeveer 5 weken. Om voorafgaand de digitale vaardigheden in kaart te brengen, raden wij je aan de nulmeting digitale geletterdheid af te nemen. We creëren hiermee inzicht in de aanwezige kennis, vaardigheden en attitude in. Vorige maand mocht ik aan NT2-docenten van Sagènn een workshop geven over leuke werkvormen. Na een activerende kennismakingsopdracht was het - geheel in lijn met het onderwerp van de workshop - tijd voor een wedstrijdje. 'Daag je cursisten uit!', is Lees verder De expertles is een vorm van Activerende Didactiek Samenwerkend Leren (ADSL). Dat zijn alle werkvormen waarbij leerlingen op een gevarieerde en actieve manier samenwerken en leren. In de video leggen Van Buchem en een leerling uit hoe de expertles is opgezet Activerende werkvormen Voortgezet onderwijs Activerende werkvormen Voortgezet onderwijs J.H. Flokstra Enschede, maart 2006 VO/3076/D/ Verantwoording 2006 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Ensched Als werkvorm noem ik daarvoor 'uitleg' en verder geen activerende werkvormen. In dit onderzoek zie ik bevestigd dat dat inderdaad effectief is. Als ik zelf een uitleg geef, valt de groep trouwens nog wel eens stil

Voorbeelden van online activerende werkvormen

Activeer je les.nl heeft het Activerende didactiek kaartspel vormgegeven. Een kaartspel met 65 activerende werkvormen verdeeld over vier fases van een les: opstarten, verwerven, verwerken en afsluiten. Met dit kaartspel maak je jouw les in één handomdraai activerend en laat je jouw leerling actief aan de slag gaan. met de lesstof De kinderen werken samen aan een opdracht en helpen elkaar om deze opdracht goed uit te voeren. De kinderen leren op deze manier niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Er zijn 17 coöperatieve werkvormen. Een aantal hiervan is voor de kl geschikt. Deze werkvormen worden hier beschreven. Mix & koppel. De kinderen krijgen een.

Marjolein juni 5, 2020 Activerende werkvorm, Activerende werkvormen, Digitale didactiek, Docenten, Online lesgeven Deze week ben ik, net als veel andere vo-docenten, weer begonnen voor de klas. Hoewel ik een onderwijsuitdaging niet uit de wegga en ontzettend blij word van vernieuwing en dingen uitproberen, was ik toch een beetje zenuwachtig Activerende werkvormen zorgen voor de goede balans tussen de activiteiten van de deelnemers en de docent. Zowel voor docent als deelnemer leveren activerende werkvormen interessante voordelen op. De werkvormen zijn ingedeeld in vijf soorten: ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docentgecentreerde werkvormen dia als werkvorm of hulpmiddel bij werkvormen. Het hoofdstuk over activerende didactiek is uitgebreid met enkele veelgebruikte onderwijsleermodellen die hieraan recht doen. In deel 2 wordt om die reden meer aandacht voor activerende werkvor-men en werkvormen over leren in/van de praktijk besteed sitemap info@werkvormen.info 020-4221323 licence RSS acteursbureau Kapok. Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok..

Goede activerende werkvormen en ICT Goede activerende werkvormen en inzet van ICT kunnen enorm veel doen voor de motivatie van leerlingen en daardoor wordt hun betrokkenheid bij de les vergroot. Voor veel docenten is het een uitdaging om op een actieve manier spreek- en schrijfvaardigheid te oefenen met grotere klassen werkvorm kiezen. Een mooie werkvorm is de werkvorm 'Vet fout' uit de SLO-gids (Activerende werkvormen, 2006). Daarbij ontstaat veel meer dynamiek en daardoor is de kans groot dat de leerlingen meer leren omdat ze elkaar moeten uitleggen wat het juiste antwoord is Activerende werkvormen en games. Als docent probeer ik mijn leerlingen in beweging te krijgen waar en wanneer ik kan. Mijn ervaring is dat activerende werkvormen en games leiden tot meer betrokkenheid van mijn leerlingen, meer gemaakt huiswerk en uiteindelijk betere resultaten op de toets Online activerende werkvorm: Werken met Padlet. Hoe kun je nu online training of lesgeven en iedereen activeren zodat het leerrendement hoog is? In deze video laat ik je een tool zien die ik vaak inzet. De deelnemers hebben er ook altijd plezier in om er mee te werken. En het geeft ook iets concreet om mee te nemen en te bewaren Met deze activerende werkvorm kun je voorkennis triggeren, je haalt de energie terug in de les en je laat leerlingen samenwerken om tot het resultaat te komen. Lees meer over bewegen als onderdeel van een effectieve leerstrategie. 3. Leerling als docent. Bij deze werkvorm geef je de leerling de kans om voor even in de schoenen van de docent te.

De uitdaging om de houding van de leerlingen te veranderen van passief naar actief zal zich in theorie moeten uiten in het gebruik van verschillende activerende werkvormen. Als je gebruik maakt van activerende werkvormen in je les, is het nodig dat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn Top 30 (actieve)werkvormen: 1. Reflectiekwadrant: Vier vakken op a4 en vragen stellen: b.v. hoeveel minuten heb je geleerd?, wat voor cijfer zou je halen als je hierover een S.O. krijgt?, ben je tevreden met dat cijfer (+uitleg)?, zou j

Didactische werkvormen - activerende werkvormen

een activerende werkvorm ontwerpen waarbij ICT wordt ingezet. Welke werkvorm en daarbij behorende digitale tool is daarvoor geschikt? Klik op de linkjes voor een doorverwijzing naar een uitleg of een voorbeeld van hoe ik het gebruik in mijn les. 1. Ik wil formatieve toetsen ontwikkelen en inzetten m.b.v. ICT (ook geschikt om voorkennis te testen! Als je op een activerende werkvorm klikt, open je de blog met een uitgebreide omschrijving. Als je op een MI-profiel klikt, open je een blogartikel waarin ik per intelligentie (ik noem het liever 'voorkeur') voorbeelden geef van wat je in de klas kan doen Activerend leren Toetsing Contact Motivatie Teacher stories Time Savers Motivatie Online onderwijs Keep on Teaching ICT in het onderwijs Faculty Development Teaching stories Peerfeedback en activerende werkvormen bij Introduction to Linguistic 40 Activerende Online Werkvormen 1 40 Activerende Online Werkvormen Online activerend onderwijs Activerende werkvormen zetten studenten actief aan het werk met de leerstof en helpen de student deze beter te verwerken. Verder is bekend dat het activeren van voorkennis een belangrijk positief effect heeft op het leerrendement Activerende werkvormen voorbeelden: samenwerkend leren leren van (sleutel)begrippen klassen/groepsgesprek meningsvorming kennistoepassen (in nieuwe situaties) reflecteren schrijfopdrachten spelen/simulaties (formatief) toetsen samenvatte

4x activerende werkvormen Onderwijs van Morge

 1. Als docent hoef je maar vijf basiswerkvormen in huis te hebben om leerlingen te activeren, zodanig dat zichtbaar wordt of ze leren en wat ze leren: denken-delen-uitwisselen, check in duo's, experts, driestappeninterview en genummerde hoofden (De Loor, 2017)
 2. Bij activerende werkvormen gaat het erom dat leerlingen zo actief mogelijk leerstof verwerven en verwerken. De leerlingen zijn dus zelf aan het werk, en de docent faciliteert dit. De leerlingen kunnen op allerlei manieren geactiveerd worden. Dat hoeven niet altijd heel originele werkvormen te zijn
 3. Activerende werkvormen uit de praktijk die werken (deel 1) Wellicht herkenbaar voor een docent: studenten die niet betrokken zijn in je les. Hét middel om betrokken studenten te krijgen is activerende werkvormen
 4. Overzicht werkvorm fiches 1 Activerend hoorcollege 2 Brainstormen 3 Case methode 4 Demonstratie 5 Discussie 6 Groepswerk 7 Jigsaw 8 Onderwijsleergesprek 9 Opdrachten 10 Presentatie 11 Projectonderwijs 12 Socratische methode De zijn ook beschikbaar o
 5. Een activerende werkvorm is een manier van samenwerkend leren. Het doel van dit soort opdrachten is om leerlingen via activerende werkvormen bezig te laten zijn met de stof zodat ze gaan nadenken, argumenteren en discussiëren. Op deze manier dringen zij dieper in de stof door en blijft de inhoud ook beter 'hangen'
 6. Activerende werkvormen Activerend onderwijs helpt de student bij een beter verwerken van de leerstof en optimaliseert zo het leren. Maar hoe activeer je studenten in online onderwijs? De antwoorden op deze vraag zijn gebaseerd op vijf fases voor een volwaardig leerproces
 7. Activerende werkvormen helpen cursisten bij het organiseren van nieuwe informatie. Ze zetten cursisten aan om te discussieren, te reflecteren en verschillende denkstappen te maken. Allemaal heel goed voor de informatieverwerking. Informatieverwerkingsmodel. Soorten werkvormen. Werkvormen zijn te verdelen in drie groepen

Activerende didactiek - CPS

 1. Rekenonderzoek)scholingrekendocent)MBO) ROCMiddenNederland) ) F.B.,)M.W.,)C.W.)juni2014) ) ) ) ) ) 1)!!! Rekenen in het MBO Differentiëren en activerende werkvormen
 2. De opleiding HBO Blended learning en activerende werkvormen laat je kennismaken met diverse (digitale) werkvormen en leert je hieruit een goede keuze te maken. Je ontdekt hoe je er door het kiezen van de juiste werkvorm kunt bereiken dat deelnemers actief meedoen, kritisch nadenken over de stof en reflecteren op het leerproces en resultaat
 3. Activerende werkvormen helpen om hier structuur aan te geven: Beurtgooi: Oriëntatie op de tekst is een belangrijk fase voordat de leerlingen de tekst gaan lezen. Door middel van beurtgooi wordt bij alle leerlingen de voorkennis geactiveerd: • De leerlingen gaan staan in teams van 4
 4. gham
 5. Activerende werkvorm Nathan van Kleij Keizerskroning Karel de Grote. Geen enkel jaartal uit de onderbouw blijft beter hangen dan het jaar waarin Karel de Grote tot keizer werd gekroond. En er zijn weinig gebeurtenissen waarover nog steeds zoveel debat is onder historici
 6. Hierbij kunnen fasen uit het hieronder beschreven activerende directe-instructiemodel worden toegepast. Vervolgens gaat de groep aan het werk, terwijl de risicoleerlingen plaatsnemen aan de instructietafel en daar verlengde instructie krijgen. Het gehanteerde model hierbij is het activerende directe-instructiemodel

Coöperatieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepe

activerende werkvormen voortgezet onderwijs verantwoording 2006 stichting leerplanontwikkeling (slo), enschede alle rechten voorbehouden. niets uit deze uitgav Elkaar onderwijzen, hardop denken en actief bezig zijn met de stof blijken essentieel. Daarom vijf activerende samenwerkende werkvormen die je zo kunt inzetten in je les. 1) Denken-delen-uitwisselen Definitie: Antwoorden worden individueel geformuleerd, overlegd in tweetallen, en daarna gegeven. Werkwijze: Docent stelt dezelfde vraag aan iedereen Activerende didactische werkvormen in het bewegingsonderwijs. Joyce Douven (Student); Clara Stahlie In het onderwijs van deze tijd wordt er zoveel mogelijk gestreefd om verschillende didactische werkvormen in te zetten In deze workshop krijg je werkvormen aangereikt om alle vaardigheden op een actieve manier te oefenen. Daarnaast ga je in gesprek met collega NT2-docenten en bereid je met elkaar een activerende les voor. Je zult verrast zijn over de werkvormen die je online én offline aan kunt bieden aan cursisten

Activerende werkvormen uit de praktijk die werken (deel 1

Alle werkvormen op een rij. Doorzoek of filter alle werkvormen per categorie, thema, tijd, groepsgrootte, teamvorm of je eigen zoekterm Hoe kan je op een leuke, leerzame manier lesgeven en tegelijkertijd de competentie van leerlingen vergroten? Een deel van het antwoord op deze vraag ligt in het veel en gevarieerd gebruiken van verschillende activerende werkvormen. Als u uw arsenaal aan werkvormen wilt uitbreiden en moderniseren dan kan onderstaande u hierbij behulpzaam zijn. Onderwijs kan leuker, [ Ook Activerend Werk tijdens Coronatijd! We denken graag mee over jouw mogelijkheden. Mode met een Missie Klarendalseweg 476, Arnhem. Horeca - De Buitenplaats Marasingel 19, Arnhem (job)coaching en WMO ondersteuning B&A Wassenaarweg 5 (per 1-2-2021), Arnhem. Werkpost Heijendaal St. Elisabethshof 201, Arnhem Wat zijn de beste ijsbrekers en kennismakingsspellen voor volwassenen en alle leeftijden? Wat zijn voorbeelden van de beste ijsbreker-vragen en -werkvormen? Hier vind je de leukste ijsbreker-spellen voor volwassenen, workshops, kennismaking, teambuilding, presentaties, vergaderingen e Algemeen. Stappen bij het ontwerpen en evalueren van lessen; Activerende werkvormen, een inventari­satie (2009) Presenteren. Doceren, vertellen en het onderwijsleergespre

Activerende werkvorm: kwartet maken van de leersto

Activerende werkvormen zorgen voor de goede balans tussen de activiteiten van de deelnemers en de docent. Zowel voor docent als deelnemer leveren activerende werkvormen interessante voordelen op. Naast het boek 'Het gaat steeds beter' zijn deze werkvormkaarten een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een workshop, training of lessencyclus. Het doosje bevat 140 kaarten: voor iedere werkvorm één. In deze opdracht ben ik op zoek gegaan naar drie verschillende activerende werkvormen. De werkvormen die ik uitgekozen heb zijn; expertgroepjes, vragen bedenken en voorspellen: family fortunes. De werkvormen expertgroepjes en vragen bedenken spraken mij erg aan omdat deze sterk bij mij bleven hangen toen ze toegepast werden tijdens lessen die ik gevolgd heb Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij je alle leerlingen stimuleert om actief deel te nemen. Bovendien bevorderen de meeste werkvormen de interactie tussen de leerlingen. De kinderen moeten bijvoorbeeld met elkaar overleggen en goed luisteren naar de ander. Of op hu De werkvorm tableau vivant (levend schilderij) wordt ook wel eens standentheater genoemd. Tableau vivant is een werkvorm die geschikt is voor alle leeftijden. Het is hierbij de bedoeling dat de leerlingen als het ware 'bevriezen' en ze bijvoorbeeld een standbeeld worden Ook op afstand is het mogelijk om activerende didactiek tijdens een les te gebruiken. In deze uitgave geven we je voorbeelden van concrete en toepasbare werkvormen die je kan inzetten. We vermelden enkele toepassingen die je hiervoor kan gebruiken. Deze werkvormen helpen je om echt met jouw studenten aan het werk te gaan. Je vindt werkvormen voor

Vijf basiswerkvormen voor activerend leren 1. Denken-delen-uitwisselen 2. Check-in-duo's 3. Genummerde-hoofden-tezamen 4. Experts 5. Drie-stappen-interview 1. Denken-delen-uitwisselen Structuur - De docent stelt een vraag aan alle leerlingen. - De leerlingen krijgen de tijd om (in stilte) over die vraag na te denken (Denken) Activerende Woordenschatoefeningen . Docenten bekijken de werkvormen 5-minuten-activiteiten en bespreken vragen, pluspunten en bezwaren. 5 minuten-activiteiten Zinvolle, (inter)actieve korte, mondelinge activiteiten voor taalontwikkeling Training Activerende werkvormen Voor professionals die wel eens wat anders willen dan een standaard Powerpoint-presentatie of een brainstorm met geeltjes om hun bijeenkomst te ondersteunen. opleidingsvorm: trainin Online activerende werkvorm: Werken met Padlet. Hoe kun je nu online training of lesgeven en iedereen activeren zodat het leerrendement hoog is? In deze video laat ik je een tool zien die ik vaak inzet. De deelnemers hebben er ook altijd plezier in om er mee te werken. En het geeft ook iets concreet om mee te nemen en te bewaren. [] Lees meer.. Woordenstroom. Vaak zoek ik op internet naar activerende werkvormen. Dat is nu niet meer nodig. Bij Uitgeverij Couthino is net (eind maart 2018) een nieuwe methode verschenen: Woordenstroom, werkvormen voor woordenschat.Dit boek biedt veertig werkvormen voor het oefenen en herhalen van woordenschat

7 werkvormen voor digitaal onderwijs Learnbea

Maar vaak is het ook een coöperatieve werkvorm. Ik kies er regelmatig voor om een motiverende werkvorm in te zetten in de klas, omdat je dan naast even bewegen, óók nog bezig bent met de lesstof. 1. Mix en ruil Een vorm die ik veel inzet in de klas is 'mix en ruil'. Dit is een coöperatieve werkvorm Activerende Werkvormen Deze workshop is helaas verwijderd door EduKnowledge . Bekijk hieronder de ervaringen van deelnemers, de alternatieven, of klik via de navigatie terug naar het overzicht van het hele aanbod in dit onderwerp variatie wat betreft werkvormen en wijze waarop de lesstof wordt aangeboden; activerende werkvormen, die jongens actief bij de les houden. Daarbij is ook ruimte voor fysieke beweging; competitie; samenwerken in gemengde groepen: jongens en meisjes werken anders Maarten Streef schreef een mysteriespel voor HC Duitsland, waarbij de leerlingen moeten achterhalen wie de vluchtelingen uit Oost-Duitsland verraden hebben. Maarten maakte hiervoor een handleiding, een docentenversie en een leerlingversie..

Groepen verdelen: puzzelen / Beurten en groepen verdelen

30+ ideeën over Activerende werkvormen mbo onderwijs

Rob Segers: Intercultural speakerDoorzoek alle bundels | TaalunieversumWorkshops - KleurRijker
 • Luchtmachtdagen Volkel.
 • Sony A7 III prijs.
 • Ankle flare.
 • Limonade siropen.
 • Ampere accu meten met multimeter.
 • Cap paardrijden Glitter.
 • Verstekbak met klem.
 • Arbeidsvoorwaarden TUI.
 • Damhert thee Ideaal gewicht ervaring.
 • Bruidssuiker betekenis.
 • Design hondenhalsband.
 • Angkor Wat afmetingen.
 • Blauw schilderij Stedelijk Museum.
 • Anisodontea El Royo.
 • Best realism tattoo artist Europe.
 • Meerdaags kano arrangement.
 • Kartonnen man.
 • Tamme kastanje recepten.
 • Appartement te koop via eigenaar Limburg.
 • Lezen voor de lijst niveaus.
 • Kruidvat Skin Science serum.
 • Wat is de beste auto.
 • Omvormer 3x220 naar 380V.
 • Bananenbrood met speltmeel.
 • Fietsvakantie Chili.
 • Suma1l dota.
 • Diner.
 • Ulmia zaagtafel.
 • Studio 100 musical Daens corona.
 • Papierklem Rail.
 • Hartslag verhogen.
 • Bar inrichting voor thuis.
 • VZH cursus.
 • Ben Segers spa.
 • How old is Saruman.
 • Drone video bruiloft.
 • Forensisch patholoog vacature.
 • Hello Kitty duplo manege bouwtekening.
 • Download heroes wow.
 • 3dagen Parijs.
 • Nokafwerking rieten dak.