Home

Hygiene infectie preventie knmt

Richtlijn infectiepreventie herzien KNMT

 1. De KNMT heeft de herziene richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken geautoriseerd. Dat betekent dat tandartsen en hun team vanaf nu aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk. 'Een belangrijke stap vooruit, zowel voor de veiligheid van de patiënt als voor die van de zorgverlener', aldus Hendrike van Drie,.
 2. Tijdens de corona-uitbraak behandel je jouw patiënten volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Hieronder staat een overzicht van vragen die te maken hebben met het klimaat van de (behandel)ruimte in de praktijk
 3. Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld. Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn. Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl
 4. KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Publicatiedatum 16-08-2013 | 00:00 Deel deze pagin

infectiepreventie KNMT

 1. Dit is de richtlijn 'Infectiepreventie in mondzorgpraktijken' van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).De richtlijn is geautoriseerd door de WIP Werkgroep Infectiepreventie.De WIP-richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk is komen te vervallen
 2. De richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken is onlangs gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ( KNMT. Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. ). De richtlijn is mede geautoriseerd door de Werkgroep Infectie Preventie ( WIP. Werkgroep Infectiepreventie
 3. Wil je je kennis op peil houden of een eerste stap maken met de implementatie van een nieuwe (klinische) praktijkrichtlijn die ontwikkeld is door de KNMT of door KIMO? Maak dan een KNMT kennistoets. Bij iedere kennistoets zie je jouw score, of er over het onderwerp achtergrondinformatie beschikbaar is en hoeveel KRT je er mee verdient. Kies een kennistoets en je kunt gelijk beginnen (of verder.
 4. DISCLAIMER. De WIP Werkgroep Infectiepreventie gebruikt nog steeds de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen.U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande.
 5. De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk. De WIP is een onafhankelijke stichting. Ze gebruikt de RIVM-website om informatie te delen
 6. De richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie - Tandheelkunde (WIP-T Richtlijn) geldt als professionele standaard en is zodanig geschreven dat de erin gegeven adviezen en richtlijnen in de tandheelkundige praktijk kunnen worden uitgevoerd.Dit kan wel betekenen dat er eventuele aanpassingen nodig zullen zijn
 7. Deze maand is de geactualiseerde Richtlijn Infectiepreventie voor de mondzorg ingegaan. De richtlijn is geautoriseerd door KNMT, NVM, NVMN, ONT, Stichting WIP en VHIG. De Richtlijn is gericht op preventie van zorggerelateerde infecties. Veranderingen. Er zijn twee grote veranderingen ten opzichte van de oude Richtlijn. Als eerste het recap verbod

KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken van

Om een goede hygiëne in de praktijken te waarborgen, volgen we de KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Deze richtlijn geldt als professionele standaard in de tandheelkunde. Ons team Kwaliteit stelt op basis van de richtlijn heldere protocollen voor de praktijken op, bijvoorbeeld over legionellapreventie, afvalverwerking en reiniging, desinfectie en sterilisatie van. U vindt hier u alle gepubliceerde WIP Werkgroep Infectiepreventie-Richtlijnen op het gebied van infectiepreventie. De meeste van deze WIP-Richtlijnen zijn onderverdeeld naar type gezondheidszorginstelling: ziekenhuizen [ZKH Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd. Contact. Orteliuslaan 750, 2e etage 3528 BB Utrecht Tel. 030 - 60 76 276 info@knmt.n Goede infectiepreventie wordt steeds belangrijker vanwege globalisering, regelmatige uitbraken van pathogene ziekteverwekkers en de toename van het aantal bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). In de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk, verschenen in 2017, kunt u lezen welke maatregelen bij ieder patiëntencontact nodig zijn en i Om een goede hygiëne bij de tandarts te waarborgen heeft de KNMT een richtlijn opgesteld. In samenwerking met diverse verenigingen en instanties, zoals de Stichting Werkgroep Infectie Preventie en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, zijn de hygiënemaatregelen in deze richtlijn gebundeld

Herziene richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

De VHIG-site is voor deskundigen infectiepreventie in Nederland en België en geeft informatie over hygiëne & infectiepreventie in de gezondheidszorg KNMT. Richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Nieuwegein: KNMT, 2016; Werkgroep Infectie Preventie. Omstandigheden (klein) chirurgische en invasieve ingrepen. 2011. Willems HC. Polyfarmacie bij de geriatrische patiënt. Quality Practice Tandheelkunde. 2017; 12: 7-11. World Health Organization. Antibacterial agents in clinical. Zodat een infectie, zowel bij patiënten als bij medewerkers tot een minimum beperkt kunnen blijven. Deze maatregelen zijn tevens beschreven in infectiepreventie-protocollen. Op de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie werken drie adviseurs infectiepreventie, een infectiepreventie-verpleegkundige en een administratief medewerker Met ingang van april 2016 is de richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken herzien. In deze folder kunt u lezen wat de verschillen zijn ten opzichte van de eerdere richtlijn. En hoe de KNMT. Gepubliceerde WIPWerkgroep Infectiepreventie-Richtlijnen voor Ziekenhuizen. DISCLAIMER De WIP gebruikt nog steeds de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn

Kennistoets Infectiepreventie Assistenten - Kennistoets

CONTACTGEGEVENS Postbus 110 3430 AC Nieuwegein +31 (0)30 630 1328 info@infectiepreventie.nl KvK Utrecht nr. 61249106 BTW-nr. NL0628.30.272.B01 IBAN: NL62 INGB 0009 4375 8 De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie van het BovenIJ ziekenhuis probeert ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkomen. Zij zorgen ervoor dat u veilig in ons ziekenhuis kunt verblijven De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) maakt richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de richtlijnen van de WIP als de professionele standaard. De beschreven maatregelen zijn er op gericht dat voorkomen wordt dat Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie: Persoonlijke hygiëne medewerkers, VWK [februari 2016] Persoonlijke beschermingsmiddelen, VWK [februari 2017] Overzicht indicatie en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, VWK [februari 2017] Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen bij specifiek micro organismen, VWK [februari 2017 Infectiepreventie is het zorgen voor een veilige en hygiënische werkplek. Abena biedt de beste hulp voor zorginstellingen als het gaat om infectiepreventie

Handhygiëne | Kennisplein Zorg voor Beter

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) RIV

Afdelingen Medische Microbiologie Hygiene Infectie preventie De Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) adviseert zorgafdelingen in ons ziekenhuis over het voorkomen van infecties. Dit is belangrijk omdat er in het Radboudumc patiënten komen met een (tijdelijk) verminderde weerstand Preventie van infecties verhoogd de kwaliteit van zorg en levensduur van uw cliënt. Door goede reiniging van de omgeving en het nemen van de juiste preventiemaatregelen kunt u het infectierisico en verspreiding drastisch verlagen Ons team staat voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn! Klik op de functies voor een uitgebreide functieomschrijving op www.allesoverhetgebit.nl Ons team bestaat uit

Hier krijg je inzicht in de ruimtelijke en logistieke randvoorwaarden ten aanzien van hygiëne bij een mondzorgbehandeling. Welke niet-klinische, patiëntgebonden handelingen (zoals met het patiëntendossier of de telefoon) kunnen plaatsvinden in de behandelruimte? En hoe zit het met het gebruik van consumpties in kritische ruimten 2 COLOFON RICHTLIJN HYGIËNE IN MONDZORGPRAKTIJKEN 2014 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) Geelgors CA NIEUWEGEIN Ledenservice: Alle rechten voorbehouden. De tekst uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door.

Samen spataccidenten voorkomen - Delcies BV

Landelijke richtlijnen Kennisplein Zorg voor Bete

Richtlijn Praktijkhygiëne VG

Veilig omgaan met voedsel is ook belangrijk voor het voorkomen van (zorg)infecties bij patiënten en zorgverleners. De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft daarvoor richtlijnen ontwikkeld op het gebied van infectiepreventie in de intramurale somatische zorg Deze cursus gaat in op de achtergrond, functie en waarde van de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken (KNMT 2016) Dit is een herziening van de in 2007 verschenen richtlijn 'infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk', die daarmee vervallen is De Inspectie voor Gezondheidszorg inspecteert op het onderwerp hygiëne en infectiepreventie. Wat zijn aandachtspunten De afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie (ZHIP) en specifiek de deskundige infectiepreventie (DI) richt zich op het voorkómen en controleren van infecties in het ziekenhuis, zowel bij patiënten als bij medewerkers. De deskundige infectiepreventie houdt zich bezig met de preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties

De praktijk – De Waard tandartsen en mondhygiënisten

DISCLAIMER De WIP Werkgroep Infectiepreventie gebruikt nog steeds de RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande. Voor een deel zijn infecties te voorkomen door intensieve surveillance- en infectiepreventieprogramma's, die daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg voor patiënten, zowel intra- als extramuraal In dit hoofdstuk wordt de grondslag toegelicht van de maatregelen die in de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken beschreven staan. Ook komt de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn kort aan bod. Tevens is er aandacht voor de opzet Marjon Gaikhorst, deskundige Infectiepreventie bij Unic Medical Services B.V. en trainer/docent voor Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) ProVoet Rotterdam Blijdorp, Almelo, Assen, Wieringerwerf, Veenendaal, Molenhoe Hygiëne en infectiepreventie in de mondzorgpraktijk Het werken met 'schoon' en 'vuil' hoort onlosmakelijk bij de praktijk van de mondzorgprofessional. Elke dag brengt daarom een kans op overdracht van infecties met zich mee. Dat vereist correct handelen

Tandheelkunde Nieuwe Richtlijn Infectiepreventie in de

Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Hygiëne en infectiepreventie, geschreven door . De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over vpk, via, thomas more mechelen, theorie, praktijk, microbiologie, infectie & hygiene Zorggerelateerde infecties. Er is een risico op zorggerelateerde infectie in alle zorginstellingen. Bijvoorbeeld het risico op infectie door een Candida auris (C. auris), een methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), een Clostridioides difficile (C. diff) of een carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) De mandaterende partijen zijn: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, Organisatie van Nederlandse Tandprothetici, Stichting Werkgroep Infectie Preventie, en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg P. Bergervoet, deskundige infectiepreventie, Stichting Werkgroep Infectie Preventie Dr. H.P.B. Bolhuis, tandarts, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) Mw. Deze enquête is opgesteld door Andreas Voss en Andrea Eikelenboom (beide lid iPrevent/REZON en ontwikkelaars EurSafety kwaliteitscertificaat), Jan Kluytmans en Ina Willemsen (ontwikkelaars IRIS: Infectie preventie Risico Scan) en met medewerking van inspecteurs van de IGZ, Margreet van der Veer, Hedy Salomons en Merel Langelaar

Veiligheid en hygiëne - Dental Clinic

WIP-Richtlijnen RIV

Welkom. Welkom op de website van Tandartspraktijk Van Baaren. Met het gehele team zetten wij ons in om u de best mogelijke mondzorg te geven. Ons doel is glashelder: het bieden van optimale tandheelkundige zorg waarbij we uiteraard enkel en alleen rekening houden met úw wensen en medische behoeften Functie: preventie-assistente Gevolgde cursussen: Training Röntgenfoto's maken bij dentalskills; Training Hygiëne en Infectie preventie Schulk 1 Organisatie Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) 1.1 Bestuur WIP In de samenstelling van het Bestuur van de WIP is in 2014 één wijziging opgetreden, namelijk, mw. I. (Irene) ten Seldam is afgetreden en vervangen door mw. P. (Patricia) Houtman. Het Bestuur bestaat uit Infectiepreventiegame nu gratis beschikbaar! InThere en de Reinier de Graafgroep hebben besloten om de serious game 'REINier' gratis ter beschikking te stellen voor trainingsdoeleinden aan alle zorginstellingen in Nederland. Daarnaast kan iedereen nu de game downloaden uit de stores om zichzelf te trainen in het toepassen van de juiste voorgeschreven (hand)hygiëne Infectie­preventie en hygiëne veel gestelde vragen Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over het voorkomen van een infectie en hygiëne

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) KNMT

Kwaliteit & hygiene Kwaliteit. Bij Orthodontiepraktijk Almkerk beloven we u hoogwaardige zorg. U kunt met een gerust hart vertrouwen op kwaliteit en deskundigheid. Als team houden we ons continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en werken we met de beste materialen en de modernste technieken Wij zijn opgeleid in, en voeren protocollair, standaard hygiëne maatregelen uit volgens de Wet Infectie Preventie welke is verdiept en goedgekeurd door de commissie Leidraad. Wij verzoeken u vriendelijk om uw afspraak telefonisch of per e-mail te annuleren als u voldoet aan één van de volgende klachten

Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en

In verpleeghuizen is meer aandacht nodig voor infectiepreventie en hygiëne, concludeert de IGJ na bezoek aan tien verpleeghuizen eind 2020. De besturen van de verpleeghuizen kunnen meer doen om goed infectiepreventie- en hygiënebeleid te ondersteunen Het Spijkenisse Medisch Centrum hanteert landelijke richtlijnen om infectie met micro-organismen (dit zijn bacteriën en virussen) tussen patiënten en bezoekers te voorkomen. Zowel voor de patiënt als de bezoekers geldt dat men zich houdt aan maatregelen om de persoonlijke hygiëne in acht te nemen Hygiëne en Infectiepreventie. De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie is verantwoordelijk voor het infectiepreventie beleid in het ziekenhuis. De werkzaamheden zijn erop gericht te voorkomen dat patiënten, medewerkers en bezoekers besmet raken met ziekenhuisbacteriën en/of een ziekenhuisinfectie krijgen Infecties vormen een van de meest voorkomende complicaties bij slecht genezende wonden. Infecties kunnen het genezingsproces ernstig vertragen en leiden toe een veel langere behandeltijd enerzijds en veel slechtere kans op genezing anderzijds Op woensdagavond 10 april en woensdag 18 september a.s. verzorgt Hygienic Care de cursus Infectie Preventie in de Tandheelkundige Praktijk. Gedurende een interactieve presentatie van een kleine drie uur neemt Douwe Laanstra u mee naar de praktijk situatie zoals deze zich in de tandartspraktijk kan voordoen en laat u de verschillende methoden zien die van belang zijn om tot een kwalitatief.

Hygiëne tandarts Tandartsverzekering

hygiene Hygiëne is zo veelomvattend dat iedere poging tot definitie verzandt in vaagheid. Zeker is dat bij hygiëne de preventie overheerst, wat betekent dat zij vooral maatregelen omvat die ziekte kunnen voorkomen. De bekendste vorm van hygiëne is de persoonlijke hygiëne: hygiëne die wijzelf kunnen uitvoeren Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 37 Controleer of de verpakking intact is en de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Doe ringen, armbanden en horloge af. Pas handhygiëne toe en zorg voor handen die goed droog zijn. In een vochtig milieu gedijen bacteriën goed Hygiëne en infectiepreventie. EmdaMed biedt een totaaloplossing voor hygiëne en infectiepreventie. Zowel beschermende kleding voor professional en patient, als een compleet reinigings en geven de oplossing voor optimale hygiëne en infectie preventie in de zorg Voor de preventie van kruisinfecties is het inwrijven van de droge handen gedurende 30 seconden met 3 ml handalcohol een gelijkwaardig alternatief. Zelfbescherming Het dragen van handschoenen voorkomt contact met lichaamsvocht en beschermt tegen infecties Het voorkomen van infecties is een belangrijke taak bij de schoonmaak in de zorg. Kennis van zaken draagt bij aan effectieve hygiëne in instellingen. Deze website bundelt actuele expertise over de preventie van corona en andere infecties. Kennis die we graag met u delen of voor u ontsluiten

ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie Als patiënt kunt u infecties in het ziekenhuis voorkomen door: Regelmatig uw handen te wassen; altijd na toiletgebruik of na contact met iets wat niet schoon is en vóór het eten; Niet met uw handen aan wonden, infusen en katheters komen; Meer informatie over hoe u als patiënt infecties kunt voorkomen kunt u hier lezen. Bezoeker

1/2 Patiënteninformatie Infectiepreventie bij opname Het voorkomen van infecties U bent opgenomen in het Maastricht UMC+ en wordt verpleegd op een verpleegafdeling. Op dit informatieblad leest u wat infecties zijn en hoe deze kunnen worden voorkomen. Wat bedoelen wij met Infectiepreventie Inhoud. Een Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM'er) moet in de eerste plaats voldoende kennis hebben van hygiëne en infectiepreventie. Om ervoor te zorgen dat de HKM'er voldoende geëquipeerd is om de taken goed uit te kunnen voeren heeft Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis, een opleidingstraject van 2,5 dag ontwikkeld waarin. 1. Te omschrijven en te beredeneren hoe infecties, infectiebeleid en hygiëne vorm gegeven worden. 2. De bruikbaarheid en relevantie van de kennis rondom infecties, infectiebeleid en hygiëne te beredeneren. 3. Uit te leggen welke rol de verpleegkundige heeft in het infectiebeleid, preventie en hygiëne op een afdeling Behalve in het ziekenhuis treedt dit verschijnsel ook steeds vaker op in verpleeg- en verzorgingshuizen.Voor een deel zijn deze infecties te voorkomen door intensieve surveillance- eninfectiepreventieprogramma's, die daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg voor patiënten, zowel intra- als extramuraal.Hygiëne en infectiepreventie biedt (toekomstige. 4. Handeling Uitkoken van materialen van candida infectie; 5. Zorgprotocol Accidentieel bloedcontact en prikaccident; 6. Zorgprotocol Groep A streptokokken; 7. Zorgprotocol Groep B streptokokken; 8. Zorgprotocol Koortslip in de kraamtijd; 9. Zorgprotocol MRSA in de kraamzorg; 10. Zorgprotocol infectieziekten; 11. Handeling Hygiënisch werken.

Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszor

Als mondzorgprofessional hebben we allemaal te maken met de risico's op infecties en besmetting. Wat er moet gebeuren om dit tot het minimale te beperken. Bij de training infectie preventie word je volledig geïnformeerd over de do en don'ts omtrent infectiepreventie in de tandartspraktijk Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie: Handhygiëne, Verpleeghuis-, woon- en thuiszorg, [Maart 2004] Persoonlijke hygiëne Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen, [Februari 2014] Persoonlijke beschermingsmiddelen, Verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen, [Februari 2017 Stichting Trainingen Infectie Preventie is een stichting zonder winstoogmerk. Aangezien de doelstelling van STIP de algemene deskundigheidsbevordering op gebied van infectiepreventie is, wordt een goed doel gekozen waar infectiepreventie bevorderende kennis noodzaak is, maar fondsen ontbreken De praktijk voldoet aan de strengste WIP richtlijn , de zogenaamde Werkgroep Infectie Preventie zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de hygiene maatregelen die nauwgelet toegepast worden in onze praktijk. Dit betekent dat de openingstijden weer zijn zoals voorheen namelijk

Glorix hygiene doekjes a 30 stuks. Log in om prijzen te bekijken. Handzeep Lacura Antibacterieel 500ml. Log in om prijzen te bekijken. Handzeep neutraal desinfecterend Infectie preventie Over Tangara. Tangara groothandel. Onze webshop. Onze homepage & acties. Onze missie. Onze kernwaarden. Laatste nieuws. Nieuwsbriefarchief U bevindt zich hier: Home › Nieuws › Herziening wetgeving infectie preventie 2016 tandheelkunde. 14 april 2016 Comments are off. De KNMT heeft de herziene richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken geautoriseerd Deze versie is geheel gebaseerd op de vernieuwde WIP-richtlijnen van 2016 en de COVID-19 richtlijnen van de KNMT. Met een mogelijkheid om gegevens uit een eerdere versie van RooDent te importeren voor bestaande gebruikers van versie 3.0 en hoger. infectiepreventie infectie preventie Patiënten die gebruikmaken van de gezondheidszorg, zijn vaak extra vatbaar voor infecties. Helaas komen infecties veelvuldig voor. De gevolgen van die infecties variëren van ongemak tot pijn, angst, ziek zijn, verminderd operatieresultaat, langere opname en invaliditeit

infectie preventie middelen OVER HYGENETEC. Hygenetec heeft een aantal producten in haar pakket die zonder investering in hardware, zoals het geval is bij de aanschaf van bedpan-spoelers, vermalers of verpulveraars, snel effectief en voordelig inzetbaar zijn DE KNMT IN 2016. APRIL yy De KNMT biedt tandartsen tools en tips om de herziene richtlijn infectie­preventie te implementeren in de praktijk. Daarmee zorgen ze voor een veilige werkomgeving. yy. Naast de gebruikelijke maatregelen van infectie-preventie zijn er nog meer aanpassingen gedaan waardoor er verantwoord gewerkt kan worden. Het team van Tandartspraktijk Lochtenberg biedt u zorg, persoonlijke aandacht en adviezen voor uw mond en gebit. Want goede mondverzorging is belangrijk. Voor een eerste indruk èn voor uw gezondheid

Hygiëne en Preventie. Een selectie uit het assortiment zijn hoge kwaliteits spatbrillen, procedure en gezichtsmaskers, gehoorbescherming, hygiënische handschoenen en beschermende kleding, waaronder hoofd- en voetbedekking. Daarnaast kunt u ook diverse schoonmaakmiddelen, papierdispensers en antimicrobiële foam discs bestellen Infectie preventie kleding - isolatiejassen. Als leverancier van medische disposables leveren wij aan huisartsen zaken als urinestrips, hechtmateriaal en bijvoorbeeld ECG elektroden. Voor ziekenhuizen en verpleeginstellingen of thuiszorgen natuurlijk zaken als speciale isolatiesjassen, medische onderzoekshandschoenen, mondmaskers en meer Preventie van infectie Was uw handen Hygiëne & Infectiepreventie - Radboudumc- Preventie van infectie Was uw handen ,Regelmatig uw handen te wassen, bijvoorbeeld na gebruik van het toilet. Goede hoesthygiëne toe te passen: hoest in een papieren zakdoek, gooi de zakdoek weg desinfecteer daarna uw handen

Certificeringen. Orthodontiepraktijk is ISO 9001 gecertificeerd en streeft naar de beste kwaliteit voor haar patiënten en werkt continu aan verbeteringen in zowel organisatie en behandelings technische resultaten Infecties bedreigen gezondheid. Eén op de 14 patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen loopt een infectie op. Bovendien is het aantal klinische opnamen voor infectieziekten in de periode 2003-2010 gestegen met 40% voor mannen en 46% voor vrouwen Werkgroep Infectie Preventie, Leiden Verschenen 2000 ISBN 9073292220 Kenmerken 29 pagina's, 30 cm, tab Aantekening Oorspr. uitg.: Leiden : Werkgroep Infectie Preventie, Laboratorium Medische Microbiologie, Academisch Ziekenhuis, 1990. - (Richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie ; nr. 20) Met lit. op

Hygiëne. Voor de tandartspraktijk zijn strikte richtlijnen en aanbevelingen door de inspectie gezondheidszorg uitgevaardigd. Deze hebben vooral als doel dat de kans van overdracht van bacteriën en virussen geminimaliseerd wordt Onze praktijk. In het werkveld van de tandheelkunde is inmiddels veel veranderd. Waar vroeger de nadruk lag op curatieve behandelingen, gericht op genezing, ligt de nadruk nu steeds meer op preventie, gericht op het voorkomen van cariës of tandvleesproblemen

 • Goedkope camping Gardameer.
 • Aluminium Z profiel GAMMA.
 • Viking armband facebook.
 • Disney Baby knuffel.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen wetgeving.
 • Team Kappers Purmerend.
 • Exfoliant afspoelen.
 • Marokkaanse rijst met vlees.
 • Kan guillain barré terugkomen.
 • Jaloezie 130 breed.
 • Pijn heup NHG.
 • Groep konijnen.
 • Butterfly drawing realistic.
 • Top 10 namen 2017.
 • ID kaart verlopen corona.
 • Huiself namen.
 • Farmfood Mini 12 kg.
 • Mediamarkt openingsuren Kortrijk.
 • Carborundum steen.
 • Gentbrugge sluis.
 • Stikstofbinding.
 • Natuurcamping Jutland.
 • Epididymitis symptomen.
 • Nadelen protocol.
 • Groothandel accessoires interieur.
 • Synergie Covey.
 • Notre Dame adres.
 • Sint Nicolaasga vakantiehuis.
 • Diner.
 • Damesmode leidschenhage.
 • Wijnproeverij Zuid Limburg.
 • Obelink mover montage.
 • Beitels slijpen met schuurpapier.
 • Snug Rug kopen.
 • Vergunning Savannah kat.
 • Spouwmuurisolatie steenwol.
 • Plants vs Zombies review.
 • Bruggeμ.
 • Witkalk voor bomen kopen.
 • What is Reuters.
 • MAC vendor lookup bulk.