Home

Beschermd stadsgezicht Alkmaar

Gezicht Alkmaar - Westerhoutkwartier is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in Alkmaar in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 3 november 2004. Het gebied werd op 3 maart 2011 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 79,1 hectare Het beschermd stadsgezicht in Alkmaar bestaat vooral uit naast elkaar gelegen panden met verschillende hoogten, kapvormen en gevelbreedte, inclusief de bijbehorende stegen. Het is beeldbepalend voor de binnenstad. Maar in de bestemmingsplannen zijn alleen de beeldbepalende panden en monumenten 'strak' bestemd Alkmaar. Oosterend. Kolhorn. De beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland zijn Noord-Hollandse dorpen, delen van dorpen of delen van steden die vanwege hun cultuur-historische waarde zijn aangewezen als beschermd gebied. Binnen deze gebieden gelden bepaalde beperkingen, zie Beschermd dorpsgezicht

De beschermde stads- en dorpsgezichten zijn gebouwd of aangelegd voor de Tweede Wereldoorlog. De bescherming is bedoeld om ontwikkelingen van de stad of het dorp mede te laten plaatsvinden op basis van de historische kenmerken, zodat de ruimtelijke karakteristiek wordt voortgezet Stads- en dorpsgezichten worden beschermd via een speciaal 'beschermend bestemmingsplan' waarin de historisch-ruimtelijke kwaliteiten worden beschreven. Ook is er een omgevingsvergunning nodig om binnen een beschermd gezicht te (ver)bouwen of te slopen. De gebieden zijn vaak gewild om in te wonen en hebben een toeristische aantrekkingskracht Een beschermd gezicht is een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter, bijvoorbeeld de historische binnenstad van Haarlem. Benieuwd welke gebieden in Nederland beschermd zijn of wat er komt kijken bij wonen in een beschermd stadsgezicht? We leggen het u graag uit Beschermd thuis Beschermd thuis bestaat uit intensieve ambulante begeleiding thuis. Maximaal 14 uur per week met het daarbij behorende toezicht. De ondersteuning die vanuit Beschermd thuis geleverd wordt, is niet altijd planbaar, maar - in het algemeen - wel uitstelbaar tot het volgende dagdeel (ochtend, middag, avond, nacht)

Projecten | Swan Artbuild

Beschermd wonen. Mensen die beschermd wonen, wonen in groepsverband in een huis of kleinschalig wooncomplex. Wie beschermd woont, krijgt begeleiding bij zaken als koken, boodschappen doen, het huis schoonhouden, sociale contacten opbouwen, dagactiviteiten ontplooien en omgaan met geld. De ondersteuning is 16-24 uur per dag De gemeente is verplicht om voor een gebied dat als beschermd stads- of dorpsgezicht is aangewezen een zogenoemd beschermend bestemmingsplan op te stellen. In een bestemmingsplan is vastgelegd waar bouwwerken mogen staan, hoe groot ze mogen zijn en waarvoor ze gebruikt mogen worden Gemeente Alkmaar gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren. Alkmaar.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies en heeft een aantal acties ondernomen om de privacy van bezoekers te waarborgen: Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd Beschermd stads- en dorpsgezicht Het historisch centrum van Weesp is in 1982 door het rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het doel van deze aanwijzing is om de historische structuur en ruimtelijke kwaliteit te behouden De folder geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen. Ze geeft informatie over de beschermingsprocedure, de rechtsgevolgen van een bescherming en de premies

Rijksbeschermd gezicht Alkmaar - Westerhoutkwartier

Het was al te lezen in het Noordhollands Dagblad: de wijk Bloemwijk vlakbij station Alkmaar wordt geen gemeentelijk beschermd stadsgezicht. De vakgroep Erfgoed zag onvoldoende cultuurhistorische waarde om die status aannemelijk te maken en de welstands- en monumentencommissie volgde dat standpunt Aanwijzing beschermd stadsgezicht Alkmaar; Westerhoutkwartier De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 3 maart. Lees meer omtrent staatscourant 2011, 4067: aanwijzing beschermd stadsgezicht alkmaar; westerhoutkwartier. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

Adapt in de bres voor stadsgezicht Alkmaar

Bovenstaande kaarten bieden een overzicht van het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten per provincie en per gemeente eind 2019. Meeste gezichten in Zuid-Holland en Friesland. In Zuid-Holland zijn de meeste gezichten aangewezen, 65, gevolgd door Friesland met 64. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de meeste beschermde gezichten, 20 in totaal De gemeente Zwolle heeft 1 beschermd stadsgezicht. Hieronder leest u de relevante informatie over deze bijzondere plaats. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht leidt er niet automatisch toe dat voor de individuele bebouwing binnen het gebied een juridische bescherming van hetzelfde niveau als bij plaatsing op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst ontstaat

Verbouw beschermd stadsgezicht Alkmaar. Nieuwbouw villa Bloemendaal. Nieuwbouw bungalow Limmen. Nieuwbouw vrijstaand woonhuis Tuitjenhorn. Ontwerp vrijstaand woonhuis Rotterdam. Uitbreiding gemeentewerf Heemskerk. Uitbreiding school Grootebroek. Vergunningsvrije zorgwoning Gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Van Eesterenmuseum Sinds 2008 heeft Amsterdam een gemeentelijk beschermd stadsgezicht: het Van Eesterenmuseum. Het betreft het gebied in stadsdeel Nieuw-West, tussen de Burgemeester van Tienhovengracht (Gerbrandypark) en de Burgemeester Vening Meineszlaan De gemeente Waterland kent vier door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze gebieden worden van algemeen belang geacht wegens de schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel de wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde De dorpen Durgerdam, Ransdorp en Holysloot zijn beschermde dorpsgezichten. Sinds 2007 heeft Amsterdam een gemeentelijk beschermd stadsgezicht: het Van Eesterenmuseum. Op 3 maart 2014 is Amsterdam-Noord aangewezen als beschermd stadsgezicht. Het gaat om alle tuindorpen met het verbindende dijklint van de Waterlandse Zeedijk en de Volewijk Het IJplein is sinds vorige maand beschermd stadsgezicht, wat de karakteristieke pastelkleurige woonblokken voor sloop kan behoeden. Vier omwonenden over de nieuwbakken status van het plein. Dylan.

Beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland

Beschermde stads- en dorpsgezichten Rijksdienst voor het

 1. Beschermd stadsgezicht Haarlem-Noord Datum in procedure: 06-05-2009 Datum aanwijzing: 05-07-2016 In totaal zijn er in Nederland meer dan 400 beschermde stads- en dorpsgezichten met een geschiedenis die teruggaat tot vóór het jaar (bepaald door de bocht in de spoorlijn Haarlem-Alkmaar) en de lijn Aelbertsbergstraat-Velserstraat.
 2. De beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-Holland zijn Noord-Hollandse dorpen, delen van dorpen of delen van steden die vanwege hun cultuur-historische waarde zijn aangewezen als beschermd gebied. Binnen deze gebieden gelden bepaalde beperkingen, zie Beschermd dorpsgezicht
 3. Categorie: Woningbouw, Stedenbouw. Locatie: Koningsweg Doelenveld Alkmaar. Opdrachtgever: - In samenwerking met: - Jaar: Medio 201

beschermde stadsgezicht kreeg een locatie de bestemming 'beeldbepalende gevelwand'. ij die bestemming werd een bepaling opgenomen dat de hoogte van de ramen groter moet zijn dan de breedte. Dit is een welstandseis die van belang was om de kwaliteit van het beschermde gezicht te behouden Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een groep van gebouwen en objecten die van overheidswege zijn beschermd. Doel is om het historische karakter van een bepaald gebied te beschermen. In de Wabo is bepaald dat er in ieder geval niet zonder een vergunning een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht mag worden gesloopt Beschermde stads- en dorpsgezichten: (ver-)bouwen en slopen In een Rijksbeschermd stadsgezicht is vergunningvrij bouwen aan de voor- en zijgevels niet toegestaan. Een beperkt aantal bouwwerkzaamheden aan de achterzijde, loodrecht achter de achtergevel vallen wel onder de regeling voor vergunningsvrij bouwen

Inmiddels hebben vijftien cliënten in de regio Alkmaar een Beschermd thuis indicatie. Er zijn vier actieve zorgaanbieders die Beschermd thuis leveren: Nehemia, Kopzorg, GGZ NHN en RIBW K/AM. Er is regionaal een betere samenwerking ontstaan doordat consulenten en klantmanagers samenwerken in een Regionaal Indicatie Team (RIT) Beschermde stads- en dorpsgezichten Vanaf 1 juli 2008 zijn er in Weert 12 gebieden die zijn aangewezen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Deze gebieden geven een goed beeld van de lokale geschiedenis en hebben een voor Weert bijzonder historisch karakter. Deze gebieden zijn daarom van belang om te bewaren voor het nageslacht

Alkmaar is de vijfde gemeente van Noord-Holland en bestaat uit de woonkernen Alkmaar, Daalmeer en Koedijk, De Rijp, Graft, Noordeinde, Oost-Graftdijk, Oudorp, Overdie, Schermerhorn, Starnmeer, West-Graftdijk, Zuidschermer en een aantal buurtschappen. De stad Alkmaar heeft van oudsher een belangrijk regionale handelsfunctie stadsgezicht alkmaar - Acryl op doek - 24 x 30 cm - 2014. kaasmarkt alkmaar- 21 x 30 cm - 2014. stadsgezicht alkmaar - 30 x 40 cm - 201 Het beschermd stadsgezicht behoudt het samenspel van verschillende onderdelen in een omgeving. In een artikel in StAB jurisprudentie tijdschrift voor omgevingsrecht gaat Johan Teters uitgebreid in over de stand van de jurisprudentie omtrent beschermde stads- en dorpsgezichten

Van de beschermde stadsgezichten zijn de begrenzingskaarten, aanwijzingsbesluiten en de daarbij behorende toelichtingen te raadplegen. Voor de lijst met adressen in beschermde stadsgezichten kunt u hier klikken. Let op: aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend Verschillende delen van Alkmaar zijn een beschermd stadsgezicht. Deze stad, met haar karakteristieke oude grachten, cafés, restaurants en winkels, ademt sfeer uit. De vele hofjes in de stad zijn een echte publiekstrekker

Beschermd Stadsgezicht. Een Rijksbeschermd stadsgezicht, wat is dat eigenlijk? Krachtens de Monumentenwet 1988 is ons Statenkwartier op 26 juli 1996 aangewezen als Rijksbeschermd stadsgezicht. (Lees hier de toelichting.) Dat klinkt indrukwekkend, maar wat betekent dit in de praktijk Beschermde stadsgezichten De gemeente Hilversum heeft 3 unieke wijken die aangewezen zijn tot beschermd stadsgezicht. Om het cultuurhistorische karakter van deze gebieden te beschermen gelden voor verbouwingen, uitbreidingen en wijzigingen een aantal regels U woont in het beschermd stadsgezicht in Alkmaar en door de extra regels is het niet aantrekkelijk de panelen op uw eigen dak te leggen. U heeft geen zin in of tijd voor het leggen van zonnepanelen op uw dak. U vindt zonnepanelen op uw dak niet mooi. Vanwege onder andere bovenstaande redenen zijn er in Nederland de afgelopen jaren vele collectiev GEEN BESCHERMDE STATUS VOOR BLOEMWIJK Het was al te lezen in het Noordhollands Dagblad: de wijk Bloemwijk vlakbij station Alkmaar wordt geen gemeentelijk beschermd stadsgezicht. De vakgroep Erfgoed..

Binnen een beschermd stadsgezicht hoeft niet elk pand een monument te zijn. Voor sommige werkzaamheden zoals wijziging of herstel aan of bij een monument of aan een gebouw dat in een beschermd stadsgezicht ligt hebt u een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie over monumenten en beschermd stadsgezicht kunt u terecht bij uw gemeente Stadsgezicht Alkmaar Polygoon Opdrachtfilm, 1916 27 december 2010 . Stadsgezichten Alkmaar: het centrum, de bekende gebouwen en de pittoresque plekjes Beschermd wonen in Alkmaar. Kop-Zorg Wonen is het centrum in Alkmaar en omgeving voor jongeren met een vorm van autisme en/of AD(H)D die een passende vorm van wonen zoeken. Binnen Kop-Zorg Wonen bieden we drie woonmogelijkheden. Fase 1 - Beschermd Wonen, fase 2 - Begeleid Wonen en fase 3 - Ambulant Wonen Een beschermd stadsgezicht is in Nederland een samenhangende groep van objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege beschermd wordt door de Nederlandse Monumentenwet. 342 relaties Een beschermd stadsgezicht is een gebied met bijzondere kwaliteiten. Het gaat dan niet om een enkel gebouw maar om een heel gebied met gebouwen, straten en groen dat van grote historische waarde is. De stad wil dat graag zo graag behouden. Doel is het historische karakter van zo'n gebied zoveel mogelijk te behouden of terug te brengen

Kaart van beschermde stads- en dorpsgezichten Bronnen en

 1. Monumenten zijn van algemeen belang door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze cultuurhistorische waarde hebben. Rijksmonumenten worden aangewezen door het Rijk. Gemeentelijke monumenten door college van burgemeester en wethouders. De waarde van een rijks- of gemeentelijk erfgoed is even hoog, maar het beschouwingsniveau is verschillend (nationaal of lokaal)
 2. Verkocht: Laat 117 c 1811 ED Alkmaar. UITZICHT IN HARTJE ALKMAAR! In dit voormalige hotel vind je dit knusse studio appartement
 3. gsomschrijving. De voor 'Waarde - Beschermd stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestem
 4. Alkmaar is een stad in het noorden van Noord-Holland, in de toeristische regio Noord-Hollands Schiereiland.. Info []. Alkmaar is de grootste stad in deze regio en derhalve een belangrijk verzorgingscentrum. De stad heeft een bezienswaardig historisch centrum en is onder meer beroemd om zijn kaasmarkt en om het Alkmaars Ontzet (Bij Alkmaar begint de victorie), dat nog ieder jaar gevierd wordt.
 5. gsplan
 6. Energie neutrale verbouwing beschermde stadsgezichten Aan de rand van de wijk zuid in Alkmaar ligt de Akerslaan. Dit prachtige laantje kent twee karakteristieke woning blokken

Een beschermde status betekent wel het een en ander voor de bewoners in het gebied. Wat dit betekent voor de bewoners in het gebied kunt u lezen op deze website bij veelgestelde vragen. Het aangewezen gebied bestaat uit het gebied Herenstraat-Utrechtsestraatweg tussen de Buxtehudelaan en de Schoolstraat In Almelo zijn ook 13 beschermde 'stadsgezichten'. Bescherming ervan gaat via het bestemmingsplan. Antwoord van de gemeente. De gemeente vraagt advies van de monumentencommissie van het Oversticht. Omwonenden of andere belanghebbenden kunnen ook hun mening geven. De gemeente stuurt u vervolgens een brief met het besluit Het IJplein in Noord is door de gemeente aangewezen als beschermd stadsgezicht. De nieuwe status behoedt het IJplein voor ingrijpende veranderingen. Olaf Heyblom 18 december 2020 , 18:1 Beschermd dorpsgezicht. Het college van B&W heeft het beschermd dorpsgezicht in het leven geroepen. In deze beeldbepalende delen van het dorp mag u bijvoorbeeld niet zomaar een pand slopen. Het beschermd dorpsgezicht is in lijn met de Erfgoedverordening Alblasserdam 2013

Jan Kelderman (1914-1990) - Stadsgezicht Alkmaar, de

Aanwijzing 19e-eeuwse schil als beschermd stadsgezicht rond. Op 5 juni 2013 hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu de 19<sup>e</sup>-eeuwse Schil in Dordrecht aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de toelichting (28 MB) vind u hier meer informatie over Rijksbeschermd stadsgezicht. Mogelijk maakt uw pand deel uit van een rijksbeschermd stadsgezicht. Nijmegen kent twee beschermde stadsgezichten: De Benedenstad; De Negentiende-eeuwse schil; Bekijk de plattegrond van Nederland met alle beschermde stads- en dorpsgezichten in Nederland. De beschermde stadsgezichten zijn rood gekleurd NOORD - Het college B en W stemt in met de start van de procedure om het IJplein in Amsterdam-Noord aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het IJplein staat bekend om de bijzondere architectuur en is uniek omdat het tussen 1980 en 1987 in nauw overleg met de bewoners en het gerenommeerde bureau O.M.A. van architect Rem Koolhaas tot stand is gekomen

Phie Jewels, handgemaakte sieraden – Handgemaakte sieraden

Wat is een beschermd stads- of dorpsgezicht? Monumenten

9.4 Specifieke gebruiksregels. Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Centrum' is aan een aantal beperkingen gebonden. De gronden en bouwwerken mogen niet: a. worden gebruikt voor meer dan één woning per bouwvlak, tenzij het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', in welk geval het aangegeven aantal als maximum geldt Dit is beschermd stadsgezicht. Een supermarkt aan de Emmaweg of de Stadsweg is onacceptabel, zegt een furieuze Jan van Gils. GEERTRUIDENBERG - Een brief van de Oudheidkundige Kring legt een nieuw bommetje onder de mogelijke verhuizing van supermarkt Plus naar de entree van Geertruidenberg Het beschermd dorpsgezicht Mijnkolonieën Brunssum omvat vijf historische mijnwerkerswijken plus enkele losse woninggroepen voor mijnpersoneel. Daarnaast maken drie parken deel uit van het beschermd gezicht. Het beschermd gebied is grotendeels tot stand gekomen in de jaren 1910-193 Beschermd Stadsgezicht in Rotterdam Beschermde Stadsgezicht in Rotterdam 6 7. Waarom deze gids? Een beschermd stadsgezicht verdient extra aandacht. Als we gebouwen niet goed onder-houden, heeft dat niet alleen effect op de uitstraling van het pand zelf, maar op die van de hele omgeving De Parken behoort daarmee tot de ruim 350 beschermde stadsgezichten die Nederland rijk is. De aanwijzing tot beschermd gezicht is gebaseerd op een zogenoemde redengevende beschrijving. Zo'n beschrijving gaat in op de historie van het gebied, de ruimtelijke karakteristieken en geeft een motivatie waarom het voor bescherming in aanmerking komt

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 3 gebieden aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Deze zijn van nationaal cultuurhistorisch belang. Daarnaast zijn er 582 beeldbepalende, historische panden en objecten in Vlaardingen. Er gelden bouwregels om de cultuurhistorische waarde van het stadsgezicht en de beeldbepalende panden te beschermen De aanvraag tot de aanwijzing van gemeentelijk beschermd stadsgezicht is gedaan door de VvE 't IJ. Op de plek van het IJplein lag ooit de werf van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij, totdat deze in 1978 gedwongen moest verhuizen naar het NDSM-terrein na het failliet van de Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij Door de procedure te starten waarmee het IJplein de status beschermd stadsgezicht krijgt, behouden we de bijzondere kenmerken van het plein voor de toekomst en zorgen we ervoor dat de oude en nieuwe stad elkaar versterken. De aanvraag tot de aanwijzing van gemeentelijk beschermd stadsgezicht is gedaan door de VvE 't IJ Beschrijving: Een beschermd stadsgezicht is een groep van objecten en gebouwen die van overheidswege is beschermd. Dit ter bescherming van het oorspronkelijke uiterlijk van een stadsdeel; Bron: gemeente Tilburg Doel registratie: Inzichtelijk maken van de beschermde stadsgezichten Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinde Het beschermd stadsgezicht Groningen-binnenstad is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in Groningen in de Nederlandse provincie Groningen. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 20 april 1988. Het gebied werd op 23 januari 1991 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 170,6 hectare

Beschermd wonen/Beschermd thuis - Hulp in Regio Alkmaar

 1. Gebieden met beschermde status Een aantal gebieden in Amsterdam is zodanig van cultuurhistorische waarde dat daaraan een beschermde status is toegekend: UNESCO Werelderfgoed en rijks en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. De begrenzing van deze beschermde gebieden is op deze kaart te vinden met daaraan gekoppeld meer informatie
 2. Verschillende delen van Alkmaar zijn een beschermd stadsgezicht: binnenstad en Westerhoutkwartier. Alkmaar beschikt over voor deze stad karakteristieke oude grachten, cafés, restaurants en winkels. Alkmaar is alom bekend om zijn vele hofjes, daarnaast kent de stad vele grachten met huizen uit de 16e tot de 19e eeuw
 3. Beschermd wonen - Gemeente Alkmaar
Te koop: Schermerweg 13, Alkmaar – Pinedo MakelaardijTe huur: Rechtestraat 176, De Rijp – Pinedo Makelaardijluchtfoto van Woudrichem, Nederland, 23 juli 2012Beschermde stads- en dorpsgezichten in Noord-HollandLokale fracties teleurgesteld dat Enkhuizen groenonderhoud
 • Grondrechten in Rusland.
 • Istanbul wiki.
 • Jason Bourne plot.
 • Kleinschalige waterkrachtcentrale.
 • Highland Park Yesnaby kopen.
 • Google pond i'm feeling lucky.
 • Welke smartphone past bij mij.
 • Legend of Korra season 3 finale.
 • Airco inbouwen Kia Picanto.
 • Wifi buitenantenne camping.
 • Art 30 EEG Verdrag.
 • Externe validiteit.
 • Schenkkan met deksel.
 • Braincaps Kruidvat.
 • Restaurant aan de Leie.
 • Geloofwaardig Engels.
 • MrBeast net worth.
 • D one piece wiki.
 • Hoofdbronchi.
 • Soorten muzieknoten.
 • Bruid van God non.
 • Van speyk Oud Beijerland.
 • Kerststallen Nijmegen.
 • Dab betekenis.
 • Openingsuren Bakkerij Verheyen Olen.
 • Mijn NVWA n.
 • HORNBACH Buitenverlichting.
 • Huawei P SMART 2019 vandenborre.
 • Pay It Forward concept.
 • Ikea whirlpool oven.
 • KTH Royal Institute of Technology exchange.
 • NFL Live scores.
 • Koptische kerk anbi.
 • Vmix streaming pc.
 • Glazen achterwand keuken ervaringen.
 • Poli Radboud ziekenhuis nijmegen.
 • The North Face Jester.
 • Airco lekt auto.
 • Wax extensions Eindhoven.
 • Peppa Pig traktatie maken.
 • Lijst Japanse bedrijven in Nederland.